background preloader

iPad Studiecirkel

iPad Studiecirkel

http://ipad.skola.malmo.se/home

Related:  annelihTipsBedömning och pedagogikIKTDator, iPad

DART - Appoteket Krutet I DARTs lokaler finns nu APPoteket Krutet - en hörna med surfplattor och smartphones och tips, råd och information kring hur de kan användas för personer med funktionsnedsättning. App är förkortning för applikation, och syftar på ett litet tillämpningsprogram som enkelt kan laddas hem och installeras hem till en telefon eller en platta. På DART har vi plattor och telefoner både för Android och iOs, som är de två stora operativsystemen i dagsläget. På APPoteket kan du själv titta på och prova utvalda appar för kommunikation, kognition och lek. För dig som är klient på DART finns även möjlighet att, under en utprovningsperiod, låna hem en surfplatta eller smartphone för att i lugn och ro prova om en app kan fungera som t.ex. kommunikationsstöd. Satsningen har varit möjlig tack vare Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

De jobbar språkutvecklande i klassrum som på nätet Malin Larsson, lärare på Alviksskolan i Stockholm En del virkar, andra joggar. Malin Larssons "hobby" är att läsa böcker och hitta på roliga och språkutvecklande skolprojekt, säger hon skrattande. Och det har hon lyckats med. Utbildning i Svedala Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se).

Litteraturlista för rektorer och skolledare i 1:1-satsningar För någon dag sedan hoppade det in en idé i min hjärna. Nämligen att göra en litteraturlista för rektorer och skolledare som driver/ ska driva en 1:1-satsning. Varför dök idén upp? Där jag arbetar kom denna satsning väldigt snabbt. Upphandlingen blev klar under sommaren och så körde vi igång på höstterminen. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet!

Syskonkompetens - Agrenska Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon? Kunskaper om och erfarenheter av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning Webbsidan presenterar insatser och erfarenheter från projektet Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon 2009-2012 som finansierades av Allmänna Arvsfonden inom satsning Fördel barn! Mikael Bruér För de som flippar är ett sätt att kontrollera att elever har förstått eller, för all del, kontrollera att de faktiskt gjort den förberedelse som är nödvändig. Socrative: Ett av de första responsverktyg jag började arbeta med. Jag använder sällan Socrative som just quizverktyg, men det går och det är enkelt efter registrering. En stor fördel med Socrative, om man vill använda den som quizverktyg, är att den sammanställer resultat i en excelfil som man kan få mailad till sig. Det går även att köra en variant av gamification om man finner det lockande, i form av space race vilket brukar vara lika uppskattat som Kahoot. Ett extra plus är att den finns som app och således garanterat fungerar på alla plattformar.

Fröken Flipp på krigsstigen! Av alla de förändringar som jag under senare år har gjort i mitt klassrum och i min undervisning, så är både jag och mina elever rörande överens att det som haft störst betydelse för deras ökade måluppfyllelse är den formativa undervisningen och den formativa bedömningen. Jag har i tidigare inlägg skrivit om Bedömning För Lärande och i den intervju som jag genomförde med mina elever, där de gav sin syn på mitt Flippade Klassrum, där pekar eleverna själva ut just den formativa bedömningen som en av de viktigaste byggstenarna. Jag använder sen den formativa bedömningen och det underlag eleven fått i sin feedback för att se vilken förmåga eleven måste öva mer på för att utveckla. Hur jag kan hjälpa eleven, t.ex. genom utvecklade begreppsmallar, stödmallar/stödstrukturer som tydliggör hur eleven kan göra för att utveckla sitt kunskapande.

Related:  iPad