background preloader

Free Coloring Pages - ColoringBookFun.com

Free Coloring Pages - ColoringBookFun.com

FREE Swedish Teaching Resources Where applicable, use the links to download Swedish versions of resources. Phonics display banner (Ref: SB9975) A colourful banner for your classroom phonics display. Judaism display banner (Ref: SB3760) A colour banner for your Judaism display. Birthday train display set (Ref: SB7299) Create a train-themed birthday display in your classroom. Set includes carriages for each month of the year with space for children’s names or photo. Growing cress instructions (Ref: SB4883) A set of simple instructions posters showing how to grow some cress. Reduce! Snakes and ladders games (Ref: SB7355) Simple printable snakes and ladders games with numbers to 30, 50 or 100. We love to read! Editable board game templates (Ref: SB10531) A set of editable board game templates featuring our ‘bumps’ characters. Visual timetable for the USA (Ref: SB1979) A colourful set of 30 high-resolution JPG images featuring activities and subjects covered at kindergarten level.

Astronomy For Kids Färglägg Ritmallar och Pyssla Starfall Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se Här samlar vi gratis material för barn med funktionsnedsättningar inom områdena diagnos/syndrom/språkstörning. Teckenmaterial, böcker, tips,lek och rapporter, etc. Tipsa oss gärna om mer på kontakt@myperfectbaby.se Böcker i pdf fil Det blev ett barn I boken Det blev ett barn berättar nio familjer öppenhjärtigt om den första tiden som föräldrar till ett barn med Downs syndrom. Det blev ett barn ges ut som en del av det nu avslutade projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” och är skriven med föräldrar och andra anhöriga i åtanke men riktar sig också till vårdpersonal som i sitt yrke möter nyblivna familjer och som nu får en god möjlighet att fylla på förrådet av kunskap på området bemötande, omhändertagande och Downs syndrom. Det blev ett barn kan laddas ned som pdf-fil (10,5 MB)Det blev ett barn kan beställas i tryck via e-post till: info@svenskadownforeningen.se och kostar då 212 kr inkl moms + porto Folder Material för gratis nedladdning: (pdf-filer. Julsånger Tips!

I Love Maths Games Freebie Friday – Buggy Friends Shadow Match | Busy Little Bugs It’s “Freebie Friday” again here at Busy Little Bugs headquarters! Today we have a lovely little matching game called “Buggy Friends Shadow Match”. Our Buggy Friends Shadow Match is a great little matching game. Simply print out both sheets (using card stock for added strength and durability), cut out each square, then laminate. To download your free Buggy Friends Shadow Match, click the link below!

The Math Forum - Ask Dr. Math Ask Dr. Math® Thank you for your interest in Ask Dr. Math. [Privacy Policy] [Terms of Use] Math Forum Home || Math Library || Quick Reference || Math Forum Search Have Fun Teaching Math Games - from Mangahigh 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 - SparkleBox Algebra Cheat Sheet (Free) Algebra Geometry Formulae is an ideal free app for all students above 12th grade, college graduates, engineering graduates and students preparing for various exams. We have compiled all the algebra, geometry and statistics related formulas to cover all the Math’s formulas.The maths topics covered in this free app are: ALGEBRA*Basic Properties and Facts*Factoring and Solving Formulas*Factoring and solving Methods (completing the squares methods etc...)*Functions and Graphs*Common Algebraic Errors GEOMETRY*Points and Lines*Angles*Triangles*Quadrilaterals*Polygons*Circles*Coordinate Geometry*Measurement Formulas TRIGONOMETRY*Definitions*Facts and Properties*Formulas and Identities*Unit Circle*Inverse Trigonometric Functions*Law of Sines, Cosines and Tangent Statistics*Probability*Combinatorics

Related: