background preloader

NO

Facebook Twitter

Hem - Hållbar utveckling i skolan. Begreppsmaskin. S experimentfabrik. Kemi. Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus?

Kemi

Gör ett ljus av en apelsin och lite matolja istället. Det här experimentet handlar om kemiska reaktioner och aggregationstillstånd. Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Dammexplosionen Du har levt i falsk säkerhet hela livet - mjöl kan vara livsfarligt. Åtta mål för en bättre värld. For Teachers.

Evolution - Anpassningar. Teknik, naturvetenskap, datorer, bredband, elektronik, juridik, solsystemet, robotar. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. " I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Prenumerera på Bi-lagan genom att följa länkarna nedan. Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg. I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran.

Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg

Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan. Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren.

Med sig i studion hade han ett gäng grankottar som på olika sätt avslöjade vilka djur som varit framme och smaskat på dess frön. Och skillnaderna var slående. . – Möss är mer prydliga när de äter, berättade Erik och visade upp något som kan liknas vid en länsad mini-majskolv. ForskarFredag. Begreppsmaskin. Bibatterier ökar biologisk mångfald. Bibatterier ökar biologisk mångfald. SkolVision Naturvetenskap. ”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning. ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning

Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. När jag började använda dem upptäckte jag att alla elever blev hjälpta av dem, och att de dessutom tyckte att det var roligt, säger Helene Fägerblad. ”Skolproblematiken återkom” Helene Fägerblad är utvecklingsledare och biträdande rektor på gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscenter.

Metoden ”Greppa begreppen”, som går ut på att arbeta med begrepp på ett strukturerat sätt, utvecklade hon när hon arbetade som specialpedagog på en högstadieskola i Danderyd. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Naturvetenskap.org – Din källa till kunskap. Floating Rice Bottle. As you know, we love simple science experiments.

Floating Rice Bottle

When my kids saw this fun science experiment/trick on Steve Spangler Science and had to try it. I love that it uses things we have around the house and it was so easy to set up. Next time you have friends over, wow them with this simple Floating Rice Bottle Trick. All you need to amaze your friends with this simple trick is: 2 plastic water bottles ~ empty and dry2 pencils or chopsticksDry RiceFunnel ~ to fill the bottles with rice Before you preform your trick, you will need to do a little behind the scenes work. My kids had so much fun setting their trick up. Have your friend push a pencil into bottle #1 (unpacked rice) while you push a pencil into bottle #2 (packed rice).

Konkret och kreativ NO. Allmänna no. Faktablad för skolor. Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart?

Faktablad för skolor

Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. > EnergianvändningHur energi används i samhället och hemmen. > EnergikällorEn introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor. > Energins kretsloppOm vattnets kretslopp, vindar och vågor, fotosyntes och förbränning.

> Framtidens energiVilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? Home. SkolVision. Näringskedja En näringskedja visar näringens transport genom ekosystemet.

SkolVision

Den börjar alltid med en producent, vanligen en växt eller alg. Nästa steg är en växtätare, en primärkonsument. Växtätaren äts av en sekundärkonsument. Den kan i sin tur bli uppäten av en tertiärkonsument. Exemplet nedan visar endast en av det närmast oändliga antalet varianter av näringskedjor som finns. Detta är ett exempel på en näringskedja med tre näringsnivåer. Näringsväv Näringsväven beskriver hur en organism kan vara kopplad till flera andra arter genom att ha flera bytesdjur eller leva av flera växtarter.

DINO_Lena%20L..pdf. NO. NO. Kemi, fysik, teknik. Naturvetenskap. NO websidor.

Vatten