background preloader

Maths Learning: Learn about Place Value of the Digits in a Number

Maths Learning: Learn about Place Value of the Digits in a Number
Related:  online

Math Games Mobile - HOODA MATH - Math Games for iPad Sing Multiplication Song to Learn Multiplication Tables (1 to 10) Perimeter/Area Activity Multiplication Rock - Part II.mpg Multix | Mattesmedjan Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt. Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Multix erbjuder mindre frustration. Vem kan använda Multix? Multix är helt gratis att använda för alla.

Multiplication Rock - Part I.mpg Roliga mattegåtor » Mattebloggen Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror). Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1. En tvåpotens (det vill säga 2n). 7. Kvadrater i trappan Kvadrater i trappan Vilket är det minsta antalet kvadrater som man kan klippa upp trappan nedan i? Gammaldags klocka Gammaldags klocka En gammaldags klocka slår lika många slag som antalet timmar är när den slår in en ny timme: Till exempel slår den 2 slag om klockan är 2 på dagen eller naten och 12 slag om det är 12 på dagen eller natten... Dvärgar på en bro Dvärgar på en bro 300 dvärgar ska gå över en bro mitt i polarnatten. Två pjäser på en 12-hörning Två pjäser på en 12-hörning En svart och en vit pjäs står i två intilliggande hörn av en 12-hörning. Multiplikationer i en tabell Multiplikationer i en tabell På hur många sätt kan man fylla en 6x6-tabell med 1:or och -1:or så att produkten av talen i varje rad och i varje kolumn blir lika med 1? Bollförrådet Bankuttag Kubkonstruktion Intressanta tal Öriken

Multiplication Rock Part III I Love Maths Games School House Rock - Multiplcation 7 Fun Kids Online Math Games "Sheppard offers everything from early math to pre-algebra. The lessons include interactive activities to practice concepts. Students can shoot fruit, pop balloons, and even play math man (the math version of pac man!). "Online math games, like the ones that you'll find for free at Sheppard Software, provide a valuable opportunity for children to learn a great deal while they're having fun. It can be very difficult for parents to find productive and worthwhile activities for children on the Internet; however fun online math games do offer a wonderful alternative. This free section of Sheppard Software was written for children. From the main page parents or children will find a simple and easy to navigate menu featuring the different levels of math games and the various math concepts that are available. Sheppard Software offers a couple of cute games for the youngest math students. For slightly older kids, there are a number of very popular arcade-style "popup" math games.

Related: