background preloader

World and Continents - Print Free Maps Large or Small

World and Continents - Print Free Maps Large or Small
Related:  So-ämnenKartor

Politik & ideologier - hur styrs Sverige? - SO med Johanna Vi lever i samhällen där vi måste samarbeta och hålla samman på olika sätt för att få bra och väl fungerande samhällen. Det gäller så väl i samhällen nära oss, så kallade närsamhällen som t.ex. familjen, skolan och kommunen, som i mer avlägsna och större världssamhällen, som t.ex. EU eller FN. För att fatta beslut i frågor som berör många människor behövs politik. I detta arbetsområde kommer du att få sätta dig in i just begrepp som samhälle, politik, ideologi och jämföra olika styrelsesätt och hur Sverige styrs. Vad har vi gjort & vad ska vi göra: V. 35 (25-30 augusti) Presentation av mig och ämnenaUtdelning av materialUpprättande av trygghetsreglerLÄXA: läsa och titta igenom s. 1-5 i texthäftet inför lektionen v. 36 V. 36 (1-7 september) Gemensam läsning och diskussion kring s. 1-2 i texthäftetDiskussion kring "Vad är politik?" "Samhälle, politik & styrelsesätt": "Politiska ideologier": Se bildkällor till genomgångsfilmerna i filerna nedan. V. 37 (8-14 september) V. 39 (22-28 september)

Maps Have Been Lying To You Your Entire Life The truth is that every map tells a lie, but they don’t all lie about the same thing. For example, Mercator projection maps—one of the most common in use today—exaggerate regions far from the equator. The Goode homolosine projection (pictured below) shows continents that are sized appropriately to one another, but with many interruptions and distortions of distance. Image Credit: Strebe / Wikimedia Commons This give-and-take of benefits has been a perennial problem in cartography. The issue is due to projection, which in map-making results from trying to turn a spherical globe into a flat plane. One of the most popular projections is the Mercator, but of course, it too has its flaws. However, don’t get the idea that the Mercator is a bad map. Since there is no perfect map for all occasions, your best bet is to pinpoint what you need a map for and then to weigh the advantages and disadvantages of each to suit your goal. Read this next: Neanderthals Used Eagle Talons to Make Jewelry

What Happens to the Body After Death 1446 9ShareNew We don't like to think about it, but we're all destined to die one day. When it happens, a lot of disgusting (but interesting) things start to happen. [h/t: Tech Insider] Mikaels Skola – Mikael Bruér – SO-lärare år 7-9 The World’s Most-Spoken Languages In A Single Infographic This fascinating infographic elegantly breaks down the world’s most popular languages and the countries in which they are spoken. Specifically, the circle represents the 4.1 billion people around the world who speak one of 23 of the world’s most-spoken languages as their native tongue – the numbers of people speaking an actual language in any given country may actually be higher. It was created for the South China Morning Post by Alberto Lucas Lopez, an infographic journalist. Be sure to view the full-sized version to get all the details!

Science | Cool Kid Facts Science You are here: Home Science Science Facts For Kids We have a range of interesting facts about science and planets for kids in this section. Read up on our cool science facts in school or at home today! Then, why not test your knowledge of science and planets by taking some of our quizzes on the various facts pages? Planet Facts Science Facts The world is an amazing place, and there is even more to explore out there in the big wide universe! Useful Science Websites: Science for Kids Club: www.scienceforkidsclub.com Search Custom Search Privacy and Contact Info Kids Also Love Reading These! Metamorphic Rock Facts Sedimentary Rock Facts Home Igneous Rocks Layers Of The Earth How is rain formed? Volcanoes Grand Canyon Facts Earthquakes For Kids Mountain Facts For Kids Solar Energy Facts Hurricanes Nuclear Energy Facts Germination Erosion Facts Sun Facts Pollination Tornado Facts Jupiter States Of Matter Copyright CoolKidFacts © 2016.

Livsfrågor Svårt att hitta andlig vägledning Kyrkan fungerar i regel inte längre som vägledare i etiska frågor och kan av den orsaken inte heller svara på våra livsfrågor. De flesta av oss har därför inte några religiösa vägledande normer att falla tillbaka på utan måste istället hela tiden avgöra själva vad som är rätt och fel i olika situationer. De tidigare kyrkliga och mera entydiga normsystem har idag ersatts av en moralisk och värdemässig mångfald där vi själva förutsätts att skapa vår egen livsåskådning som överstämmer med vår bild av verkligheten. Denna förändring har att göra med att familjemönstren har förändrats. Individualism har blivit ett svenskt ideal Ungdomarna i Sverige uppfostras till självständighet där oberoende av andra människor har blivit ett ideal. Svårt att få en överblick i samhällets informationsflöde Kommunikationssamhällets ständiga och kaotiska informationsflöde medför att vi ofta söker efter stabilitet i vår fragmenterade tillvaro. Vi är alla sökare Vad ska vi tro på?

This map of Earth is the most accurate ever produced, and it looks completely different | indy100 Japanese architect Hajime Narukawa claims to have tackled a centuries-old problem - how to draw an oblate spheroid Earth on a flat plane. He claims the above map, called the AuthaGraph World Map, achieves this task. The projection, first created in 1999, frames the world's physical components in a 2D rectangle, attempting to represent their relative sizes as accurately as possible. It does so by dividing the world into 96 triangles, making it a tetrahedron, then unfolding it to become a rectangle. Unlike the traditional Mercator map, made in the 16th century, which overstates the size of northern areas like Greenland and minimizes that of central areas like Africa, the AuthaGraph World Map retains parity of area to a 3D projection. The projection recently won the 2016 good design grand award in Japan, an awards evening founded in 1957 by the Japanese ministry of international trade and industry. Narukawa also gave a Ted talk on his projection in 2011:

Gdzie „mieszka” pamięć i co z tego wynika* | Partnerstwo Edukacja na Nowo Sprawa jest znacznie ciekawsza, a temat bardziej rozbudowany, zahaczający o zupełnie inny styl i sposób uczenia (się). I pokazujący przy okazji, jak wiele potencjału pozostaje do odkrycia i jak wiele go marnujemy. Przede wszystkim w obszarze edukacji, ale i w każdym obszarze naszej aktywności – w pracy zawodowej, w życiu prywatnym i na co dzień. Eksperymenty ze zwierzętami i badania osób po wypadkach potwierdzają, że nie ma jednej centrali w mózgu zawiadującej pamięcią, rozumianej jako umiejętność kodowania., przechowywania i odtwarzania nowych informacji. „Rozproszona” – napisałem przed chwilą – ale jak i gdzie konkretnie? Więc pamięć to porozrzucana sieć hologramów. Mówiąc krótko, każda komórka naszego ciała ma pamięć. Pamięć to nie tylko mózg, lewa i prawa półkula kory nowej (utożsamiam ją dla potrzeb tego wywodu z intelektem); w procesie zapamiętywania bierze udział również całe ciało. Korzyści? Wniosek? Marek Szurawski Q/B/F/F/F/S.www.eccehomo21.pl

Klostrens organisation Tillbaka Munkklostren leddes av en abbot och nunneklostren av en abbedissa. Till sin hjälp hade de en prior respektive priorinna. En del av munkarna var prästvigda. De fick leda mässan, döpa, konfirmera, viga, ta emot bikt och begrava. Nunneklostren besöktes dagligen av prästvigda munkar eller predikarebröder (se "tiggarordnar") som förrättade mässan tillsammans med dem. I klostren fanns det också lekbröder eller leksystrar. Innan man fick bli munk eller nunna skulle man gå en viss prövotid i klostret. Många munkar och nunnor var duktiga på olika praktiska arbeten.

40 maps that explain the world By Max Fisher By Max Fisher August 12, 2013 Maps can be a remarkably powerful tool for understanding the world and how it works, but they show only what you ask them to. So when we saw a post sweeping the Web titled "40 maps they didn't teach you in school," one of which happens to be a WorldViews original, I thought we might be able to contribute our own collection. [Additional read: How Ukraine became Ukraine and 40 more maps that explain the world] Click to enlarge. Explore the nervous system you are here: home > explore Neuroscience For Kids explore table of contents The World of Neuroscience Brain Basics "Higher" Functions The Spinal Cord The Peripheral Nervous System The Autonomic Nervous System The Neuron Sensory Systems Neuroscience Methods and Techniques The Effects of Drugs on the Nervous System Neurological and Mental Disorders Copyright © 1996-2016, Eric H. home | search | explore | experiment | questions/answers | contact | links | donate newsletter | brain awareness week | Neuroscience in the News | poetry contest | books and articles | postcards | about | privacy | disclaimer | site map

Related: