background preloader

Fysikaliska Leksaker

Fysikaliska Leksaker
Related:  fysik

You Know How This Experiment Ends, But You Should Watch It Anyway Kinja is in read-only mode. We are working to restore service. First off, I have to marvel at how incredible this is to watch and admit that it made me too gawk, giggle, and grin like a child. I can't wait to show people this. That said, does anyone else wonder how much it had to cost to spend the 3 hours pumping out the air, setting up, and conducting this experiment that everyone know the result of? Flagged It cost the electricity to run the pumps for a few hours. Also I'm sure that the BBC payed a fee and the staff probably enjoyed goofing off for half the day. Fossila energikällor Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Tillslut ombildas det organiska materialet till flytande och gasformiga kolväten, råolja och gas. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen.

Ice Tray Battery - Kids' Science Wrap a nail with a piece of copper wire, leaving a section of wire extending from below the head of the nail. Repeat Step 1 with the remaining 4 nails and 4 pieces of copper wire. Fill 6 wells of an ice tray with distilled white vinegar. Create a circuit by inserting each nail into a well of vinegar while placing the extended wire into the next well. Place one “leg” of an LED light into the well with only a copper wire inside it and place the other LED “leg” into the well with only a nail in it. If the bulb lights up, you nailed it! Batteries are comprised of two different metals suspended in an acidic solution. The two metal components are electrodes, the parts of a battery where electrical current enters and leaves the battery. Once the Ice Tray Battery is connected to the LED, you create a complete circuit.

Lektioner_5-6 Kursiv text finns bara i lärarens lektioner. Länkarna finns som adresser eller bilagor i utskriftsversionen av lärarens lektioner. Jorden drar till sig allt som finns i närheten. Fallrörelse Fäll två föremål, som är olika tunga men lika stora, från ett par meters höjd. Lutande plan Luta en kartongskiva eller ett bräde mot en stol. Finns det en ytter-trappa att pröva samma sak på? Vad man vinner i kraft förlorar man i väg. Vad man vinner i väg förlorar man i kraft. Det går att räkna ut hur mycket kraft som behövs när arbetet ska utföras med den här formeln. W = F • s = G • h Då är: W = arbete F = dragkraften s = den sträcka som man drar G = tyngden h = lyfthöjden Sträckan och höjden ska vara i meter.Tyngden, kraften som behövs för att lyfta är i Newton. Arbetets enhet är Joule (J) G = ____ N F • ___ = ____ N • ____ m H = ____ m s = ____ m F = ————— W = F • s F = ————— N W = G • h Räkneuppgifter (Integrera med matematik om det verkar intressant, annars lämnas räkningar till högstadiet.) Friktion Tröghet 1.

El till vardags - Svensk energi Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? El är det största som har hänt människan i modern tid. Tack vare el och den nytta den ger, har vi bättre hälsa och lever längre. Vi får också en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med. El har gett oss alla en enklare, säkrare, roligare, ljusare och varmare tillvaro. När du tänker på el tänker du förmodligen först på elektroniska apparater såsom TV-apparater, datorer och mobiltelefoner. Idag är el är en självklarhet i hemmet, på arbetet och i offentliga sammanhang och många av oss är ständigt uppkopplade. Dagens samhälle bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. I början på 1900-talet tog hushållsarbetet för en familj cirka 54 timmar i veckan. El skapar nytta varje dag i samhället Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Nu använder vi el för att kommunicera med varandra, låta oss underhållas, skapa trygghet, bli av med tråkigt och tungt jobb etcetera.

Bra exempel på lokal pedagogisk planering | Lars skolutvecklingsblogg Bra exempel på lokal pedagogisk planering I dag tänkte jag presentera en lokal pedagogisk planering som jag tycker stöds i Lgr 11 på alla plan. Den kan också hänvisas till de Allmänna råden för planering och genomförande av undervisning. Planering är tänkt att genomföras för årskurs 3 elever i teknik-fysik ( elektricitet ). Den kan också med fördel användas i årskurs 4-6 med vissa revideringar av det centrala innehållet Det som är speciellt bra i planeringen är genomförandedelen. Lektionsplaneringarna för att nå syftet och de långsiktiga målen är väldigt bra genomförda. Här finns planeringen att ladda ned. LPP i teknik och fysik arbetsområde Elektronik åk 3 Introduktion till arbetsområde elektricitet Om Lars Thorin Jag jobbar som utvecklingsledare för barn och utbildning i Ånge kommun Det här inlägget postades i Kvalitetsarbete.

PULS 4-6 Fysik och kemi Logga in till Natur & Kultur Visa Har du glömt ditt lösenord? Ny användare? Fler sätt att logga in Online Tone Generator - Free, Quick, No Sign Up Required. The 60 second online hearing test. It's free, simple and no sign up required. How high can you hear? This 60 second tone helps you determine the highest frequency your ears can detect. The range of human hearing is typically quoted as being from 20-20,000Hz, but age and prolonged exposure to loud sounds can significantly lower your ability to hear high frequencies. For best results, perform the test at a comfortable volume in a quiet environment and using good quality headphones. Please note, due to the large number of uncontrollable variables involved here, this is not a scientifically rigorous test, but a rough indicator. Attention! Click the play button to begin the test. The current frequency is: How does your hearing compare to everyone else? The 60 second online hearing test. How high can you hear? Please note, due to the large number of uncontrollable variables involved here, this is not a scientifically rigorous test, but a rough indicator. Attention! The current frequency is:

Newtons vagga | Sir Isaac Newton Värme, temperatur, isolering och energiflöden | Nationellt resurscentrum för fysik Hålla isbiten vid liv – vad ska du lägga den på eller förpacka den i? Ni behöver lite olika material (olika tyg, tidningspapper, Al-folie, metallplatta, plast, bubbelplast, . . .) Genomgång – dra slutsatser av experimenten. Rubriker inom parentes betecknar aktiviteter som vi tror kan vara mer lämpade för skolår 6 än för skolår 4. Vad blir annorlunda i skolår 7-9? Denna planering är utarbetad av Per Beckman och Carina Fasth, NRCF, våren 2012. Concept cartoons: ljus och skuggor, årskurs 7-9 Hur rör sig ljuset på natten? A. Ljuset från stearinljuset går längre på natten. B. Ljuset går snabbare på natten. C. D. Vad tror DU? Ladda ner och skriv ut bilden i större format: Concept cartoon: Hur rör sig ljuset på natten (pdf, 509 kB) Idéer för arbete med eleverna Om det är praktiskt möjligt kan eleverna få i uppgift att, med hjälp av en ficklampa, undersöka hur långt ljusstrålarna går när det är mörkt. Diskutera i klassen vilka ljussken man kan se under dygnet och försök ta reda på hur långt borta de är. Naturvetenskapligt innehåll Ljuset går väldigt snabbt, nästan 300 000 km/s. En klar natt kan vi se stjärnor på himlen. I astronomin mäter man avstånd med hur lång tid det tar för ljuset att gå mellan två himlakroppar.

Online Tone Generator - generate pure tones of any frequency You can damage your hearing or your speakers if you play tones at extreme volumes. People can’t hear sounds < 20 Hz and > 10,000 Hz very well. If you turn up the volume on your device to compensate, you could expose yourself to harmful sound levels and your speakers to harmful currents. To be safe, note the volume level that allows you to listen to a 1,000 Hz tone without discomfort and do not stray too far above this level, even if you can’t hear much – especially in the high range, where your hearing is the most fragile. Instructions To play a constant tone, click Play or press Space. To change the frequency, drag the slider or press ← → (arrow keys). To change the wave type from a sine wave (pure tone) to a square/triangle/sawtooth wave, click the button. You can mix tones by opening the Online Tone Generator in several browser tabs. What can I use this tone generator for? Tuning instruments, science experiments (what’s the resonant frequency of this wineglass?) Alzheimer’s disease.

Experiment – Upplev energi Experiment Ämnen: Bi, Fy, Ke, Tk Nedan klickar du dig vidare till de olika experimentens instruktioner. Därifrån kan du ladda ner övningarna som PDF. 1. Du strålar energi Energi kan varken tillverkas eller förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. > Till instruktion 2. Vi måste äta för att få energi. > Till instruktion 3. Vindar är luft som rör sig, och i det här experimentet skapar vi vindar med hjälp av ett levande ljus. > Till instruktion 4. Massor av ämnen cirkulerar runt, runt på vår planet i ständiga kretslopp. > Till instruktion 5. Vind är en förnybar energikälla som utnyttjas i vindkraftverk. > Till instruktion 6. Koldioxid är en gas, som finns överallt i luften runtomkring oss och är en av gaserna som påverkar klimatet. > Till instruktion 7. Vilken påverkan har egentligen växthusgaserna på vår planet? > Till instruktion 8. Elektrisk ström består av laddningar som rör sig, och kommer i Sverige oftast från kärnkraftverk eller vattenkraftverk. > Till instruktion Genomförande

Värme, temperatur, isolering och energiflöden | Nationellt resurscentrum för fysik Hålla isbiten vid liv – vad ska du lägga den på eller förpacka den i? Ni behöver lite olika material (olika tyg, tidningspapper, Al-folie, metallplatta, plast, bubbelplast, . . .) Genomgång – dra slutsatser av experimenten. Luft isolerar, metall leder värme bra, energi flödar från varmt till kallt. Vi skyddar isbiten mot värme från luften genom att packa in den i något som leder värme dåligt. Genomgång bastu, ugn, varmt vatten eller metall leder värme bra – vi bränner oss. Rubriker inom parentes betecknar aktiviteter som vi tror kan vara mer lämpade för skolår 6 än för skolår 4. Vad blir annorlunda i skolår 7-9? Denna planering är utarbetad av Per Beckman och Carina Fasth, NRCF, våren 2012.

Related: