background preloader

Bildordlista

Bildordlista
Bildteman eller ljud- och bildordlista är en flerspråkig interaktiv ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Alla termer går att lyssna på så man hör hur de ska uttalas. Bildteman startar med en startsida som är uppdelat i 31 olika huvudområden, som t. ex. människokroppen, fåglar och blommor. Varje huvudområde är i sin tur indelade i underområden. Du klickar på temanamnet för att komma till innehållet. Vill du återgå till startsidan klickar du på hus-symbolen i det övre högra hörnet på sidan. Bildteman utvecklas och växer hela tiden genom att nya språk läggs till kontinuerligt.

http://modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/7-oevriga-artiklar/oevriga-artiklar/468-flerspraykig-ljud-och-bildordlista-bildteman

Related:  SvenskaAlt hjälpmedelikt

Korta berättelser Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Stöd i undervisningen De individuella behoven är olika. För någon är det bra att ha sitt eget material i en traditionell bänk för att slippa onödig förflyttning i rummet. För en annan person kan just förflyttningen vara viktig utifrån ett rörelsebehov. Kartlägg hur den fysiska miljön ser ut på din skola utifrån din elevs perspektiv. Checklista Barn, elever och vuxna med autismspektrumtillstånd behöver oftast en miljö som tar hänsyn till perception, uppmärksamhet och planering.

Sagotorget-Startsidan Om du inte tidigare har berättat sagor eller andra berättelser för barn är första steget att börja bygga upp din repertoar. Då gäller det att dels välja sagor som passar för dem du skall berätta för och dels att du skall lära in de sagorna. Välja saga - ur barnens perspektiv När du väljer saga måste du fundera på vem det är du skall berätta den för.

Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet.

Att skriva ett bra svar. Jag har precis kört igenom en typ av lektionspass som jag verkligen gillar. Inte för att det är det mest lustfyllda vi gör kanske, utan för att jag alltid går från de lektionerna med känslan att eleverna verkligen har lärt sig något. Vilket ju alltid känns tillfredsställande. Jag brukar vika någon eller några lektioner under varje läspass till att prata om kvalitet i elevsvar. Vi kan också kalla det: hur du skriver ett bra svar, eller: att tänka på när du resonerar kring en text. Att utnyttja den moderna mobilen som pedagogiskt verktyg. Kapitel 2 I detta avsnittet kommer jag att visa på ett konkret sätt att använda mobilen för att flippa lektionen. Givetvis kan du använda Pc, Mac eller surfplatta i stället, men då ser tillvägagångssättet annorlunda ut. Informationen finns på samma ställe, men du når den via andra vägar.

Barnhagen » Sagopedagogik Sedan 2002 har vi på Barnhagens förskola arbetat med sagopedagogik. Jannica, Mia och Mia var med sedan start då Barnhagen blev en förskola med sagopedagogik som inriktning. Utbildningarna till diplomerad sagopedagog leds av Maria Rossövik, grundaren av Sagokompaniet. Just nu är fyra av oss som jobbar på Barnhagen diplomerade sagopedagoger och Linnéa går sin sagopedagogutbildning just nu och är klar till sommaren. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum?Hur ska många kunna vara här samtidigt?Från hur många platser undervisar jag som lärare?

Related: