background preloader

Skriv ut + M = matte + UR

Skriv ut + M = matte + UR

Polyedrar + M = matte + UR Verkligheten är tredimensionell. Den består av saker vi kan ta i och iaktta, saker som är konkreta. Fördelen med att arbeta med sådana föremål, utöver att de är verkliga, är att de tvingar barn att tänka på flera saker samtidigt. En polyeder är ett tredimensionellt föremål, som kuben och rätblocket. Kuben är en regelbunden polyeder, vilket innebär att alla ytor är av samma form, alla kanter är lika långa och alla vinklar lika stora. Platon menade att allt i himlen och på jorden är uppbyggt av de fyra elementen: eld, luft, vatten och jord. Elden består av tetraedrar. Tillverka platonska kroppar Skriv ut mallarna, gärna på kraftigt papper eller kartong. Ett annat sätt att bygga de platonska kropparna är med sugrör och tjocka piprensare. Kryssa mattetimmar (2 perioder)

Paper Model of a Great Stellated Dodecahedron Examples of decorated great stellated dodecahedra: More pictures of decorated polyhedra great stellated dodecahedron (.PDF) Print the PDF file to make the paper model. On this page are three versions of the Great Stellated Dodecahedron. Paper models:great stellated dodecahedron model in colorDodecahedra (irregular) LinksVirtual Great Stellated Dodecahedron (VRML-viewer is needed) Skapligt Enkelt matematiskt Paper Models of Polyhedra Classroom Treasures: Numeracy Thinking Blocks - Bar Models Thinking blocks are a great way to make visual representations of word problems in order to understand the problem and determine the mathematics required to solve it. The posters have been made to print at A3 - change the page set up if they are A4. Click the thumbnail to open the download in Google Drive. Click here for a great website that gives lots of opportunities to practice using thinking blocks to solve problems in all domains.Finger Patterns Free and printable finger pattern cards - Four to an A4 page. Click on the image to open the download site. Please link back to my blog if you add these items to your blog, website or web collection - thanks. Penguin Numbers 1 to 100 I am working with a group of children on the 'Spring into Maths' programme, which is based on the work of Marilyn Holmes when she was a Numeracy Co-ordinator based in Dunedin. Click on the image or here for the download page. Robot Addition Number Grid Times Two Times Three Times Four

Mattebloggen - Roligare matematik Lektionstips | Mattefröken När man går leende in i klassrummet och ännu mer leende när man går ut efter en timmes matematiklektion mår man så himla bra. Idag var det lektion från matematiklyftet om likhetstecknet som fanns på programmet. Vi startade med en liten uppvärmning med några algebra uttryck: Uppgiften var en repetition från förra veckans lektion så eleverna var insatta i problematiken. Vi tänkte återigen högt tillsammans på hur eleven som löst uppgifterna hade tänkt och hur man skulle kunna förklara för någon annan om hur man gör. Eleverna är så underbart tydliga och klara på hur man gör när vi diskuterar, de förklarar begrepp och tankar genom att använda matematiska termer. Lektionen fortsatte lite utanför planen för jag ville se hur långt vi kunde komma eftersom starten gick så bra. Jag är rätt nöjd blev ju snyggt, gick därifrån för att sätta igång resten av arbetet. – Aha! Då är det som om en vind går fram genom klassrummet och fler och fler leenden och händer i luften. och undrar hur de nu ska göra.

Matematik.fi Liten ordbok i matematik Liten ordbok i matematik Hjärnan ännu i mig vrides. När jag tänker på Euklides Och på de trianglarna ABC och CDA. Svetten ur min panna gnides Värre än på Golgata. Carl Michael Bellman Liten ordbok i matematik täcker matematikämnets ordförråd på grundskolans högstadium och delar av ämnets ordförråd i gymnasiets årskurs 1. Ordboken innehåller ca 500 uppslagsord – från abskissa till överslagsräkning. Om du kommit till ett ord och därifrån vill återvända till denna huvudsida kan du antingen klicka på ordet Åter i ordrutan eller på Bakåt (Back) i webbläsarens huvud. Skulle du vilja köpa ordboken vänder du dig till Olle Vejde Förlag, Milsbo 25, 781 94 Borlänge; 0243-610 62 (också fax); e-post: olle.vejde@swipnet.se. Åter till sidan för Olle Vejde Förlag.

Provbank Här har vi samlat nationella prov, formelsamlingar och högskoleprov i PDF-format. Nationella prov Grundskolematematik Gymnasiematematik Äldre Gymnasiekurser Formelsamlingar till nationella proven Högskoleprov

Related: