background preloader

Fysikaliska Leksaker -Matematiska pussel

Fysikaliska Leksaker -Matematiska pussel
Related:  Matematik

Här pluggar du matematik! – Matteboken Kängurun Kängurun 2017 Senaste nytt[2017-03-31] Nu finns förra årets Cadet på Persiska (Farsi), fritt tillgängligt att arbeta med. Cadet 2016 Farsi. Översättningen är gjord av Mahdi Salimi. [2017-03-23] Nu finns arbeta vidare för fyra tävlingsklasser. Var? [2017-03-16] Om du får problem med att fylla i ett formulär ber vi dig att i första hand testa med att starta om din webbläsare eller prova en annan webbläsare. [2017-03-15] Ny benjaminproblem engelsk: Rättat fel i problem 5 och förbättrat formuleringen i problem 10. [2017-03-15] Anmälningssidan för Kängurutävlingen är nu stängd. RedovisningAnvändarnamn och lösenord fick du i Känguruutskicket den 13 mars eller när du efteranmälde dig. Antalet deltagande elever. Diplom för Kängurun 2017För deltagande i Kängurun 2017För goda reslutat i Kängurun 2017Poster för Kängurun 2017. Arbeta vidare (pdf)Milou för förskoleklass, åk 1 och åk 2.Ecolier för åk 3 och åk 4.Benjamin för åk 5, åk 6 och åk 7.Cadet för åk 8, åk 9 och gy kurs 1. Datum för tävlingen

Material för skola och förskola | Håll Sverige Rent Batteriskolan Batteriskolan är en webbportal med spännande pedagogiskt material och roliga uppdrag för elever i åk F-6. Materialen inspirerar till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. Det ger också dina elever möjlighet att tillämpa matematik, svenska, bild, naturorienterande ämnen och hem- och konsumentkunskap på ett roligt sätt Gå till Batteriskolan (extern länk) Det stora Örnäventyret Med "Det stora Örnäventyret" lär ni er mer om allemansrätten på ett lekfullt och engagerande sätt genom värderingsövningar, aktiviteter och lekar. Ladda ner "Det stora Örnäventyret" (pdf) Mofflor och människor – en storyline om resurser Den pedagogiska metoden Storyline används för att lyfta fram frågor kring vad som är resurser och vad som är skräp. Ladda ner "Mofflor och människor - en storyline om konsumtion" (pdf) Blixtpatrullens äventyr Välkommen till ett material som vill inspirera till arbete med nedskräpning, återvinning, återanvändning och allemansrätt. Sälles skräpbok

Skapligt Enkelt matematiskt Early Years & Key Stage One (KS1) Maths Teaching Resources & Printables Shape, Space and Measures DCSF ‘Numbers and Patterns’ Maths/Numeracy display banners (Ref: SB2363) Colourful banners for your ‘Maths’ or ‘Numeracy’ displays. Mathematics display banner (Ref: SB31) A colourful banner for your classroom ‘Mathematics’ display. Maths/Numeracy display banners (Ref: SB6701) Colourful banners for your ‘Maths’ or ‘Numeracy’ display board. Maths/Numeracy display banners - black and white (Ref: SB5513) Simple printable Maths/Numeracy banners that your class can colour or paint themselves. Maths topic display headings posters (Ref: SB4280) A set of printable posters with headings for the most common maths themes. Editable Maths/Numeracy topic book covers (Ref: SB6420) Printable book covers for topics within Numeracy to stick to your pupils’ books or folders. Editable Maths/Numeracy topic book covers - black and white (Ref: SB6421) Printable book covers for topics within Numeracy to stick to your pupils’ books or folders. Numbers on Hot Air Balloons

CYKELCHOCKA SVERIGE! Lördagen den 6 september (v 36) uppmärksammas cykelns roll i staden och för klimatet av Naturskyddsföreningens lokala eldsjälar över hela landet, och självklart hakar vi på med vår grunskolesatsning, läromedlet Energifallet! Vi har förberett ett upplägg med övningar från Energifallet.se för att du och dina elever ska kunna arbeta med trafik, transport och lokal påverkan under veckan! Övningarna nedan kan spridas ut på 2-3 dagar och upplägget börjar i konkreta undersökningar och avslutas med att eleverna får reflektera över vad mer cykling kan betyda för miljön och hur man kan vara med och påverka för ett cykelvänligare samhälle. Den 6:e september kommer hela landet att bubbla av cykelverkstäder, tävlingar av olika slag, snack om bästa däcken, rutterna och politiken, klimatet och förutsättningarna för cykelns framfart i Sverige. Lycka till! Dag 1 - skolan: Vi undersöker del 2: från A till B.Inledningsuppgift. Dag 2-3 - samhället: Skapa publicitet – förändra världen! Inledningsuppgift.

Blomma, blad, en miljard : X-fejden Linus har spillt kaffe på en beställning och kan nu bara delvis se vad som står. Nahas visar hur man kan räkna ut vilket tal som döljer sig bakom kaffet. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) Mathwire.com | March 2011 Matematikvardagen | Hands on – Brains on Maths | Relief Teaching Ideas Daylight savings kicked in for most Australian states this past weekend. I grew up in Western Australia, a state that doesn’t have daylight savings. Since moving to Adelaide I would find myself confused every time it came around. Do I add or take away an hour? Don’t get me wrong, I LOVE it! Someone, very helpfully, told me the trick to remember which way the clocks go – “Spring forward, Fall back”. To help kids remember which way the clocks change, I came up with this super simple clock craft. Students draw a clock face on the inner part of a paper plate. They can then make a spring by wrapping a pipe cleaner around their finger. They will then cut out the clock hands from coloured card. Around the rim of the plate, students can write the heading ‘Spring Forward’ & then decorate with flowers, butterflies or any other Spring related pictures. Now time to go and enjoy this extra bit of sunshine in our evening! Daylight savings explained:

Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor Publicerad av Matematikutveckling FoU Den 30/9 besökte Bengt Drath FoU Malmö- utbildning och höll en föreläsning för matematiklärare i grundskolan. Bengt är MaNO-lärare och arbetar för tillfället på Stöpenskolan i Skövde, men har också under åren arbetat på högskolan i Skövde. Titeln på föreläsningen var Prata matematik – ett sätt att utveckla förmågor och handlade bland annat om hur man kan arbeta med problemlösning i matematik. Drath inledde med att berätta om sin kognitiva konflikt, vilken innebar att han undervisade väldigt olika i matematikämnet och NO-ämnena. Enligt Drath kan man inte det och därför kom han till att förändra sin matematik-undervisning och under föreläsningen gav han konkreta exempel på hur han har arbetet med sina elever i matematik-undervisningen. När Drath arbetar med problemlösning i matematik utgår han från rika problem vilka bland annat bygger på Eva Taflins arbete och kriterier för ett rikt problem blir då: - Introducera ett matematiskt innehåll - Redovisning.

The Answer Is....PART TWO My classroom is an ever evolving entity (a Triple E if you will....). I try something new and it may work or it may not. Sometimes, things that I try actually grow even more from their inception. That is what is happening with "The Answer Is...". A few months back I posted about how I was using "The Answer Is" in my classroom (you can read about it here). Each week, the students complete a "The Answer Is..." card, creating a good (usually multistep) word problem that goes along with each answer. Now, each week, the students grab one of the cards out of the little container and they have to solve it. At the beginning of the year, I started teaching my students how to build better math responses using Jen Runde's pack from her store. So I had my students take those strategies and apply them to the Answer Is. Doing this helps them to really see each step of what they are doing. Want to try a free sample of the math response sheet I use from Runde's Room?

BUFnet - en portal for pædagoger og lærere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune - Motion i klassen Et inspirationsmateriale om bevægelse, krop og leg i undervisningen Alle folkeskoler i Københavns Kommune modtog i februar 2008 et eksemplar af inspirationsmappen "Motion i klassen". Sammen med mappen fulgte en materialepakke med bl.a. et taltæppe og et bogstavtæppe. Hent inspirationsmappen Inspirationsmappen "Motion i klassen" er udviklet som et led i projektet "move@school". Til mappen "Motion i klassen" har vi lavet forskellige opgaveark. Hent opgavearkene: Opgavesæt 1 Opgavesæt 2 Opgavesæt 3 Opgavesæt 4

Synliggöra lärandet i matematik - Förstelärare i Svedala Detta året tänker jag fördjupa mitt arbete med synligt lärande i matematik med att ta avstamp i de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning. Den första nyckelstrategin handlar om vad eleverna ska lära sig. Hur ska jag säkerställa att eleverna vet vad som förväntas av dem? Den andra nyckelstrategin handlar om hur jag och eleverna ska kunna ta reda på vad de faktiskt redan kan, dvs var eleverna befinner sig just nu i förhållande till målet. Den tredje strategin handlar om hur eleven ska göra för att kunna komma närmre målet, att finna ett sätt att överbrygga skillnaden mellan de kunskaper eleven har just nu och de kunskaper eleven förväntas ha när kursen/momentet är avslutat. Den fjärde strategin handlar om hur eleverna själva kan stödja varandras lärande och bedöma kvaliteten på varandras arbete. Den femte handlar om hur eleven ska kunna bedöma sitt eget arbete, för att därigenom ha möjlighet att förbättra sitt resultat. Nästa lektionstillfälle ska ägnas åt problemlösning.

Related: