background preloader

Alla kategorier

Alla kategorier
Related:  Diverse bra hemsidor/bloggarIKT

Gratistips Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn. Här behöver man inte kunna läsa utan kan leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäcka andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram och handalfabetet. Lexin Språklexikon i många språk. Folkets lexikon är ett engelsk-svenskt lexikon som tillhör folket och utvidgas av oss alla tillsammans. Bildtema Modersmål från Skolverket ger genom bild och ljud förklaring på ord inom 31 teman på 16 olika språk. Flerspråkighet i förskolan En sammanställning av resurser för lärare och föräldrar till flerspråkiga barn. NE.se - välj språk (sv,eng, ty, fr, sp), skriv in sökordet och få aktuella artiklar utifrån svårighetsgrad. Makete - skrivartips som visar att det finns ett system en struktur i skrivandet. Bab.la - en kostnadsfri onlineplattform med 40 lexikon för 28 språk. Google översätt - översättning mellan svenska och 70 andra språk. Nordstedts ord - en gratis översättningstjänst svenska-engelska. Worldst Rewo Ed GeoGe

prissan - Resurser interaktiva tavlor Skip to main content Create interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach. Get it on the web or iPad! guest Join | Help | Sign In prissan Home guest| Join | Help | Sign In Turn off "Getting Started" Loading... Pedagogiska program på Internet | Kompensatoriska hjälpmedel Skolväskan - är en länksamling som IT-pedagoger. Ystad ställt samman. Photostory3 - skapar bildspel med både ljud, bild och text Minneslek - träna upp arbetsminnet och koncentrationsförmågan Lexin - översättningsprogram Tyda - översättningsprogram Google översättning - översättningsprogram mm Tips och idéer för windows XP och Word 2003- här kan du hämta en pdf-fil som beskriver hur du kan ställa in datorn så att den blir lättare och tydligare att använda. Kunskapsstjärnan - tangentbordsträning, matematik mm Safir - interaktiv kurs i svenska för invandrare Bildteman - flerspråkig interaktiv ordlista som innehåller definitioner av 1800 vardagstermer. Animationsteman - animerad ordlista som innehåller definitioner av 400 svenska verb. Glosboken - gå in och lägg in dina glosor, träna i skolan och hemma. Lektion.se - lektionsplaneringar webbmatte - gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Månresan- övningsmaterial i matematik, engelska och geografi. Saol - ordlista

Att skapa text där ord, bild och ljud samspelar - Gilla Lära Språk Moment A – individuell förberedelse, läs texten Vad innebär det när ord, bild och ljud samspelar? Hur kan du arbeta med det i undervisningen? I kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och i modersmål finns det centrala innehållet “Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar”. Men hur kan multimodaliteten se ut i ett klassrum? Malin Carlsson lät sina elever skapa faktatexter om vikingatiden där ord, ljud och bild samspelade genom att de använde iMovie eller PowerPoint. Här finns ett elevexempel på faktatext skapad i Power Point (med Office Mix): Detta elevexempel är skapad i iMovie: Moment B – ta med en planering till träffen Under nästa träff ska vi diskutera hur vi arbetar med att skapa text där ord, ljud och bild samspelar. Namn på arbetsområdetSyfte och långsiktigt målCentralt innehållKonkreta målUndervisning och arbetsformerBedömning Moment C – diskussionsfrågor under träffen Hur har du jobbat med texter där ord, bild och ljud samspelar tidigare?

Språklust Digitala lektioner – IIS Digitala lektioner är ett material för lärare som du kan använda när du förbereder lektioner eller när du undervisar kring digital kompetens i ditt ämne. Prova själv – det är gratis! IIS ansvarar för personuppgifter såsom e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera e-postadresserna och därmed ge dig tillgång till Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS andra evenemang och tjänster. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på Digitala Lektioners nyhetsbrev. IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Kontaktuppgifter

Hitta rätt läromedel med bred söktjänst Inlästa läromedel, lättlästa läromedel eller läromedel med långsam progression? I söktjänsten Hitta läromedel samlar Specialpedagogiska skolmyndigheten läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov. - Hitta läromedel gör sökandet efter rätt läromedel för varje elev enklare och snabbare. Vår ambition är att tjänsten ska vara ett stöd för pedagoger som både ger kvalitet och sparar tid, säger Frida Karlsson, läromedelsrådgivare som varit med och utvecklat tjänsten. Läromedlen är hämtade från Sveriges läromedelsförlag och Specialpedagogiska skolmyndighetens egen läromedelsproduktion. I söktjänsten Hitta läromedel går det också att läsa om vilka olika egenskaper hos läromedel som ökar tillgängligheten för olika elevgrupper. Hitta läromedel innehåller också tips på läromedel och lärarlitteratur för olika skolformer och ämnen. Hitta läromedel är en söktjänst. Där finns läromedel som underlättar lärandet för elever med olika behov.

IKT på Johannes skola: Lektionsplanering: Skriv en klassbok om Sveriges landskap med BookCreator Här följer ett förslag på upplägg för att gå igenom Sveriges landskap med åk 3/4 med ikt-inslag. Sveriges landskap ingår i det centrala innehållet i geografi för årskurs 4-6: Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. Här tar vi också hänsyn till delar av det centrala innehållet i svenska för åk 1-3: Att skriva på datorSkapande av texter där ord och bild samspelarSpråkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord.Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för bbarn, och hur deras innehåll kan organiseras.Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Samt för årskurs 4-6: Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Det här behöver du: OBS!

En infografik om infografik - Sveriges Kommunikatörer Källa: Onespot Infografiken i ord Har du svårt att se bilden? En infografik består av fyra beståndsdelar: Fakta, gärna stora mängder dataDelbarhet – infografiken ska vara enkel att delaEn berättelseDesign Infografikens livscykel: Inspiration – Skapande – Publicering – Delning – Omformning av syfte – Analys (som sedan kan gå tillbaka och bidra till mer inspiration). Varför ska jag använda infografik i min kommunikation? Människor minns bara 20 procent av information som de får via textform90 procent av all information som överförs till hjärnan är visuellFärgbilder ökar chanserna att någon vill läsa det du vill förmedla. Åtta vanliga typer av infografik Den visuella artikeln (som en lång skriftlig artikel men med fler visuella element)FlödesschematTidslinjenListanSiffror och graferJämförelsen mellan två sakerDatavisualisering (där stora mängder av information presenteras på ett tydligt sätt) Enligt Google Trends fanns det i april 2015 fanns 62 miljoner sökresultat på termen ”infographic”.

Ljudbok – en multimodal novell Under senare delen av vårterminen har våra klasser i åk 6 jobbat med berättade text, något som vi såg var ett utvecklingsområde efter att ha granskat resultaten på de nationella proven. Min kollega och jag ville göra något extra och inte bara ”skriva en berättelse”. Vi bestämde oss för att kombinera berättande text med kunskapsmålet att eleverna ska förstärka och levandegöra sina texters budskap med olika estetiska uttryck. Vi hade tidigare arbetat lite med sociala medier och internet och beslöt oss för tema ”framtid och teknik”. Eleverna gjorde en planering av novellen och den godkände lärarna. Det digitala verktyget Wevideo användes för att göra novellinspelningen. Bilderna skulle vara Creative commons och dem hittade eleverna främst på Unsplash och Pixabay. Till sist var det dags för eleverna att ladda upp sina inspelningar/filmer på Youtube. Instruktionsvideor hittar du här:

Related: