background preloader

NO

Facebook Twitter

Dinolabbet. Stann_faglar_puls_no_boken_utskrift. THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM FLIPBOOK by TeachToTell. THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM Your students will have as much fun as mine did in assembling this flipbook featuring the nine planets of the solar system.

THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM FLIPBOOK by TeachToTell

WHAT'S INCLUDED: * Flipbook templates in blackline to print. * Flipbook templates in color to print. * Solar System Vocabulary Cards HOW TO ASSEMBLE: You can choose either of the three options. A. Print out the templates in blackline. Cut around each template and assemble from smallest to largest template or as per order of planets. B. C. ** Templates can also be glued in notebook at the top end one above the other (start with Pluto) for interactive notebooking. ** Have students refer to books, websites, and videos on the planets to record information. ************************************************************************ This resource is included in the bundle:THE SOLAR SYSTEM BUNDLE - PLANETS AND PHASES OF THE MOON ************************************************************************** Thank you for stopping by!

Materials egenskaper ny. Teknikochnatur. Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen.

teknikochnatur

Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Kraft och rörelse i lek! Den här terminen började jag med ett arbetsområde i no som handlade om kraft och rörelse i lek.

Kraft och rörelse i lek!

Min pp för arbetsområdet hittar du här! Vi började med ett besök i en lekpark i närheten av skolan. Där finns gungor, rutschkana, gungbräda och stockar att gå balansgång på. Efter besöket i lekparken funderade vi över vilka redskap som fanns i lekparken som skapade rörelser. Vi tittade på en bild av en lekpark och samtalade kring vad barnen gjorde på bilden. Vi valde sedan att börja med gungan och titta närmare på den. I den här boken finns lite tips och försök som går att koppla till temat.

När begreppen kraft, tyngdkraft och friktion började sitta gick vi vidare till gungbrädan och balansgången. Fokus har varit att kunna förstå och använda oss av begreppen kraft, rörelse, tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt när vi pratar om lek i gungor, rutschkana, gungbräda och balansgång. Vi såg även på serien Superhemligt där de undersöker kraft, tyngdkraft, balans och friktion med olika bus. Kroppen Avsnitt 1 av 5: Kroppen - Platta som pannkakor? Amanda längtar: Våren - UR Skola. Uppdrag: Gå ut och leta knoppar!

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS. 2013-10-10 Arbetsområdet Vi gör musik är nu omarbetat och anpassat till Lgr 11.

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS

Målgrupp: Förskola - årskurs 3 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi gör musik. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längst ned på denna sida. Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument. Det är meningen att smågrupperna också ska utveckla rytmer och enkla melodier samt arrangera delarna till en helhet. Arbetsområdet innehåller både arbete i grupp, då gruppen bl.a. bestämmer vilka musikinstrument som ska konstrueras, och individuellt då de gör sitt eget musikinstrument. Hämta undervisningsmaterialet "Vi gör musik"

Sök materiel » Gratis i Skolan.

Rymden

Snilleblixtarna i Sverige. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan. En sopas väg. Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor.

En sopas väg

För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt. Läs mer om hur de olika avfallen tas om hand genom att klicka på länkarna till höger. Du kan också se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Klicka på bilden nedan. Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur förpackningar och tidningar återvinns. Du kan också se hur elavfallet tas om hand på film. El-Kretsen har också tagit fram en film om batterier, klicka här för att se den.

Se hur glödlampor och lysrör återvinns på El-Kretsens hemsida. Årscirkel. Teknik & Natur. Kroppen. Food Chain Stacking Cups. Sunday, October 28, 2012 Food Chain Stacking Cups Awesome idea from Earth Mama's World: Food Chain game out of styrofoam cups!

Food Chain Stacking Cups

Just glue images on to your cups and write the name of the organism on the rim. Mix them up, have kids put them in order, and stack them! If you have older students, and are working with more complex wood webs, have kids stack cups in a pyramid shape, rather than nested. Posted by Erin Bittman at 6:04:00 AM Email ThisBlogThis! NO-stöd åk 1-3. Sb6665swedish.