background preloader

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian : Sherman Alexie

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian : Sherman Alexie
Related:  The Absolutely True Diary of a Part-time Indianaa5804ATT SORTERA

School Radio - A Christmas Carol by Charles Dickens - A Christmas Carol by Charles Dickens. 1: Marley's ghost "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" Sherman AlexieThe author's official home page. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianUnit plan: essential questions, 5-week timeline, daily lesson plans, related nonfiction articles, graphic organizers, final project, assessment rubrics. 20 pages; word processor required for access. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianBooktalk, 8 discussion questions, and related titles for 6th grade and up. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianSummary, pre-reading activities, vocabulary, character analysis, discussion questions, cross-curricular and extension activities. Downloadable handouts require Adobe Reader. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianResources from the "One Book, One Philadelphia" project in 2011. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianPacket for summer reading for incoming freshmen. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianActivity timeline and student handouts for a unit plan. "Who am I?"

Lärmoduler i bedömning | Min undervisning Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning. Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I facebookgruppen Engelska i åk 6-9 sambedömer vi flitigt och använder oss av www.textbanken.wikispaces.com där elevarbeten i engelska och svenska sambedöms. När börjar bedömningen? Bedömningen börjar i planeringen. Bedömningen kan göras mer reliabel genom att lärare sambedömer, byter elever eller avkodar elevlösningar eller använder sig av tydliga matriser. En viktig aspekt vid planeringen är att läraren funderar på hur resultaten kommer användas (som underlag för ett betyg, eller i en formativ process eller som diagnos), men också hur klassrumsmiljön kan påverka resultaten och vad det får för konsekvenser för eleven men även bedömningen. Genom att samplanera bygger ni beprövad erfarenhet i kollegiet och utvecklar samstämmighet kring bedömning. Moment A – Individuell förberedelse Inledning Planering

Free English Reading comprehension tests and exercises online Reading comprehension is also an important part when you take an English test. Reading comprehension test can help you to improve vocabulary, grammar, and logical thought ability. There are some tips for you to improve reading skills: - Practice reading every day. You should read different fields to improve your vocabulary. - Take note all new words and learn them. - Try to answer all the questions. - After answer all the questions. - Practice reading techniques - scanning, skimming, intensive and extensive reading. + Scanning: You try to find a particular piece of information. + Skimming: You try to gather the most important information as quickly as possible. + Intensive reading: You try to find the details of a specific information. + Extensive reading: You try to find general information of a passage. Elementary Reading Tests

Frågor till Alex Dogboy - Skolbanken unikum Uppgifterna till Alex Dogboy, du arbetar själv i den takt du vill men följer lässchemat. Du skriver i Pages och mailar din lärare när du är färdig. Var noga med att ange vilka sidor det gäller och vilken uppgift. Skriv med fullständiga meningar och tänk på hur du formulerar dig. Glöm inte punkt, kommatecken, stor och liten bokstav. Sidorna 3-66Frågeställning/arbetsuppgiftSidan 9: ”Du får inte följa med” – skriv ner dina tankar runt citatet. Sida 13-16: Hur har Alex det hos sin moster? Sidan 18: Smutsigt vatten beskrivs. Sida 21: Alex är mycket hungrig. Sida 32: ”Vill ni följa med” säger mannen med vita jämna tänder. Sida 43: Vad betyder ordet abstinens - slå upp i en ordbok och förklara med egna ord. Sida 63: Gillar du hamburgare? Egna reflektioner: Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat (ange sida) och skriva ner dina tankar runt det.

LoudLit.org The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Storia Teaching Guide Book Summary Arnold, aka Junior, introduces his hardscrabble life on the Spokane Indian reservation in the first chapter called The Black-Eye-of-the-Month Club. Through his “absolutely true” diary, Arnold describes his impediments and vulnerabilities, the biggest of which is living on a reservation where he is a zero with a zero future. A pivotal conversation with a teacher spurs Arnold to make a daring life choice—to attend an all-white school miles from the reservation. His rocky start there, riddled with stereotypes and misunderstandings, slowly develops into surprising friendships and successes in academics and basketball. Meanwhile, his family life is shattered by deaths, poverty, and alcoholism. Heartbreaking, funny, and beautifully written, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian is based on Sherman Alexie’s own experiences growing up on the reservation. Contains mature content. Teaching the Book Get Ready to Read Pre-Reading Activities Author’s Viewpoint Preview and Predict

Epoker | Svensk språkhistoria Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden. Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. Ristningar i trä var mycket vanligare än i sten men det är tack vare de gamla runstenarna som vi vet en hel del om det svenska språket från den här tidsperioden. Några låneord som vikingarna snappade upp tack vare resor igenom Europa, samt tack vare präster som ville kristna Sverige, som vi kan hitta i runsvenskan är präst, djävul, klocka, kyrka. Det var under 1000-talet som Kristendomen trädde fram allt mer tydligare i Europa. Inte bara kyrkan, utan även andra språk hade stor påverkan på svenskant. Perioden som var delades in i två delar. Alfabetet – hur, var o h varför?

Modellsätze Die Mo­dell­sät­ze sol­len Ih­nen ei­nen Ein­druck von den Ver­gleichs­ar­bei­ten ver­schaf­fen. Sie dür­fen zu Übungs­zwe­cken im Un­ter­richt ein­ge­setzt wer­den. Mo­dell­satz Ni­veau A1 Modellsatz A1 (PDF, 195KB, Datei ist nicht barrierefrei) Mo­dell­satz Ni­veau A2 Modellsatz A2 (PDF, 160KB, Datei ist nicht barrierefrei) Au­di­oda­tei­en: Hörverstehen Modellsatz A2, Teil 1 (wma, 7MB, Datei ist nicht barrierefrei) Hörverstehen Modellsatz A2, Teil 2 (wma, 7MB, Datei ist nicht barrierefrei) Hörverstehen Modellsatz A2, Teil 3 (wma, 19MB, Datei ist nicht barrierefrei) Die Zen­tra­le Deutsch­prü­fung wird ab 2014 nicht mehr an­ge­bo­ten. Mo­dell­satz 1 Modellsatz 1 ZDP (zip, 275KB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) Hörverstehen ZDP Modellsatz 1, Teil 1 (zip, 3MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) Hörverstehen ZDP Modellsatz 1, Teil 2 (zip, 6MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) Hörverstehen ZDP Modellsatz 1, Teil 3 (zip, 6MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) Mo­dell­satz 2

Tio tips för en inkluderande skolstart Detta blogginlägg har jag skrivit förut och har nu reviderat det lite eftersom det uppskattats som påminnelse inför den viktiga skolstarten. Texten vänder sig till alla som möter elever och är tänkt som ett underlag för att samarbeta om en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar börjar kanske känna sig nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den första veckan. Tipsen nedan gäller från förskola till gymnasium. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi och bidrar till en god arbetsmiljö för alla i skolan.

Related: