background preloader

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…

PP-vägg påbörjad om läsförståelse. Elevinflytande väntar…
Då har vi dragit igång den pedagogiska planeringen kring läsförståelse och läsfixarna. Vi startar med att prata om varför man ska kunna ”läsförståelse”. Varför är det bra att förstå vad man läser? Vi pratar om vad det verkligen står i LGR11. Kunskapskraven kring ämnet. Jag har sedan förtydligat dessa krångliga ord till för eleverna mer begripliga mål (de gula målen). Nu är det dags för eleverna att vara med och bestämma! Sen gäller det att använda PP:n i starten och i slutet på varje lässtrategi-lektion. När vi jobbat en tid kring målen är det dags för självbedömning antingen i matrisen på infomentor eller i vår Målbok. Kanske kan man använda den här som bedömning i slutändan i samband med infomentor-matrisen kanske. Men så här blev min matris: Related:  Svenska

Expertläsare/Stjärnläsare och Gemensam läsning/Enskild läsning Barbro Westlund menar att en expertläsare ofta omedvetet växlar mellan olika strategier och väljer strategi beroende på läsningens syfte och texttyp. Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. För att göra det behöver vi ge dem olika strategier – verktyg för att lyckas. Lässtrategier ska vara så förankrade hos eleverna att de kan plocka fram dem närsomhelst de kommer i kontakt med olika texter oavsett genre. I En Läsande klass har vi använt ett annat begrepp för denna expertläsare, nämligen ”stjärnläsare”. ” Stjärnläsare” blir man alltså inte då man behärskar ett givet antal strategier utan när man låter lässtrategierna samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när hon/han inte förstår och har då olika verktyg/strategier att ta till.

The big Five by Saba Malekpour on Prezi Att utveckla sitt skrivande | Mitt öppna klassrum Att gestalta, skriva målande och använda bildspråk Här i flikarna finner du stöd för skrivandet som bildspråk (förklaring på engelska än så länge svenska kommer), gestaltning och att skriva målande. Om du tänker på följande tips kommer du utveckla ditt skrivande från en enkel nivå till utvecklat. Formella saker som stycken, punkt, stor bokstav, rubrik och att man håller sig till texttypen är viktigt. Stavfel får du ha på enkel nivå men på högre nivå endast på svårare ord och inte de vanligaste. Jag kommer också visa på fler saker framöver som utvecklar skrivandet – som parallellhandling och hur meningarna kan varieras i längd för att få in tempo och intresse i texterna. Matris för själv- eller kamratbedömning Du kan gärna använda denna matris för att kunna bedöma ditt eget arbete innan du lämnar in ditt arbete. Varför kamratbedömning? Det finns flera orsaker. Sen i sig är det ett kunskapskrav och ingår i svenskans läroplan.

En läsande klass Lässtrategier - Två pedagoger - ett klassrum Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen. Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom att systematiskt jobba med lässtrategier jobbar vi mot en god läsförståelse. Vårt arbete utgår från RT (Reciprocal Teaching) och grunden ligger på förförståelse, frågor, svar, kopplingar och sammanfattning. Grundskolan har kommit långt i sitt arbete med lässtrategier och vi tycker att det är viktigt att vi följer samma linje. Symboler för olika strategier Förförståelse Frågor Svar Koppling Sammanfattning Med hjälp av symbolerna och att vi under första året agerar "expertläsare" för att illustrera den process alla goda läsare gör när vi läser, blir eleverna medvetna om vad de gör och varför de gör det.

”Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället” Förbisett faktum. Ungas fritid präglas allt mindre av läsning. En 15-åring ligger i snitt 875 timmar efter tidigare generationer i fritidsläsning. Vi måste fråga oss hur skolan ska samspela med digitaliseringen och inte hasta fram reformer innan vi säkert vet varför resultaten sjunker, skriver medieforskaren Dino Viscovi. Debatten om svenska elevers sjunkande resultat i Pisas läsförståelsetest har blivit en långkörare. Inom barn- och ungdomsidrotten har man länge varit medveten om de skilda förutsättningarna för träning och prestation i dag jämfört med för tjugo år sedan. Den här insikten måste vi ta med oss till skolan när vi ska tolka de försämrade resultaten i Pisas läsförståelsetest. Tidigare generationer var sannolikt inte mer begåvade eller disciplinerade än dagens, däremot såg medievardagen annorlunda ut. Alla som i dag har kontakt med skolungdomar kan se att mycket är annorlunda. Den digitala kulturen innehåller självfallet en hel del läsning.

Så bra är Förr eller senare exploderar jag av Josh Bonne KÄRLEK Hon och han, tonåringar som möts. Kärlek, eller åtminstone en gnista, vid första ögonkastet. Men allt är inte som vanligt. Hazel har cancer. Först i sköldkörteln, på senare år har det spridit sig till lungorna. Hon har svårt att andas och bär alltid med sig en apparat. Han har haft cancer och amputerat ett ben, men besöker stödgruppen tillsammans med sin kompis som har cancer i ögonen. Augustus försöker se ljust på livets möjligheter och charmar Hazel med sin optimism. Hazel är berättaren, och hon är en smart och underhållande iakttagare. De 18-åriga ungdomarna har drömmar och försöker genomföra en del innan det är försent. Tankar om liv och död. Ung kärlek och dödlig sjukdom.

”Förr eller senare exploderar jag” Hazel och Gus möts på en samtalsgrupp för cancersjuka och blir tämligen omgående kära. Den här filmatiseringen av en kioskvältande ungdomsbok med samma titel handlar om deras sockersöta relation, som kontrasteras mot deras kamp för att hitta någon slags mening med sina antagligen korta liv. Cancer på film är ingen lätt genre. Utgången är viss och risken är överhängande att vi som åskådare tvingas vada i klichéer, och våra egna tårar. ”Förr eller senare exploderar jag” vill också nå dit. Visst alstras en del ögonsekret. Däremot är man ansvariga för det grava charmkomplexet och den poserande tonen som förtar stor del av allvaret.Shailene Woodley och Ansel Elgort (syskon i ”Divergent”) jobbar bra men är sämre regisserade. ”Förr eller senare exploderar jag” är nedtyngd av det förutsägbara och sentimentala, vilket inte är så mycket att förvånas, eller ondgöra sig, över - det är ju trots allt ett snällt amerikanskt ungdomsdrama. Men ändå. Och sen klampar nästa klyscha in.

sobloggalfa | Demokrati – självklarhet eller rättighet? Texten till låten hittar du här! Hemma: * Lyssna på låten och följ med i texten samtidigt. * Skriv ner (eller markera) de ord som du tycker är svåra att förstå I skolan: * Vi lyssnar på låten och läser texten tillsammans. * Enskilt (10 min) – skriv ner dina tankar kring begreppet demokrati. * Basgrupp - läs upp era tankar för varandra. I basgruppen diskutera och skriv ner era tankar kring följande frågor (alla antecknar): 1. demokratiårsranson (ranson)lärdprofitstrategilikgiltighetmaktelitockuperakulissscenografi 2. 3. ”Lägg din röst var fjärde höst på minst sämsta parti. 4. * Helklass - Delge era tankar för hela klassen. Under dessa uppgifter övar du på begreppsförmågan, kommunikativa förmågan, analysförmågan och informationshanteringsförmågan

Related: