background preloader

Växter

Facebook Twitter

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige. » Linneas egen sida Linnea i målarens trädgård. Mitt lilla jordbruk blev en djungel Jag planterade inomhus innan våren hade kommit på allvar.

» Linneas egen sida Linnea i målarens trädgård

Jag fyllde jord i ett gammalt plåtlock. Jag har fått fröpåsar med smörgåskrasse, senap och prydnadsgräs. Jag sådde fröna fint i små rabatter och gjorde gångar av sand och småsten. Namnskyltar på tandpetare. Photosynthesis Trees. Leaf Hunt Checklist by naturedetectives - Teaching Resources. Jesień 1 - naplos. How Can Leaves Identify A Tree - Phenology - Science with Grambo. 21 Svenska träd med namn.mov. Jesień 1 - naplos. Svenska djur och växter. Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur.

Svenska djur och växter

På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns. Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. Vilken storlek som passar en viss elevgrupp är upp till läraren att bestämma. SMALL: 36 djur och växter. Kortleken anförskaffar du genom att gratis ladda ned den kortleksvariant du vill ha, samt lärarhandledning (se länkar till höger).

Klicka på länken till höger.Klicka på knappen Download och spara filen någonstans på din dator.Öppna filen på din dator.Välj Arkiv och Skriv ut.Klicka på knappen Egenskaper.Välj dubbelsidig utskrift. Leaf Coloring Pages. Skogen i Skolan. Kompisarna Knoppisarna -bild.pdf. Träd. Lämplig årstid: året runt Vad är ett träd?

Träd

Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Trädet består av stam, rötter och krona. Seeds. Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig. Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO.

Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig

Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma. Jag har använt appen Doodle buddy när jag gjorde bilderna. Eleverna kommer att använda iMovie på sina iPads. Lektionens mål. Leaf. Tree Colouring Pages - Färglägg träd. Here's a collection of tree colouring pages featuring trees native to the British Isles, together with their leaves and seeds.

Tree Colouring Pages - Färglägg träd

Great for nature study! Download printable versions by clicking the links beneath the images below. Here's a colouring page of the blackberry bush, with detailed close-up drawings of the fruit, flowers and branches for the children to colour in. Enjoy this pretty spring blossom tree colouring page for kids which can also be used as a counting activity! There is nothing quite so lovely in spring as the cherry tree in blossom! Interaktiv artbestämning av vilda svenska växter. Mossor och lavar. Schools Science Clips - Helping plants grow well. Schools Science Clips - Growing plants. Biology of Plants: Introduction. Örebro naturskola - dokument. Skogen i Skolan. Laborationer i biologi.

ARKive - Discover the world's most endangered species. Wildscreen's Arkive project was launched in 2003 and grew to become the world's biggest encyclopaedia of life on Earth. With the help of over 7,000 of the world’s best wildlife filmmakers and photographers, conservationists and scientists, Arkive.org featured multi-media fact-files for more than 16,000 endangered species. Freely accessible to everyone, over half a million people every month, from over 200 countries, used Arkive to learn and discover the wonders of the natural world.

Since 2013 Wildscreen was unable to raise sufficient funds from trusts, foundations, corporates and individual donors to support the year-round costs of keeping Arkive online. Therefore, the charity had been using its reserves to keep the project online and was unable to fund any dedicated staff to maintain Arkive, let alone future-proof it, for over half a decade. Despite appeals for support, just 85 of our 5.6 million users in 2018 made a donation. Växter. Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen.

Växter

De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga. Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. De gröna växterna utgör en grupp och indelas bland annat i blomväxter, barrväxter, ormbunksväxter, mossor, kransalger och grönalger. Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger. Skogsskafferiet.se - ätliga växter i naturen. ArtDatabanken. Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015.

ArtDatabanken

En lista med preliminära bedömningar kommer att läggas ut för extern granskning på ArtDatabankens hemsida den 14:e juli. Den preliminära listan är öppen för kommentarer under perioden 14 juli – 12 september. Läs mer om Rödlistan Hjälp till att hitta groddjur i naturen! I samarbete med Naturskyddsföreningen lanserar ArtDatabanken Grodguiden, en app som hjälper dig att artbestämma svenska grodor, paddor och salamandrar. Läs mer och ladda ner broschyr och app. PLANTS &#38 GARDENING. Symmetrical Autumn leaf mirror pictures (SB3175) Växten & Marken. Den virtuella floran: Träd och större buskar - Vinterknoppar. Broschyrer om Naturens hus.