background preloader

Ipad.arstaskolan.se

Ipad.arstaskolan.se
Related:  Ipads i undervisningeniPad i skolan

Easy Portfolio - ePortfolio Tool for Students & Teachers för iPhone, iPod tou... IKT Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet! =D Härliga ungar som glatt studsade runt i vår fina lärmiljö. Det gällde att fånga upp dem igen, hitta lugnet och samla tankar. Vi började morgonsamlingen med uppgiften; Skriv allt du är bra på; egenskaper hos dig själv, fritidsintressen, ämneskunskaper, lärstilar, kompisegenskaper osv Fundera sedan på vad t ex "jag är bra på att pyssla" innebär. När de är klara med sitt "Detta-är-jag-bra-på-brev" så ska de fnula på hur de kan använda dessa egenskaper i sin skolvardag. Sen var det dags för matte med år 7. Vi har arbetat med bråk innan lovet och ska fortsätta med procent. För att påminna om de begrepp och metoder som vi har arbetat med så satt jag mig ner och planerade en kort repetition innan vi går vidare. Hmm... kändes inte helt rätt.... Getkahoot.com har varit ett av de verktyg som jag har lagt i min "detta-ska-jag-testa"-länkar och nu kändes det mycket lämpligt. Man kan ha mellan 2-4st svarsalternativ. Sen trycker man på Launch.

12 Characteristics Of An iPad-Ready Classroom - Implementing iPads isn’t exactly a just-add-water proposition. While they’re wondrous little devices capable of enchanting learners for hours, to get the learning results you’re likely after will take planning, design, and reflection. It can help to start out by asking yourself some important questions, such as “What can the iPad do that is not possible without it? Put another way, what problems does the iPad solve?” But the learning environment you’re starting with can make a big difference as well. It’s one thing to come up with individual lesson plans high on the wiz-bang factor, but low in terms of sustainability. Below are 4 distinct areas of instruction and instructional design that can help frame the concept of iPad integration. There is more to the conversation, but rather than overwhelm you (not that you couldn’t handle it), it seemed better to simply start your thinker.

Write to Read med iPads | En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad. Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". I mitt förra inlägg visade jag hur tillägget installeras. Gör så här 1. Starta en webbläsare på din iPad som du brukar använda dig av, t.ex. 2. 3. 4. 6. 7.

23 Things Every Teacher Should Be Able To Do With An iPad Using an iPad is simple due to its intuitive interface, elegant touch interface, and user-friendly operating system. Below we’ve listed 23 different tasks a teacher should be able to perform with their iPad. We’ve tried to focus on the basics, along with some typical tasks a teacher may be required to complete. We’ve also (roughly) arranged them from less complicated to more complicated, so consider yourself an Unofficial iPad “Basic Hacker” if you can get to the bottom. And let us know which important ones we’ve missed below on twitter or facebook. 1. Power button; long press and plug it in. 2. Apple has you covered: “To redeem an iTunes Gift Card or Gift Certificate, click the Redeem link in iTunes, enter the code on the card or certificate into the Redeem Code box on the page, and click the Redeem button. 3. For reference, check Apple’s help page, or Appducate’s page for some troubleshooting tips. 4. And this probably means social media messages, too. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

91 appar för förskolan Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Helhet/Alsidighet Mål: •Tillägnar sig och nyanserar innerbörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld •Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

The 55 Best Free Education Apps For iPad Finding apps isn’t difficult. Finding education apps is only a bit more challenging. Finding free education apps is also possible. Finding free education apps worth downloading is a different story entirely. The following is our list for the 55 best apps for learning we can find. A few notes: 1. 2. 3. 4. 5. The 55 Best Free Education Apps For iPad 1. Developer Description: View 360-degree panoramas of places around the globe with Street View; View high resolution satellite imagery of locations around the world. 2. Developer Description: “…explore more than 750 Science, Math, Social Studies, English, Engineering & Tech, Arts & Music, and Health subjects right on their mobile devices. 3. Developer Description: “This app is a fun way for parents, teachers, librarians, and readers to get more information about top rated books at the fifth and sixth grade level. 4. 5. Developer Description: “A growing library of over 80 hands-on Science lessons that are great for home and the classroom. 6. 7.

Education - iPad - Teaching with iPad Appar – skapande | iPad i Östersund i förskoleklassen med iPad idag Idag hade jag en grupp med några elever och vi skulle använda iPaden under det tillfället. Jag ville lägga fokus på språket och skapande under den tiden. Jag erbjöd apparna: Bornholmslek, Skrivguiden, Läs och skrivinlärning, Lekplats ABC raketen iMovie iMotion HD Skolstil 2 Happis ord Pic Collage Story Wheel Garageband Det som hände var att två barn direkt ville skapa musik men de tröttnade snabbt idag på det och började berätta i story wheel istället! Några barn tog snabbt varsin iPad och började med Bornholmslek som vi använt ganska mycket. Ett barn ville göra en legofilm så jag erbjöd mig att hjälpa men det dröjde inte länge innan ett annat barn såg att vi behövde hjälp med filmen och kom till oss. Så de skapade en legofilm och valde färdig musik på Youtube som passade deras handling. Fast jag inte styrde barnen så blev det precis som jag ville idag som pedagog, barnen grupperade och valde precis de aktiviteter jag hoppades på. /Monica Film med barnen Målarboken

Utvärdering av iPads i Gislaved Jag har haft i uppdrag att under våren utvärdera en ambitiös satsning på lärplattor (iPads) i grundskolan. Uppdraget gällde: Vilka effekter man kan se i undervisningen med införandet av lärplattorna? - Har nya arbetssätt införts? Är lärplattorna till stöd för att utveckla lärandet? Stimulerar arbetssättet till bättre resultat? Hur har lärplattorna fungerat i skolans it-miljö? Du hittar rapporten här: Utvärdering Gislaved Resultaten kan kort sammanfattas på följande sätt: De tekniska problemen är små och få. Kostnadseffektiviteten är svår att bedöma eftersom det saknas jämförelsematerial från andra kommuner. Vad gäller de pedagogiska frågeställningarna kan följande sägas: Har nya arbetssätt införts? En viktig diskussionsfråga är distraktionen från sociala medier och spel. 48 procent av eleverna vill att lärarna är strängare mot elever som är på sociala medier under lektionen och många lärare uppfattar konkurrensen från nätet som ett problem.

Related: