background preloader

Skola, digitala verktyg och lite annat

Skola, digitala verktyg och lite annat

Podguide | ABF Pod Börja med en idé - hitta ert format! När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Ni behöver också fundera lite på vilka ni själva är. Fila på ämnet Vad ska podcasten handla om? Ringa in era lyssnare Vem ska lyssna på podcasten? Hitta er unika ingång Vad är unikt med er podcast? Tänk på tonen Vilken ton och vilket anslag vill ni att podcasten ska ha? Spika formen och fixa tekniken! Formen ska spikas och inspelningen ska förberedas. Podcastens byggstenar Bestäm hur podcasten ska vara uppbyggd och strukturerad.Vill ni till exempel ha en särskild inledning, olika teman och vissa återkommande inslag? Fördela roller och ansvar Om ni är flera som gör podcasten – vem ska göra vad? Manus eller bara stolpar? En del vill ha ett färdigskrivet talmanus, andra väljer att bara sätta upp stolpar som de improviserar kring. Rätt teknisk utrustning Det finns många olika inspelningsprogram att ladda ner. Spela in och lägg ut! Testkör en vända Tystnad – tagning!

En blogg om skola, skolutveckling och samhällsfrågor | Jag heter Johan Lindström och jobbar som skolledare. Alla synpunkter i bloggen är mina egna. @Aland72 på Twitter. 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media by Kathy Cook, former K-12 teacher and Director of Educational Technology for University of Phoenix College of Education Social media provides an opportunity for real-time communication with students and parents, but its use can provide some challenges. Educators want to open the doors of communication to allow students and parents to engage with them, but it is often necessary to draw a line between their personal and professional lives. Although social media can be a valuable tool for learning and connecting with students and parents, if is not used thoughtfully by teachers, it can invite inappropriate behavior and misuse. This issue was the subject of a survey recently conducted by the College of Education at University of Phoenix. As with many others, teachers are avid users of social media – four-in five use it in their personal and professional lives according to the survey. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

specialpedagogen | Det inkluderande klassrummet Källkritik för yngre elever Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati. Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Målgrupp: Lärare i årskurs F-6 och skolbibliotekarier i grundskola, sameskola, grundsärskola och specialskola. Sju timmar om källkritik för yngre elever Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? I samtliga läroplaner för svensk grundskoleutbildning (grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola) skrivs i kapitel 1, under rubriken Skolans uppdrag att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i flera ämnens syften och i det centrala innehållet i kurs- och ämnesplaner. Vad har man sett i undersökningar?

Resource Site of the Week: Topmarks Topmarks is our latest Resource Site of the Week. Have you discovered any great resources on the other sites featured in this series? Topmarks was first created in 1998 by Sue Spolton, a former primary school teacher. She continues to run the site today, assisted by a small team. The site aims to help teachers, children and parents find quality educational resources on the internet through their educational search engine. All sites that they feature are hand-picked and are constantly being checked, with new sites added or removed if there are adverse changes. Two of the most popular areas of the site are the interactive whiteboard and educational games sections where users can browse by subject, age group and topic. Nå hem med Podcast Andreas Åkesson håller upp ett tredje finger. Barnen skriker entusiastiskt. – Ett, två, tre. Varje onsdag programleder han en podcast med fyra tredjeklassare. – De har ju så mycket att berätta hela tiden. Upplägget presenterades för chefen. – Alla som jobbar i skolan skriver veckobrev i någon form. Han fick gehör och köpte in tre mikrofoner. Upplägget är alltid detsamma. På grund av den begränsade tiden håller Andreas Åkesson ett jämnt och högt tempo. I skolan håller de på med nationella proven just nu så det får bli samtalsämnet från klassrummet. Passa micken. Den här uppvärmningen ska få samtalet att flyta naturligt och stanna upp så lite som möjligt. – ”Vad åt du till frukost?” Så trycker han i gång datorn, frågar var och en vad de åt till frukost och börjar sändningen. – Hej! I skolan har de syslöjd och Amelie Rosqvist berättar hur hon lär sig att brodera med olika typer av stygn. – Jag trodde inte att nationella prov skulle vara så här roligt!

KTH-professorn s gar mobilf rbud. Vill f barn att anv nda telefonen nnu mer. Det pågår en debatt om mobilanvändningen i skolan sedan ett bra tag tillbaka. För vad ska vi göra åt barn som hellre trycker på telefonen under lektionstid i skolan än lyssnar på vad läraren har att säga? En del menar att det rent av kan vara skadligt att låta barn använda för mycket teknik, medan andra tycker precis tvärtom. En som definitivt tillhör den sistnämnda kategorin är KTH-professorn Jan Gulliksen. – Många gånger har eleverna bättre teknik i sina mobiltelefoner än vad som finns i skolans datorer. – Vi vet ju att Sverige är ett av de länder som har bäst tillgång till it i skolan när vi pratar i termer som hårdvara. Läs mer: Datorer i skolan ger både mer finsurf och fulsurf Samtidigt finns det en del hinder att ta itu med innan en mer digital undervisning kan bli verklighet. – Framöver måste vi föra in mer digital kompetens i skolan, vi behöver jobba mer mot dem som styr utformningen av lärarutbildningarna. Läs mer: Microsoft testar specialfunktioner för skolor i Office 365

Related: