background preloader

IKT i skolan – JL Skolutveckling

IKT i skolan – JL Skolutveckling

Avsnitt 121 – Digitaliseringstyper – Skolspanarna I det erkänt svåra 121:e avsnittet är de båda pedagogerna tillbaka med kaffekoppen i högsta hugg. Som vanligt träffas de i ett klassrum nära dig för att samtala om mer eller mindre skolviktiga saker. Denna vecka återvänder de till den stundande digitaliseringen. Samtalet handlar kanske inte så mycket om digitaliseringen utan mer om de olika typer som kan tänkas finnas i skolans värld som nu måste övertygas om att digitaliseringen är framtiden. Att prata om olika typer är något vi alltid gillat. 3D-Museum Window 10S – Kampen mot ChromeBook Självläkande mobilskärm Open shot – Videoredigerar online Hur kan man jobba med arbetsflödet i Classroom? Skriva smarta kommentarer i Google Dokument Proffssök i Google Drive Organisera med Google Keep – Tips 1 Organisera med Google Keep – Tips 2 Organisera med Google Keep – Tips 3 Smarta Google Geo-verktyg 6 sekunder av videon i mobilen Interaktiva serier – HBO Interaktiva serier – Netflix Bonus – Veckans citat;

IKT ger lärarna mer tid med eleverna i klassrummet – Hannas skolblogg Det finns farhågor om att ökad IKT-användning i skolan per automatik leder till mer ensamarbete för eleverna. Då vill jag ropa “Nej!”. Vi kan använda IKT-verktyg till att frigöra lärartid och därmed öka den tid som läraren kan vara i direktkontakt med sina elever. Digitalt stöd för klassrumsaktiviteter Jag använder en digital plattform (Canvas) som stöd i min undervisning. Om jag vill kan jag flippa instruktioner, texter, videos, etc, så att eleverna är förberedda när de kommer till lektionen. En blandad lärmiljö Elever måste arbeta en och en ibland, t.ex. vid läsning, räkning eller annan typ av problemlösning. Eftersom materialet i den digitala plattformen är upplagd på ett sätt som gör att arbetet sker i en intuitiv följd, samt att instruktioner, material, uppgifter, läshänvisningar, länkar, interaktiva övningar, inlämningar och videofunktion finns på samma ställe, har eleverna lättare att navigera och vara “on task”. I en blandad lärmiljö kan jag dela upp klassen i olika aktiviteter.

Blended learning - Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet Många betraktar blended learning som framtidens modell för utbildning. Blended learning innebär att traditionellt klassrumslärande kombineras med digitala verktyg. Är du intresserad av att utveckla kurser där blended learning ingår? Då kan PIL-enheten erbjuda en rad aktiviteter och resurser som kan vara till nytta för dig: GU Online GU Online är en återkommande temadag om nätburen undervisning inom högre utbildning. Läs mer om GU Online Kurs: Blended learning och digitala medier i högre utbildning, 5 hp (HPE305) Kursen belyser – både teoretiskt och praktiskt – frågeställningar om hur digitala verktyg och digitala medier kan användas i högre utbildning för att utveckla och stödja undervisning och lärande. Workshoppar PIL-enheten ger flera workshoppar som är användbara för den som vill utveckla blended learning-kurser: Läs mer om PIL-enhetens workshoppar Digitala pedagogiska resurser Informationssidor i GUL. Stöd vid kursutveckling med digitala verktyg PIL-enhetens studio Länkar om flipped classroom

Vad är Blended learning och Flipped Classroom? Med Blended learning menas en blandning av lärmiljöer. Ofta är det traditionella klassmetoder som kombineras med digitala självinlärningsdelar som eleven gör utanför klassrummet på en tid som passar eleven. När Blended learning började användas var det vanligt att läraren kombinerade sin traditionella klassrumsföreläsning med enklare digitala komplement, exempelvis att kursdeltagarna fick instruktioner att se en video innan nästa föreläsning. Det gjorde dels att kursdeltagaren var mer påläst inför nästa utbildningstillfälle och dels att föreläsaren på så sätt kunde fortskrida i en snabbare utbildningstakt under sin lärarledda föreläsning i klassrummet. Det finns även flera exempel på utbildningar där eleverna har ombetts att göra vissa självinlärningsdelar inför att kursen med klassrumsföreläsningar börjar, så att den lärarledda utbildningen kan påbörjas på en högre nivå än den annars skulle kunna göra. Mer engagerade kursdeltagare med Blended learning Ny teknik ger oanade möjligheter

Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors Med ett skärminspelningsverktyg kan du spela in en genomgång, feedback eller en instruktion till dina elever. Du skapar en film av det som händer på din skärm och du kan spela in din röst och till och med få en liten ruta i ena hörnet där man även kan se dig via webbkameran om du vill det. Det finns många olika verktyg för skärminspelning och jag använder själv mest Screencast-O-matic men även Jing och Office Mix. Ladda ner Screencast-O-Matic Man kan använda verktyget direkt via nätet men jag föredrar att ha det på datorn så att man lätt har tillgång till det även offline. Förberedelse och inställningar inför inspelningen Ta fram så att det du vill ska spelas in från din skärm sys på skärmen exempelvis första bilden i en Power Point eller början av en textfil.Starta Screencast-O-Matic. Spela in och redigera i filmen Nu är du redo att spela in trycker du på record knappen Hur blev det? till höger i menyn. Spara filen på datorn eller ladda upp den till Youtube Läs mer

Datorer och surfplattor i skolan kan höja lågpresterande elevers resultat och betyg - DN.SE Datorer, surfplattor och olika inlärningsprogram kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan. Särskilt de som är lågpresterande. Det visar rapporten ”Digital tools in education” som presenterades av Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, på fredagen. Den bygger på en genomgång av den internationella forskningen som har gjorts av den nederländska nationalekonomen Carla Haelermans. Hon har också genomfört åtta olika klassrumsstudier på högstadieskolor i Holland där effekterna av traditionell undervisning har jämförts med användningen av digitala lärverktyg. Framför allt visar rapporten att digitala verktyg är användbara vid matematik och språkundervisning på högstadiet. En förklaring är att matematikundervisningen bygger mycket på mängdträning, att eleven behöver nöta in saker, till exempel multiplikationstabellen. Samma sak gäller språkträningen och då framför allt moment som inte kräver så mycket förståelse, till exempel glosträning där det handlar om att lära sig saker utantill.

Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. About AnswerGarden AnswerGarden is a minimalistic feedback tool. Use it in the classroom as an educational tool or at work as a creative brainstorming tool. Post it in a tweet or you can embed it on your website or blog to use it as a poll or guestbook. Getting Started How does AnswerGarden work? You create an AnswerGarden by entering a topic on the Create New AnswerGarden-page. After pressing the submit button, you'll be redirected to your newly created AnswerGarden. The next step is to share your AnswerGarden with other human beings. As your AnswerGarden draws attention people will start posting their answers to your question, either by entering their own answers or by clicking on and submitting existing answers. If you're satisfied with the results, you can for instance show the AnswerGarden to your friends, tweet about it or export it to Wordle or Tagxedo. Who is AnswerGarden intended for? Wow! Well, no. What are good questions or topics for AnswerGarden? Can I see AnswerGarden in action?

Resources, software & apps – what should I be looking for? Teacher Q&A | Clevertouch As you are probably aware, free educational apps often contain in-app advertising or will invite you to upgrade and pay for premium versions while you’re using the app. The only way to avoid it is to purchase premium apps from your preferred app store and make allowances for this in your school budget. Teaching resources are increasingly becoming monetised too – you can of course research and download free resources online or they can be purchased through several channels like Twinkl Resources & TES. However, this can be time consuming and relies on a good internet connection. Most front-of-class touchscreen brands will give you access to resources and lesson software, which makes the job of building new lessons less taxing and time consuming. For example, Clevertouch Plus screens come with access to the Cleverstore, a free to use app store containing a range of premium apps, which have been stripped of distracting ads.

Plus Series | Clevertouch Clevertouch have combined superior connectivity, innovative software, and a simple user interface to create their most enhanced model yet. Designed for education, Plus Series screens feature a dual-platform interface and a cross-platform connectivity structure, allowing complete collaboration in the classroom. Built specifically for the demanding school, college and university environment, the Plus Series is built without compromise. An all metal frame, 4mm safety glass, and an industry leading warranty guarantees your Clevertouch will be enhancing your classroom for many years. If you’re new to touchscreens for teaching you’ll be amazed as pupils of any age experience no learning curve interacting with the Clevertouch, and any child familiar with apps on smartphones and tablets can immediately engage with our integrated Cleverstore – the only advert-free and cost-free educational app store. Now with OTA, MDM and dual module slots.

Google Forms Basics in 7 Steps [infographic] Here is how to quickly make a basic Google Form in 7 steps. Link to Infographic forms.google.comStart by going to forms.google.com and choose to “Start a new form.” The Form is created in Google Drive. Google Forms can also be created in Google Drive. Click on the NEW button in Google Drive and choosing Forms from the “More” menu expander.Title the FormBy default, the form says “Untitled form.” Share the URLThe URL on the preview screen is the URL to share so others can fill out the form. Copyright secured by Digiprove © 2016

30 creative ways to use Padlet for teachers and students I’m always excited when I’m using Padlet. Is it the interface, the way everything is designed, its purpose or the fact that I’m organizing things smoothly? I don’t know. It just makes me happy. And today I’ll try to make you happy as well. But first: What is Padlet? Padlet can be used by students and by teachers. Whoever has the Padlet board opened on his smartphone or computer, can see what’s on it and what everyone is writing. How to use Padlet? Using Padlet in the classroom is easy. Here you create an account and make your first board. Let your students insert the link in the browser or in the Padlet app. Then there’s one more question that needs to be answered: How to post things on Padlet? double click anywhere on the board;drag files in;paste from clipboard;save as bookmark with Padlet mini;or just click the ‘+’ button in the lower right corner. There is also the possibility to incorporate your Padlet into a Widget. 30+ Ways to use Padlet in the classroom 1. 2. 3. 4. 5. It gets better…

Related: