background preloader

Startsida

Startsida

http://ncm.gu.se/node/6774

Related:  MatematikMatematikMatematik

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras. Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara.

Sommarglassar och Lgr11 Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. Annas bildtips: Matematik Ritning inför ärtbygge med tandpetare och ärtor. Har använt mini-marshmellows med. Ärtor funkar bättre dock samt färre i magen... Ärtbyggen med tandpetare och ärtor som legat i blöt i 24 h. Gör en ritning först och räkna ut hur många tandpetare resp. ärtor som går åt. Samarbeta två och två.

Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken Här kommer blandade pinterest-tips för hur man kan jobba med talet 10 och tiokompisarna i matematiken! Nummerlappar 1–22 Matematikpapperet Nummerlappar 1–22 består av talkort som är framtagna för Stjärnmatematik vilket är ett sätt att organisera stationer, exempelvis laborationer i klassrummet eller utomhusaktiviteter. Grundtanken är att varje elevgrupp ska kunna stanna så kort eller lång tid som de behöver vid varje station oberoende av de andra grupperna. Därför behövs något fler stationer än antal elevgrupper. Organisera stationerna på bord i klassrummet eller på en öppen yta utomhus och märk varje station med en stor nummerskylt.Lägg mindre nummerlappar (de som finns på pdf:en) upp och ned i en kartong i mitten av rummet/den öppna ytan.Låt varje grupp dra en nummerlapp och gå till motsvarande station.När gruppen är klar går de tillbaka till kartongen, lägger i sin nummerlapp och drar en ny. Det är klokt att ordna så att några stationer innehåller aktiviteter eller spel som eleverna är vana vid och som gör stationen självgående.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera.

Hitta den gemensamma nämnaren Det står mindre bra till med svenska elevers bråkkunskaper. En av anledningarna är att bråkräkning tonats ner i skolan. Men det gäller att börja bygga upp begreppen redan i årskurs 1 och 2, anser Wiggo Kilborn. Han är före detta lektor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning och utvärdering av elevers kunskaper i matematik. – Många elever förstår inte vad begreppen innebär och vad till exempel täljare och nämnare har för innebörd. Hur var det nu?

Matematikresurser online På Eduplace hemsida finns onlineverktyg för matematikundervisningen! Jag tror att det är tänkt att vara ett komplement till ett amerikanskt matematikläromedel, men det går ju finfint att använda ändå! Här länkar jag verktygen upp till grade 3, men det finns ända upp till grade 6.Klicka på länken, välj årskurs och sedan teaching tools.

Related:  LärarresurserMatematikDe fyra räknesättenmatematik