background preloader

91 appar för förskolan

91 appar för förskolan
Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Story Creator-gratis, delning endast via FacebookPic Collage- gör collage enkelt och snabbt där du kan lägga till textPhoto Babble- Ta ett kort och låt barnet prata in ljud till kortetMy Story- digital bokBook Creator- mitt val. Helhet/Alsidighet Mål: •Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Matematik Skapande Hälsa/rörelse Related:  IKT

Skattjakt på förskolans gård « LekMiT Vi har gömt några skatter på förskolans gård, för att prova på vad geocaching är och hur man letar. Vi provar att gömma dem på olika ställen och vi samtalar med barnen om att man kan vara tvungen att leta högt, lågt, bakom, under m.m. Vi pratar med barnen om att vara försiktig med naturen där man letar och att och om man hittar sådant som inte hör hemma i naturen så kan man ta med sig det hem. Här tittar två barn åt vilket håll kompassnålen pekar och de förstår snabbt åt vilket håll de ska gå. Än kan det vara svårt att förstå att man kommer närmare skatten genom att läsa av siffrorna på så här höga tal, men det blir lättare när talet minskar (är under 10). De här två barnen ville efter det här gömma en skatt, som deras kompisar skulle få leta. Det första problemet de stötte på var att kompasspilen visade att skatten låg på andra sidan förskolan, vi kan alltså inte gå genom huset! Samarbete är A och O när skatten ska hittas. Hemmingsmarks förskola

Tala – lyssna – läsa – skriva Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan). Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument. Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två punkter: Det här gör jag! (Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna.

Utbildning - IT - Programmet för volyminköp Experimentskafferiet Språkverkstaden Utveckla undervisningen med surfplattor I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare. Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab. Projektet avslutades med en konferens i Bryssel 25 mars, och under april och maj genomfördes MOOC-kursen Creative use of Tablets in Schools för tretusen lärare på European Schoolnet Academy. Under projektets gång prövades sju olika pedagogiska scenarier, vars form och innehåll utvecklats gemensamt av beslutsfattare, lärare och teknikföretag på olika workshops:

Ny bok i surfplattans värld | iPad i förskolan Ny bok i surfplattans värld Natur och kultur har gett ut en ny bok som heter ”Lek och lär med Surfplatta i förskolan” Med boken vill författarna Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström inspirera och ge exempel på man på ett strukturerat sätt an komma igång med surfplatta i barngrupp. Boken fokuserar på pedagogiska teman och aktiviteter där plattan är ett av flera verktyg. Den boken ska vi dyka in i och läsa och låta oss inspireras av. Om LEnaNorgren Jag jobbar som IT pedagog i Kommundelen Holmsund Obbola för både förskolan och Skolan samt elevhälsan. Det här inlägget postades i Uncategorized.

15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of parents in the U.S. want their children to learn computer science—it will be crucial for many jobs in the near future—but only 40 percent of schools teach it. Critics claim that it is mainly the more affluent schools that offer computer science courses, thus denying those who attend poorer schools the chance to learn necessary skills. A focus on STEM is not enough: Code.org also reports that while 70 percent of new STEM jobs are in computing, only 7 percent of STEM graduates are in computer science. It is imperative that savvy schools begin to focus some STEM resources on computer science and programming. In my opinion, parents of every student in every school at every level should demand that all students be taught how to code. With the following resources, you can teach programming to every student and every age. Teaching Coding to the Youngest Students Tynker Games: Use these age-appropriate games to teach your elementary students coding concepts.

Läroplanen kopplat till IPad.

Related: