background preloader

NO

Facebook Twitter

Kemikaliesmart skola. Vad är egentligen en kemikaliesmart skola och hur kan frågor om kemikalier komma in i undervisningen?

Kemikaliesmart skola

Här har vi samlat tips, lektionsupplägg och aktiviteter som inspiration för pedagoger i grundskolan och på gymnasiet. Här kan du gå in i olika rum och få kemikaliesmarta tips till skolan. Beställ alla lektionsupplägg i ett samlat dokument l av våra 13 nya lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Det finns något för alla - från förskoleklass till gymnasiet. Jag vill ha materialet med 13 nya lektionsupplägg till min e-post » Ladda ner separata lektionsupplägg Rosor, karamellfärg och farliga ämnen (åk F–3) »Skapa kemikaliesmart (åk F–3) »Äppeltestet (åk F–6) »Inte en bisak (åk F–6) »Vad innehåller tvålen och sminket? Ny i svenska skolan: Vattnets olika former - språkutvecklande arbete med ett känt innehåll. Våra nyanlända elever i förberedelseklass (åk 6-9) får undervisning i kemi, fysik och biologi av en NO-lärare.

Ny i svenska skolan: Vattnets olika former - språkutvecklande arbete med ett känt innehåll

Detta borde såklart vara en självklarhet men jag vet att så inte alltid är fallet för nyanlända elever. Vi är väldigt tacksamma över att våra elever får kvalificerad ämnesundervisning men något som blir påtagligt är att timplanen i NO-ämnena inte på långa vägar räcker till för att eleverna både ska förstå ämnesinnehållet, utveckla ämneskunskaper samt uttrycka dessa kunskaper på svenska.

Eftersom vi ofta arbetar ämnesövergripande har vi därför under några veckor använt en del av undervisningstiden i svenska som andraspråk för att arbeta språkutvecklande med det innehåll som egentligen hör till NO-undervisningen. Jag, som inte arbetar heltid som lärare, har inte kunnat vara med på elevernas NO-lektioner men har försökt lägga upp min del av undervisningen så den krokar in i NO-undervisningen.

Från det muntliga till det skriftliga Mot ett skriftspråksliknande tal. Science Experiments for Elementary. Experiment #1 What will happen when I put raisins in a cup of sprite?

Science Experiments for Elementary

After you do the experiment, you will find out that the raisins DANCE! My students L.O.V.E this experiment and think that it is hilarious that the raisins dance up and down in the Sprite! Bokenomnaturvetenskap.pdf. Innehåll Tre typer av naturvetenskaplig kunskap ....................................................................................................... 8 Naturlagar...................................................................................................................................................... 9 Begrepp ....................................................................................................................................................... 11 Hypoteser .................................................................................................................................................... 11 Teorier ......................................................................................................................................................... 11 Modeller ...................................................................................................................................................... 12.

bokenomnaturvetenskap.pdf

NO stöd åk 4 6. Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden. Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden består av: - Lärarhandledning med högläsningstext, lektionsförslag, tips och fakta. - Elevbok med fantasifulla teckningar, korta faktarutor och kontrollfrågor.

Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden

Leia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.Materialet kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska. Läs materialet, ladda ner och skriv ut Lärarhandledning (PDF-fil, 1Mb)

How 7 things that have nothing to do with rape perfectly illustrate the concept of consent. När är det ok att ha sex? Här är bästa förklaringen på "samtycke" vi hört. If the world were a village of 100 people, in illustrations. NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper. Kemi Syfte Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper

Centralt innehåll Årskurs 7–9. NTA.WebApplication - Ämnens egenskaper. Studiematerial - Västarvet. Studiematerial Studiematerial Här hittar ni arbetsmaterial för både elever och lärare.

Studiematerial - Västarvet

Materialet kananvändas som förberedelser inför en museilektion eller för att knyta ihop era upplevelser efteråt. Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar. - Nedan visas indikatorers omslagspunkter samt tips på framställning av diverse lösningar.

Indikatorers omslagspunkter och framställning av lösningar

Nukunskap - nättidningen för mer nyheter i skolan. Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto. Det finns många vinster med att lärare går ihop och arbetar ämnesövergripande i sina klasser.

Examensmålen i fokus och gymnasiearbetet som kvitto

Bland annat kan lärarna tillsammans ge eleverna rika möjligheter att se helheter och utveckla de förmågor som anges i examensmålen. På så sätt blir de väl förberedda inför gymnasiearbetet i trean. Som lärare i naturvetenskapliga ämnen eller teknik kan du få stort utbyte av att gå ihop med kollegor som undervisar dina elever i andra ämnen.

Tillsammans kan ni analysera examensmål och ämnesplaner för att identifiera gemensamma arbetsområden. I avsnittet Ämnesövergripande undervisning hittar du diskussionsfrågor och förslag på hur ni kan planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans. Ämnesövergripande projekt Genom att arbeta projektbaserat kring teman där olika ämnen överlappar varandra innehållsmässigt kan ett lärarlag ta ett helhetsgrepp både kring examensmålen och de delar av målen och det centrala innehållet som liknar varandra ämnena emellan. Fotosyntesen – den livsviktiga processen och hur den upptäcktes. Hur blir barn till? - Bacillakuten i Barnkanalen. Chemical Party :3 - Dr. Enthalpy // Redmasterminds.

Heurekas experimentfabrik. Människans utveckling. Forntiden. Istiden. Stenåldern. Sweden Academy. Bronsåldern. Teknik & Natur. Skrivande i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande texttyper som kan fungera som inspiration.

Skrivande i naturvetenskapliga ämnen och teknik

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring några av dessa textyper. Dessutom hittar du förslag på hur du kan organisera skrivarbetet för eleverna. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana att använda olika typer av digitala verktyg. CrazyRussianHacker - YouTube. Batteriskolan. Where science comes to life. Skeleton pasta. Hållbar utveckling F-6.

Kommunikationcomic. Science Biology Chemistry Water Cycle SAT TOEFL Rap Song Hip Hop ColloTune with Fluency MC! NO. NO. No/Teknik. School Science Techicians - Pearls of Wisdom. Experimentskafferiet. En cellsam historia.