background preloader

NO

Facebook Twitter

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar. Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid. Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut. I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck och på den sidan finns både lärarhandledning, ett produktblad samt filmer som visar hur du kan jobba med övningarna i ryggsäcken. Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext. Äldre övningar Genom åren har Skogen i Skolan tagit fram många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet. Sök övningarna och välj ämnesområde, nivå m.m. Hem - Hållbar utveckling i skolan.

Begreppsmaskin | Liber. S experimentfabrik. Kemi. Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Gör ett ljus av en apelsin och lite matolja istället. Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Dammexplosionen Du har levt i falsk säkerhet hela livet - mjöl kan vara livsfarligt. Försvinnande frigoliten Se hur frigolit närmast försvinner när du doppar det i aceton. Svävande såpbubblan Skapa en såpbubbla som flyter på osynlig koldioxid.

Påsen och pennorna Stick pennor rakt genom en påse vatten - och den läcker inte! Regnbågsmjölken Skapa en färgexplosion i mjölk med hjälp av diskmedel och karamellfärg. Elefantens tandkräm Blanda väteperoxid med jäst och fånga den resulterande syrgasen i ett härligt skum. Vulkanutbrottet Klassikern med bakpulver, ättikssprit och karamellfärg. Gassläckaren Kan man hälla gas? Oobleck Geggan som är både fast och flytande - samtidigt. Uppochnervända glaset Tama såpbubblan Lek med en såpbubbla utan att den spricker.

Tepåseraketen. Millenniemålen | åtta mål för en bättre värld. For Teachers. Evolution - Anpassningar. Teknik, naturvetenskap, datorer, bredband, elektronik, juridik, solsystemet, robotar. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

" I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Prenumerera på Bi-lagan genom att följa länkarna nedan. Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg. I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran. Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan.

Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren. Med sig i studion hade han ett gäng grankottar som på olika sätt avslöjade vilka djur som varit framme och smaskat på dess frön. . – Möss är mer prydliga när de äter, berättade Erik och visade upp något som kan liknas vid en länsad mini-majskolv. Kolla in bildspelet och lyssna på ljudklippen för att se och höra skillnaderna! ForskarFredag. Begreppsmaskin | Liber. Bibatterier ökar biologisk mångfald. Bibatterier ökar biologisk mångfald. SkolVision Naturvetenskap. ”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning. ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text.

Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. När jag började använda dem upptäckte jag att alla elever blev hjälpta av dem, och att de dessutom tyckte att det var roligt, säger Helene Fägerblad. ”Skolproblematiken återkom” Helene Fägerblad är utvecklingsledare och biträdande rektor på gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscenter. Metoden ”Greppa begreppen”, som går ut på att arbeta med begrepp på ett strukturerat sätt, utvecklade hon när hon arbetade som specialpedagog på en högstadieskola i Danderyd. Laborationer | Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Naturvetenskap.org – Din källa till kunskap. Floating Rice Bottle. As you know, we love simple science experiments. When my kids saw this fun science experiment/trick on Steve Spangler Science and had to try it.

I love that it uses things we have around the house and it was so easy to set up. Next time you have friends over, wow them with this simple Floating Rice Bottle Trick. All you need to amaze your friends with this simple trick is: 2 plastic water bottles ~ empty and dry2 pencils or chopsticksDry RiceFunnel ~ to fill the bottles with rice Before you preform your trick, you will need to do a little behind the scenes work.

My kids had so much fun setting their trick up. Have your friend push a pencil into bottle #1 (unpacked rice) while you push a pencil into bottle #2 (packed rice). You are able to lift bottle #2 with a pencil because of friction and density. If you are up for revealing your secrets, dump each bottle of rice into their own measuring bowl. I hope your kids have fun amazing their friends with this simple friction trick. Hans Persson | Konkret och kreativ NO. Allmänna no. Faktablad för skolor. Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart?

Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. > EnergianvändningHur energi används i samhället och hemmen. > EnergikällorEn introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor. > Energins kretsloppOm vattnets kretslopp, vindar och vågor, fotosyntes och förbränning.

> Framtidens energiVilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? > Hur produceras el och värme? > Hållbara transporter? > KlimatförändringarnaVarför förändras klimatet och vad kan man göra åt det? > Mat, klimat och miljöEn tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. > Solceller och solfångareMed solceller kan alla få tillgång till el. > Vad är energi? Faktablad om havet Ordlistor. Home. SkolVision. Näringskedja En näringskedja visar näringens transport genom ekosystemet. Den börjar alltid med en producent, vanligen en växt eller alg. Nästa steg är en växtätare, en primärkonsument. Växtätaren äts av en sekundärkonsument. Den kan i sin tur bli uppäten av en tertiärkonsument. Exemplet nedan visar endast en av det närmast oändliga antalet varianter av näringskedjor som finns.

Detta är ett exempel på en näringskedja med tre näringsnivåer. Näringsväv Näringsväven beskriver hur en organism kan vara kopplad till flera andra arter genom att ha flera bytesdjur eller leva av flera växtarter. Sammanfogar man näringskedjorna i ett ekosystem får man en näringsväv. Näringspyramid Sista arten i en näringskedja kallas ofta för topp­konsument. Näringspyramiden Näringspyramiden visar hur näringen förs från producenter i botten av pyramiden till toppkonsumenter högst upp. Den sammanlagda vikten av de levande organismer man talar om kallas biomassa. DINO_Lena%20L..pdf. NO. NO. Naturvetenskap. NO websidor.

Vatten