background preloader

Utbildning

Facebook Twitter

TSSM - Länkar. Designingenjör. ​Både design och teknik Som designingenjör arbetar du med helheten i processen att utveckla en ny produkt. Inom produktutveckling inkluderar vi teknik, form, estetik, och människa-maskininteraktion. Stor vikt läggs vid designmetodik, det metodiska sättet att arbeta med utveckling av en ny produkt eller tjänst. På programmet fokuserar vi mycket på färdigheter i att kommunicera idéer i bild, tal och skrift. För att en produkt ska få marknadsacceptans krävs att brukaren förstår och tycker om produkten.

Under hela utbildningen tränas du i att tänka kundfokuserat.​​​​​​​ Arbetsområden Programmet syftar till att du som färdig ingenjör ska arbeta med designrelaterade projekt i industriell verksamhet. Utbildningens innehåll De första två åren får du grundläggande kunskaper inom design- och teknikämnen. Välkommen att söka till Designingenjörsprogrammet! Innehåll vänsterkolumn ​Grundläggande behörighetFör att studera på Chalmers krävsgrundläggande behörighet,dvs vissa förkunskaper.Läs mer. Konstruktion. Produktutveckling Helfart - Blekinge Tekniska Högskola - in real life. Profil - innehåll I detta program inhämtas grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för den som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan.

Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för den som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten. Examen Högskoleexamen Anmälan Anmälningskod: BTH-86852Anmälan öppnar 16 mars. Välkomstbrev Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart. Programtid 2015 vecka 36 till 2017 vecka 22 Undervisningsform Distans, Flexibel, heltid Ort All undervisning och examination sker på distans. Språk Undervisningen bedrivs på svenska. Nivå Grundnivå Huvudområde Maskinteknik Utbildningsplan Programansvarig Förkunskapskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet Läs mer om grundläggande behörighet.

Urval Antagningsprocedur Lärandemål. Produktutveckling Halvfart - Blekinge Tekniska Högskola - in real life. Profil - innehåll I detta program inhämtas grundkunskaper inom området produktutveckling, d.v.s. att utveckla såväl befintliga som nya maskintekniska produkter. Avsikten med programmet är att erbjuda en kortare vidareutbildning för den som har gått tekniskt inriktat program i gymnasieskolan. Programmet ges helt på distans för att göra studier möjliga även för den som av sociala- eller tidsmässiga skäl vill studera från hemorten. Examen Högskoleexamen Anmälan Anmälningskod: BTH-86853Anmälan öppnar 16 mars. Välkomstbrev Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Programtid 2015 vecka 36 till 2019 vecka 23 Undervisningsform Distans, Flexibel, deltid 50 % Ort All undervisning och examination sker på distans. Språk Undervisningen bedrivs på svenska. Nivå Grundnivå Huvudområde Maskinteknik Utbildningsplan Programansvarig Förkunskapskrav För tillträde till utbildningsprogrammet krävs grundläggande behörighet Läs mer om grundläggande behörighet. Urval Antagningsprocedur OBS! Produktutveckling och design - Utbildning - Tekniska Högskolan. Ingående kurser, start HT 2015, prel. År 1 Datorstödd konstruktion 6 hpEllära och mätteknik 6 hp Envariabelanalys 6 hp Flervariabelanals 6 hp Industriell design 1 6 hp Introduktion till produktframtagning 9 hp Linjär algebra och funktionslära 9 hp Materialteknik 6 hp Mekanik 1 6 hp År 2 Hållfasthetslära 6 hpIndustriell design 2 9 hp Konstruktionselement 6 hp Mekanik 2 6 hpNäringslivsförlagd kurs (NFK) 12 hp Product Lifecycle Management (PLM) 6 hp Tillverkningsteknik 6 hp Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 9 hp År 3 Examensarbete 15 hpKomponentgjutning 6 hp Marknad, ekonomi och kommunikation 9 hp Produktutformning och materialval 6 hp Produktutveckling 12 hp Tillämpad FEM med dimensionering 6 hp Valfria poäng 6 hp.

Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling. Produktutveckling handlar om att ta fram nya produkter eller att konstruera om befintliga produkter från idé till återvinning. Du lär dig att skissa, formge och konstruera, beräkna styrka och livslängd hos olika komponenter, välja material och tillverkningssätt. Du får kunskaper i patent, kvalitet och hur man bedömer en produkts miljöpåverkan samt träning i projektarbete, uppfinnande och kreativitet. Alltmer av produktutvecklingsingenjörens arbete görs med hjälp av dataprogram. Exempelvis konstrueras och formges produkter med CAD-program och hållfasthetsberäkning görs med FEM-program. Produktutvecklare har ett spännande och omväxlande arbete. De flesta arbetar i projekt, som specialist eller projektledare, och samarbetar med människor såväl inom företaget som runt om i världen. Utbildningen innehåller flera industrinära projekt där du får prova på att arbeta som produktutvecklingsingenjör. Här kan du läsa om Högskolan Västs partneruniversitet.

Produktionsteknik 60 hpRobotteknik 60 hp. YH-utbildningar inom teknik. Bland YH-utbildningarna inom kategorin teknik finns det idag flera alternativ för att välja en specifik inriktning. Beroende på vilken inriktning inom kategorin teknik du sen väljer, kommer dina arbetsuppgifter i sin tur att variera. YH-utbildning inom teknik Teknik är en benämning på människans metoder där man genom att utnyttja och omvandla naturens fysiska resurser i olika produkter, processer, anläggningar och system minskar behovet av fysisk mänsklig kraft och därmed ökar levnadsstandarden.

Tillväxten av dator- och elektronikinslaget inom olika teknikyrken har ökat, och fortsätter att öka. Stor chans till anställning med YH-utbildningar YH-utbildningar skapas bara då det finns ett dokumenterat och efterfrågat behov av arbetsmarknaden, vilket innebär att din utbildning inom kategorin teknik i nästan 90 % av fallen leder direkt till en anställning. Plushögskolan > Utbildning > Utbildningar > CAD-konstruktör inom mekanik. 425 YH-poäng Det blir svårare och svårare att finna erfarna konstruktörer till tjänsterna, vilket gör att nyutexaminerade konstruktörer kommer att bli allt viktigare. Peter Johansson, Kund- & Personalansvarig, Engineering Partner Produktutvecklingen är intensiv i alla branscher, så även inom tillverkningsindustrin. Arbetsmarknaden söker efter dig med uppdaterade kunskaper i att arbeta med problemlösning i industriella produktutvecklingsprocesser och med vana att arbeta i 3D-miljöer. Denna utbildning är utformad för att fylla det behovet.

Arbetsmarknaden efterlyser personer med god förståelse för hela produktutvecklingsprocessen. Utbildningens mål Efter utbildningen kan du knyta samman funktion, design och konstruktion för att sedan förena dessa moment med ekonomiska förutsättningar och teknisk kompetens. Vad kan jag arbeta med efter examen? En fullföljd utbildning resulterar i en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och öppnar många olika möjligheter till anställning. Bli CAD-konstruktör och arbeta med produktutveckling. Utbildningar inom möbeldesign [Arkiv] - Grafiskt Forum. Mmm jag är i exakt samma situation, vill gå någon utbildning med inriktning möbelsdesign/formgivning. Skulle kunna gå en utbildning med inriktning mot Trä och har då kollat på den i Gävle som gavs som tips längre upp. Dock är den på 3 år, och det känns ju ganska länge om man endå vill söka vidare på någon högre skola sedan, som tex Beckmans el dyl. Kanske är det större chans att komma in där (eller konstfack) om man har gått nån längre utbildning.

Har sedan kollat på Nyckelviksskolan på Lidingö som är på ett år. Där får man testa på en massa olika material på ena linjen, men det finns även en linje som har inriktning mot trä. Dock koster denna 11 000/ termin, men det kan det ju vara värt. Det är tydligen en bra skola, som jag har hört iaf, och Carls Malmsten har haft lite med skolans uppförande att göra om jag inte minns fel.

Men som sagt, kan man ha större förutsättningar att komma in på Beckmans (som är mitt personliga mål i livet) om man har en längre utbildning bakom sig? Efter utbildningen: Högskoleingenjör i maskinteknik, 180 hp: Utbildning: Linköpings universitet. Med en examen från Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik blir du i grunden en konstruktör som har bred kunskap inom det maskintekniska området.

Dessa kunskaper använder du för att konstruera, producera och utveckla produkter och olika former av processer – exempelvis produktions- och energitekniska processer. Som maskintekniker kommer du att jobba inom teknikföretag, oftast tillsammans med andra ingenjörer, där du löser problem relaterade till konstruktion och produktion, med koppling till exempelvis reglersystem, värme, kyla, hållfasthet eller materialval.

Eftersom maskinteknik är ett så brett område väljer många att specialiserar sig mot någon av nedanstående tre profiler: Konstruktionsteknikprofilen, som ger dig fördjupade kunskaper inom konstruktionsmetodik och hållfasthet samt tillämpar dessa kunskaper för att konstruera produkter. Arbetsområden Mekanikkonstruktör, där du modellerar mekaniska produkter i CAD eller FEM och beräknar hållfasthet och toleranser. Mekanikkonstruktör inom offshore, Trollhättan - lernia.se. Vad leder utbildningen till? Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som mekanikkonstruktör, vilket innebär att kunna konstruera i 3D, framställa ritningar, göra hållfasthetsberäkningar, välja lämpliga material, produktionsmetoder och sammanfogningsmetoder med inriktning mot offshore- och subseaverksamheten.

Du utbildas direkt mot företagens rekryteringsbehov och en stor del av utbildningen sker direkt på företagen. För vem passar utbildningen? För dig som vill resa i jobbet och kan tänka dig att arbeta från de mest avlägsna platser. Mer konkret behöver du som söker ha maskiningenjörskunskaper såsom matematik och beräkningar, maskinteknik, materiallära och konstruktion. Vilka förkunskaper krävs? För att söka utbildningen krävs följande: 1. Läs mer om behörighet för yrkeshögskolestudier hos Myndigheten för Yrkeshögskolan 2. Hur går utbildningen till?

Utbildningen består i både föreläsningar, gruppövningar och praktikinslag. Samverkan. Mekanikkonstruktör inom offshore / Mechanical designer for oil and gas, Trollhättans kommun - Lernia Yrkeshögskola - YrkeshögskoleGuiden. Vill du jobba i internationella miljöer med världsomspännande projekt? Har du kunskaper och erfarenhet inom hållfasthetslära, maskinteknik, konstruktion etc? Då skall du söka vår 1-åriga yrkeshögskoleutbildning till mekanikkonstruktör inom offshore. Det finns just nu ett skriande behov av mekanikkonstruktörer på flera internationella företag inom offshore-branschen. Därför har vi tillsammans med företagen tagit fram denna spetskompetens-utbildning med riktigt spännande arbetsuppgifter. Ansökan är öppen! Nästa kursstart: 19 januari 2015Sista ansökningsdag: 9 januari 2015 Det finns just nu ett skriande behov av mekanikkonstruktörer på flera internationella företag inom offshore-branschen. Vad leder utbildningen till? För vem passar utbildningen?

Hur går utbildningen till? Summa: 200 poäng Finansiering Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Ämne - Konstruktion (Gymnasieskolan) Ämnet som pdf Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och användning. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet konstruktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om konstruktionsprocessen från idé och skiss till presentation av fungerande lösningar som tar hänsyn till ekonomiska, produktionstekniska och miljömässiga förutsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om befintlig teknik. Undervisningen ska förbereda eleverna för att delta i framtida teknisk utveckling och bidra till att de förstår betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och hållbar utveckling inom konstruktion.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett tekniskt språk och förmåga att använda begrepp med anknytning till konstruktionsprocessen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med konstruktionsuppgifter i projektform. Kurser i ämnet. Allt du behöver veta.