background preloader

Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se

Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se
Här samlar vi gratis material för barn med funktionsnedsättningar inom områdena diagnos/syndrom/språkstörning. Teckenmaterial, böcker, tips,lek och rapporter, etc. Tipsa oss gärna om mer på kontakt@myperfectbaby.se Böcker i pdf fil Det blev ett barn I boken Det blev ett barn berättar nio familjer öppenhjärtigt om den första tiden som föräldrar till ett barn med Downs syndrom. Det blev ett barn ges ut som en del av det nu avslutade projektet ”Bemötande och omhändertagande – när något oväntat sker” och är skriven med föräldrar och andra anhöriga i åtanke men riktar sig också till vårdpersonal som i sitt yrke möter nyblivna familjer och som nu får en god möjlighet att fylla på förrådet av kunskap på området bemötande, omhändertagande och Downs syndrom. Det blev ett barn kan laddas ned som pdf-fil (10,5 MB)Det blev ett barn kan beställas i tryck via e-post till: info@svenskadownforeningen.se och kostar då 212 kr inkl moms + porto Folder Material för gratis nedladdning: (pdf-filer. Julsånger Tips! Related:  hema04

Fraction Circles Template – Printable Fraction Circles – 11 Worksheets Fraction Circles Template – Printable Fraction Circles More fraction Circles Worksheets Fraction Circles Worksheet – thirds -1/3 – Download Fraction Circles Worksheet – halves -1/2 – Download Fraction Circles Worksheet – fourths -1/4 – Download Fraction Circles Worksheet – fifths -1/5 – Download Fraction Circles Worksheet – sixths -1/6 – Download Fraction Circles Worksheet – sevenths -1/7 – Download Fraction Circles Worksheet – eighths -1/8 – Download Fraction Circles Worksheet – ninths -1/9 – Download Fraction Circles Worksheet – tenths -1/10 – Download Fraction Circles Worksheet – elevenths -1/11 – Download Fraction Circles Worksheet – twelfths -1/12 – Download Fraction Worksheets Fraction Circles Fraction Model Equivalent Fractions Fraction Addition Fraction Subtraction Comparing Fractions Related Worksheets Fraction Circles Worksheet March 8, 2013 In "Fraction Circles" Fraction Circles Template - Printable Fraction Circles - 1 Worksheet Equivalent Fractions - 2 Worksheets February 23, 2013 In "Fraction"

Life Cycle of a Frog Mariaslekrum roliga_raknemalor,_parm_a,_sartryck_01.pdf Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband. Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden?

Differentierad undervisning istället för individanpassningar – några exempel för kollegiala reflektioner | specialpedagogen Vi har ett gruppuppdrag i skolan men allt tal om individanpassningar gör att man kan förledas att tro att bara vi individualiserar mer så klarar vi fler elever. Denna tanke tolkas, upplever jag, som att vi ska individanpassa för varje elev eller så fort en elev verkar ha svårt att lära sig något eller bete sig som man bör i skolsammanhang. Eller varför inte när föräldrar eller tex BUP kräver det? Eftersom studier visar att alla elever någon gång under sin skoltid kommer att hamna i skolsvårigheter kan individanpassningar krävas rätt ofta, kanske varje dag och i varje klass. Ibland gör man anpassningar för att eleven ska kunna göra det som läraren tänker att klassen ska göra, ibland gör man anpassningar som innebär att eleven gör något helt annat än det klassen gör. I ett klassrum ansåg man att man hade individanpassat genom att en person sitter bredvid en elev för att eleven ska klara att ta emot undervisningen. Vad säger forskningen om individualisering? Hur differentierar du idag?

Lek och lär dig alfabetet med vårt rörelse-ABC! Lär dig alfabetet ända in i ryggmärgen när du leker med vårt rörelse-ABC, som såklart är helt gratis att ladda ner. Klicka på var och en av bilderna för att komma till respektive sida med en nedladdningsbar bild. Skriv antingen ut alfabetet i A3- eller A4-storlek och häng upp det på väggen eller minska fomatet på utskriften, så att du får små, små kort som barnen kan dra och leka med. Du får jättegärna ladda ner aktivitetsbladen för privat bruk och som till exempel gympa- eller skolmaterial. Däremot får du inte ladda ner och ladda upp dem som innehåll på din egen webbplats eller sälja det vidare. Bättre hälsa har låtit designa aktivitetsbladen och äger alla rättigheter till dem. Relaterade Rörelse-ABC: Bokstaven A Ladda ner, skriv ut, lek och lär dig alfabetet med vårt rörelse-ABC. 12 november, 2017 I "Barnsida: Pyssla & Lek!" Rörelse-ABC: Bokstaven B Ladda ner, skriv ut, lek och lär dig alfabetet med vårt rörelse-ABC. Rörelse-ABC: Bokstaven C

extra anpassningar Det här inlägget handlar om behov utifrån frågeställningarna: Vad är behov?Varför är behovsbegreppet viktigt för oss som arbetar i skolan?Hur vi kan synliggöra och uttrycka behov? Det händer att jag som specialpedagog stöter på uttalanden som : ”Eleven behöver en-till-en-undervisning!”” Dessa uttalanden vittnar ofta om en icke tillfredsställande situation kring eleven och rymmer en önskan om något annat. Vilken betydelse har behov i en skolkontext? Så på vilket sätt är behov viktigt för oss som arbetar i skolan? Elevens behov i förhållande till vårt uppdrag är grunden i vårt arbete med eleverna. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” Men vad är då behov? Behov – vad är det? Mitt tänk om behov är till stor del influerat av Petri Partanen som är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Behov kan ses utifrån olika aspekter. ”Behov är det vi far illa av att vara utan”. Skolans uppgift är att Hur får vi syn på behov? Hur uttrycker vi behov? /AnnaBe

Related: