background preloader

91 appar för förskolan

91 appar för förskolan
Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Story Creator-gratis, delning endast via FacebookPic Collage- gör collage enkelt och snabbt där du kan lägga till textPhoto Babble- Ta ett kort och låt barnet prata in ljud till kortetMy Story- digital bokBook Creator- mitt val. Helhet/Alsidighet Mål: •Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga Matematik Skapande Hälsa/rörelse Related:  IKT

Tala – lyssna – läsa – skriva Jag har under lovet stannat upp och tittat tillbaka på delar av min undervisning utifrån en checklista av Pauline Gibbons (hittade den på Anna Kayas blogg: Ny i svenska skolan). Listan är tänkt att ha när man planerar in ett nytt arbetsområde, men det går ju lika bra att använda den som ett utvärderingsinstrument. Jag ritade upp en enkel mall och gick igenom de fyra delarna (med hjälp av Gibbons frågeställningar) utifrån två punkter: Det här gör jag! (Här är en länk till ett dokument som jag gjorde efteråt, inför kommande utvärderingar. Det blev tydligt och konkret vad jag har gjort hittills och vad jag måste komplettera i undervisningen för att få mer balans mellan de fyra delarna.

Appar för berättande Jag har några appar på iPaden som jag använder till många olika saker när vi jobbar med berättande på olika sätt med eleverna i åk 1-3. Det har varit till presentationer av olika slag i alla ämnen. Bara fantasin som sätter stopp. I matten har vi använt dem till att berätta räknesagor, presentera hur man löser olika problem, berättat om olika räknesätt m.m. Det är följande appar: Book Creator Book Creator 38:- Book Creator är en mycket kreativ app där man kan skapa egna digitala böcker. När man är klar med den kan man bland annat välja att spara den som pdf och då kan man använda sig av Flipsnack för att bädda in den på t.ex. bloggen. Läs med i denna guide eller hos Skolappar. Sock Puppets Gratis/Complete 28:- Finns både som gratisapp och som betalapp. Du väljer vilka strumpdockor, bakgrund samt rekvisita som du vill ha med i din ”pjäs”. Här har vi gjort räknesagor. Läs mer på Skolappar om Sock Puppets. Puppet Pals HD och Puppet Pals 2 Puppet Pals finns egentligen i fyra olika varianter. iMovie

Utbildning - IT - Programmet för volyminköp Språkverkstaden Stöd för bättre matteinlärning | Redaktionen Hur kan man stötta elever i behov av extra stöd för att de ska nå målen i matematik med hjälp av digitala verktyg? På det temat höll specialpedagog Maria Sundberg en föreläsning och workshop igår på Eriksdalsskolan. Det riktade sig till pedagoger som antingen arbetar med lågstadiebarn i grundskolan eller med barn i särskolan upp till och med åk 6. Underskatta inte lusten det digitala skapar Maria påpekade att många elever som har det svårt med matematiken kan känna motstånd till att sitta och räkna med en stencil eller mattebok. - Men om de får använda sig av en dator eller lärplatta så tycker de genast att det är roligare även om det handlar om precis samma uppgift och man vinner mycket på att skapa den där lustkänslan hos eleverna. Hon tog även upp att det är tacksamt att de digitala verktygen erbjuder ett sådant stort och varierat utbud för elever som behöver upprepa något många gånger för att förstå. Det finns något för alla Räkneapan Fingu Mattemums Math bug Story Creator Pro Bitsboard Tänk…

Utveckla undervisningen med surfplattor I början av februari skrev jag om Creative Classrooms Lab, ett tvåårigt utvecklingsprojekt drivet av Europeiska skoldatanätet, som avslutades i maj. Det övergripande syftet var att undersöka hur surfplattans tekniska möjligheter kan utnyttjas för att utveckla undervisning och lärande – och vad som krävs för att eleverna, med hjälp och stöd av läraren, ska utvecklas till kreativa och självständiga lärande och problemlösare. Fyrtiofem grundskole- och gymnasieklasser från Belgien, Italien, Litauen, Portugal, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien och Österrike deltog i Creative Classrooms Lab. Projektet avslutades med en konferens i Bryssel 25 mars, och under april och maj genomfördes MOOC-kursen Creative use of Tablets in Schools för tretusen lärare på European Schoolnet Academy. Under projektets gång prövades sju olika pedagogiska scenarier, vars form och innehåll utvecklats gemensamt av beslutsfattare, lärare och teknikföretag på olika workshops:

En blogg om modern teknik i förskolan | Moderna barn behöver moderna lärarare. En blogg om modern teknik och kommunikation i förskolan och grundskolan Ofta när jag reflekterar över mina mest lyckade lektioner eller aktiviteter i förskolan så har kreativiteten varit huvudrollsinnehavare. Det är när jag som pedagog vågat gått utanför min trygghetsram och vågat prova något nytt eller när något barn delat med sig av någon ide´ eller upptäckt. Det viktiga är att klimatet är tillåtande och så att både pedagoger, elever och barn vågar kasta sig ut och våga prova. Ibland tror jag att vi alla är lite bekväma och gärna går i samma fotspår, gör det man känner att man kan och behärskar. Om inte vi pedagoger vågar vara kreativa, hur ska då våra elever och barn våga vara det? Be Sociable, Share! För ungefär två år sedan, kom jag på en lek med iPad och Skype som jag kallade för hitta mig. Det man behöver är två iPads och minst två barn. Anledningen till att jag skriver om detta nu, var att jag för någon månads sen träffade några av barnen som jag gjorde detta med för två år sedan. De frågade om vi inte kunde göra det igen i skolan, där de nu går.

15+ Ways of Teaching Every Student to Code (Even Without a Computer) According to Code.org, 90 percent of parents in the U.S. want their children to learn computer science—it will be crucial for many jobs in the near future—but only 40 percent of schools teach it. Critics claim that it is mainly the more affluent schools that offer computer science courses, thus denying those who attend poorer schools the chance to learn necessary skills. A focus on STEM is not enough: Code.org also reports that while 70 percent of new STEM jobs are in computing, only 7 percent of STEM graduates are in computer science. It is imperative that savvy schools begin to focus some STEM resources on computer science and programming. In my opinion, parents of every student in every school at every level should demand that all students be taught how to code. With the following resources, you can teach programming to every student and every age. Teaching Coding to the Youngest Students Tynker Games: Use these age-appropriate games to teach your elementary students coding concepts.

IKT-inspirera mera

Related: