background preloader

91 appar för förskolan

91 appar för förskolan
Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Story Creator-gratis, delning endast via FacebookPic Collage- gör collage enkelt och snabbt där du kan lägga till textPhoto Babble- Ta ett kort och låt barnet prata in ljud till kortetMy Story- digital bokBook Creator- mitt val. Helhet/Alsidighet Mål: •Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Matematik Skapande Hälsa/rörelse Related:  IKT

Utbildning - IT - Programmet för volyminköp Utveckla undervisningen med surfplattor I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare. Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab. Projektet avslutades med en konferens i Bryssel 25 mars, och under april och maj genomfördes MOOC-kursen Creative use of Tablets in Schools för tretusen lärare på European Schoolnet Academy. Under projektets gång prövades sju olika pedagogiska scenarier, vars form och innehåll utvecklats gemensamt av beslutsfattare, lärare och teknikföretag på olika workshops:

15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of parents in the U.S. want their children to learn computer science—it will be crucial for many jobs in the near future—but only 40 percent of schools teach it. Critics claim that it is mainly the more affluent schools that offer computer science courses, thus denying those who attend poorer schools the chance to learn necessary skills. A focus on STEM is not enough: Code.org also reports that while 70 percent of new STEM jobs are in computing, only 7 percent of STEM graduates are in computer science. It is imperative that savvy schools begin to focus some STEM resources on computer science and programming. In my opinion, parents of every student in every school at every level should demand that all students be taught how to code. With the following resources, you can teach programming to every student and every age. Teaching Coding to the Youngest Students Tynker Games: Use these age-appropriate games to teach your elementary students coding concepts.

En-till-en-miljö gör undervisningen mer formativ I antologin ”Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund” med Tomas Kroksmark som redaktör presenteras studier med inriktning mot att utforska olika aspekter på införandet av en-till-en i framförallt grundskolan men även gymnasiet. En-till-en beskrivs som en förändring som innebär att varje elev utrustas med en egen dator, surfplatta eller telefon. I kapitlet ”Undervisningen i en-till-en” av Moni Sohlberg och Tomas Kroksmark framkommer resultat som tyder på att en-till-en förändrat såväl lärarroll som klassrumssituation och därmed också bidragit till en förändring av bedömningspraxis. Som särskilt viktigt framställs att det skett en ”perspektivförändring från fokus på undervisning till fokus på elevens lärande” (Kroksmark & Sohlberg 2013 s. 150). Undervisningen mer framåtriktad Syftet med studien är att ge kunskap om hur datorn påverkar undervisningen och därmed elevernas kunskapsutveckling och lärande. Kunskapsutvecklingen synliggörs Förändrar synen på kunskap

Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class August 1, 2015 This is the third post in a series of posts covering some very good guides to help teachers make the best of emerging technologies in education. After writing about technology tips and flipped classroom, this post presents some of our favourite reads for teachers looking for ways to better use iPad in their instruction. We invite you to check them out and as always share with us your feedback. Enjoy. 1- iPads in The Classroom, by Annalisa Kelly ‘This publication is an essential beginner’s reference for teachers at all levels of primary and secondary schooling, inclusive of special needs, regular stream and gifted students, who are intending to use, or are currently using, iPads and other iOS devices (iPods, etc) to augment their lessons. ’ 2- iPads for Learning, by Dana Specker Watts 3- iPads in Education, by Brian Plahn ‘This book is an introduction of the basics of the iPad. 4- The Teacher’s iPadoPedia, by Philip Johnson

Digitala lärresurser Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan. Tjänster och arkiv för digitala lärresurser Sök med Spindeln Sök med Creative Commons Värdera digitala lärresurser Skapa Du har säkert många gånger anpassat lektionsmaterial efter dina elevers behov. Skapa digitala lärresurser Dela Genom att dela dina digitala lärresurser hjälper du andra lärare att få idéer och material till sin undervisning. Dela digitala lärresurser Samla och sortera data om digitala lärresurser

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome | JL Skolutveckling Googles webbläsare Chrome används av fler och fler. Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. 3D Tin 3d-modellering i din webbläsare 3DView 3D modellering och utskrifter Ambient Aurea Bakgrundsljuseffekt på ditt fotografi med endast ett klick Any.do Hantera att-göra listor AudioSauna Skapa, mixa och loopa musik Awesome new tab page Skrädddarsy hur det ser ut när du öppnar en ny flik i din webbläsare Biodigital human Undersök människokroppen i 3D Brilliant Utmaningar för de som är intresserade av matematik och naturvetenskap Calmly writer En texteditor utan störande moment Can I strem it?

Create your own iPad keyboard for less than $10! One of the more common complaints among iPad users is that the keyboard is awkward to use. Apple offers a wireless keyboard solution at the prohibitive price of about $70 plus shipping but you can actually create your own simple iPad keyboard for less than $10. You need two simple components: A USB camera connection kit (see left). The process is very easy. Ironically, PC keyboards worked well and the only problem we encountered was in trying to connect some Apple keyboards. Sam Gliksman samgliksman@gmail.com

Cloud QR - Ladda upp bilder, spela in ljud och skapa färgglada QR-koder på App Store

Related: