background preloader

Utbildning, kurser, seminarier

Facebook Twitter

Lärare skriver - Lärarstiftelsen. Nu kan du söka 2016 års Lärare skriver stipendium genom ansökningsblanketten här nedan som finns tillgänglig från den 14 okt.

Lärare skriver - Lärarstiftelsen

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2016. Stipendiet tilldelas lärare för deltagande i kursen Lärare skriver - där lärare enskilt och tillsammans – systematiskt utvecklar olika texter om lärares erfarenheter av skola, undervisning och samhälle. 30 stipendier kan delas ut. Beslut om vem som erhållit stipendium för deltagande i Skrivarkurs för lärare lämnas senast den 1 april 2016 Syftet med skrivarkursen är att ge stöd i att skriva olika slags texter med utgångspunkt i erfarenheter från yrkesverksamheten och från skolan.

Didaktikens traditioner

Från kursen FutureLearn. Professional Development Opportunity. We are offering an exciting professional development opportunity!

Professional Development Opportunity

Challenging Learning has been providing consultancy to pre-schools, schools, and colleges around the world since 1999. In recent years, we have grown significantly and are now looking to build our network even further. To this end, we are seeking the following: Teachers willing to demonstrate Challenging Learning techniques in their classroomAdvocates for Challenging Learning, willing to run workshops at local and national conferencesWriters for our new Challenging Learning materialsTrainers for Challenging Learning workshopsTrainers for Visible Learning Plus workshops (we hold the exclusive licence to deliver these workshops in Scandinavia). The Challenging Learning techniques we’re talking about include challenge, feedback, classroom dialogue & P4C, Assessment for Learning (AfL), Growth Mindset attitudes, and Learning Pit strategies.

This is not a job opportunity. The probable expansion will take place pre-August 2016. Lärare i engelska - Uppsala universitet. Gemensamt för Fortbildbildningsavdelningens olika aktiviteter för engelsklärare är att de ger rikliga tillfällen till språklig input, integrerar teori och praktik och syftar till att nya och fördjupade kunskaper omsätts i användbara idéer för utveckling av engelska i och utanför klassrummet.

Lärare i engelska - Uppsala universitet

Fortbildningsavdelningen erbjuder kompetensutveckling för lärare som undervisar i engelska på olika nivåer, från förskola och grundskolans tidigare år till gymnasium och vuxenundervisning. Vårt utbud i engelska består av seminarier, konferenser och kurser både i Sverige och i engelsktalande länder. Vissa kurser är poänggivande som till exempel Ireland Today 7,5hp och den behörighetsgivande Lärarlyftskursen Engelska för lärare åk 4-6, 30hp. Under 2015 erbjuder vi ännu en CAE-kurs (Certificate in Advanced English) i samarbete med Bell International i Cambridge. Den äger rum den 8-12 juni. Hösten 2015 återkommer den populära kursen Shakespeare Revisited för tredje omgången. Leda och Driva utveckling i skolan. Mål och innehåll Kursens övergripande mål är att deltagarna, i tillämpad yrkesverksamhet, skall kunna fatta välgrundade beslut avseende utveckling och i ett informerat ledarskap kunna bedriva utvecklingsarbete i praktiken.

Leda och Driva utveckling i skolan

Stegen i utbildningen följer den process det innebär att leda och driva utveckling systematiskt. Från att skapa gemensam förståelse och engagemang för uppgiften till att planera, genomföra och följa upp på ett sätt som leder till hög kvalitet. Peter Fredriksson, Utbildningsdirektör i Södertälje, är en av de som var med i den första diskussionen om att skapa kursen och som nu har skickat deltagare. Klicka på videon nedan så får du höra honom förklara sitt syfte med att utveckla förmågan att leda och driva utveckling i skolan. Kursen upplägg Kursen ger 7,5 högskolepoäng. Skola och Utbildning - Teknologisk Institut. Konferenser: Kategori Skola och högskola - Conductive. Kompetenstjänst i Sverige AB. Program - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Här finns information om Ma/Nv-biennetten som går av stapeln den 31 januari 2015.

Program - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Det är en konferens för lärare i förskolan till gymnasiet. Vi erbjuder mängder med workshops, dialogcaféer och seminarier. Du kan ta del av den senaste forskningen och utbyta erfarenheter med kollegor från hela Sverige. Vi önskar dig hjärtligt välkommen. ► Se hela programmet Program Aula Magna Dagen inleds med att utställningen öppnar kl. 08.00. Inledning Deltagarna hälsas först välkomna av Prefekt Stefan Nordlund klockan 9:00. Parallellseminarier Efter inledningen följer fyra parallellseminariepass där deltagarna väljer olika föreläsningar och arbetsseminarier.

Anmälan Du kan anmäla dig till konferensen genom att klicka på länken nedan. Anmäl mig! WPR1 - Wordpress 1 Grunderna. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du kommer också att få resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. Vilka kan gå kursen? Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning.

Anmälan. Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Komparativ ämnesdidaktik 2013/2014 - Uppsala universitet. HT13 vecka 46-03 Blandad tid 50% *

Komparativ ämnesdidaktik 2013/2014 - Uppsala universitet

Normer och värden i utbildning och undervisning 2013/2014 - Uppsala universitet. VT14 vecka 14-23 Blandad tid 50% * Sista ansökningsdatum: 2013-10-15.

Normer och värden i utbildning och undervisning 2013/2014 - Uppsala universitet

EDOOC. Hem - kompetento.se. Lifelong Learning Web: Login to the site. Hi!

Lifelong Learning Web: Login to the site

For full access to courses you'll need to take a minute to create a new account for yourself on this web site. Each of the individual courses may also have a one-time "enrolment key", which you won't need until later. Here are the steps: Fill out the New Account form with your details.

An email will be immediately sent to your email address. Read your email, and click on the web link it contains. Webbstjärnans kursportal.