background preloader

Leaf

Leaf
Related:  Växtervärdegrund

Tree Colouring Pages - Färglägg träd Here's a collection of tree colouring pages featuring trees native to the British Isles, together with their leaves and seeds. Great for nature study! Download printable versions by clicking the links beneath the images below. Here's a colouring page of the blackberry bush, with detailed close-up drawings of the fruit, flowers and branches for the children to colour in. Enjoy this pretty spring blossom tree colouring page for kids which can also be used as a counting activity! There is nothing quite so lovely in spring as the cherry tree in blossom! Whether in the hedgerow or garden, the elder tree is a useful tree and a distinctive sight, with its red berries (elderberries) and white sprays of flowers. The holly tree is best recognised as provided evergreen foliage at Christmas time. Here's a colouring page of the majestic oak tree, with close up detail of its distinctive leaves and acorns. This pretty tree template could be useful for all sorts of crafty nature or Christmas projects!

3D Paper Owl from mmmcrafts The gifted Larissa from mmmcrafts is here sharing her amazing talents with an unbelievable 3D paper owl. Larissa writes… Left: art made with this tutorial, Right: art made with alternate colors (see note at the end of the tutorial) Hey, Craft Campers! I’m delighted to participate in this summer kid-craft lineup. This 3D paper owl art project is for you and your crafty older kids, say around 11-ish years and up, who can wield a pair of scissors, handle smallish pieces and follow placement instructions carefully. Moms: You can definitely young this down by cutting out the shapes for younger kids, and skipping the pop dots and folding. Alrighty young crafters, here’s what you will need to make the nighttime owl pictured above: Got all that together? Step 1: Print out the pattern pieces! Make a test print of the first page on regular paper and measure the guide box with a ruler to be sure you are printing at the correct size. Step 2: Score all your folds. Step 4: Punch out some circles.

Random Pets-Animals Tutorials by Hellobaby on deviantART Tangrams  Print the pattern belo Print the pattern below onto cardstock or construction paper. Print the attached pattern cards, cut and laminate. Have the children use the pattern pieces below to recreate the picture on the pattern card. Pattern Page bat boat camel candle cat cat option 2 chicken dog duck giraffe helicopter house penguin polar bear rabbit rocket shark swan Three Wisemen-Christmas Alphabet Tangrams are available here. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO. Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma. Lektionens mål Att kunna beskriva hur det går till när växter förökar sig.Att träna på att använda naturvetenskapliga begrepp.Att börja lära oss hur iMovie fungerar. Ord man ska kunna använda ståndarepistillpollenpollineringbefruktningfrögro Gör så här 1. 2. 3. 4. 5. Här kommer bilderna: När våra små filmer är klara kommer de att publiceras på vår klassblogg.

diagrammi Nel progettare questo modello ho pensato ai bambini, quindi a qualcosa di semplice da piegare e nello stesso tempo versatile. Inizialmente, ho realizzato queste due composizioni, e per questo l’ho chiamato Bialbero di Natale. Poi mi sono reso conto che i moduli possono essere assemblati alternando dimensioni diverse e anche colori diversi, avrei dovuto chiamarlo Multialbero di Natale. Sono molto contento di questo modello, che unisce semplicità, armonia, e versatilità, è come un gioco che può essere smontato e rimontato in modo personale. Ciascuna composizione è ottenuta da 6 ottagoni di carta per fotocopie, ricavati da sei quadrati coi lati di 11, 13, 15, 17, 19 e 21 cm, dall'alto verso il basso. Eccellente presentazione e sequenza fotografica di Maria Sinayskaya: goorigami.com Diagrammi per piegare i moduli del Bialbero di Natale Da dicembre 2012 è disponibile un bel video di di Mariela Recinos: Bialbero di Natale, composizione con otto moduli

MixMax To think I actually doubted to buy this game! I didn't like the illustrations at first but when I photographed it the game actually grew on me. Such fun! It's a classic theme, of course, mixing and matching the several pieces. This Ravensburger game is from 1972. Kunskapsvägg åk 1-3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Uppdatering av kunskapsväggen för åk 4-6 anpassad efter revideringarna i Lgr 11 kommer inom kort. Har blivit uppmärksammad på att det är fel på svenskan för åk 1-3 på den version som legat ute.

Träd Lämplig årstid: året runt Vad är ett träd? Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Innanför barken finns veden. Rötterna håller fast trädet i marken och suger upp vatten och mineraler till trädet. Vill du veta mer om något speciellt trädslag, som bok eller en? Bok (Fagus sylvatica) En (Juniperus communis) Vi får en ny vän Gå till ett stort och pampigt, solitärt växande träd, helst med grenar ända ned i barnhöjd. En vän som man precis träffat och som man lärt känna lite närmare ställer man frågor till för att få reda på mer om honom eller henne. Det sista vi gör innan dagen är slut är att krama trädet som en kär gammal vän. Besök trädet vid flera tillfällen Besök era träd vid olika tider på året för att se hur det byter skepnad vid olika årstider. Relationen till ett träd Lyssna på trädet Frottage

Printable Origami Click the Links to Download! Scroll down to find the links to all of the printable origami diagrams on this site, made into convenient pdf's for you! Just click to download, then enjoy! You will need Adobe Reader installed on your computer in order to open the pdf file. You can get Adobe Reader here Show Off Your Origami!! If you liked these printable origami designs, you might like this... More Origami Links Online Diagrams How-To Guides Free Instructions More Great Designs Learn to make a Dragon

Related: