background preloader

De klokaste ugglorna i stada!

Related:  Webbsidor Bra saker

Turas om: Positivt tänkande – Kooperativt Lärande För att elever ska kunna samarbeta på ett fungerande och lärande sätt behöver de få möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter. En av dessa är konsten att möta det andra säger på ett positivt sätt. Hur medlemmarna i gruppen bemöter idéer och tankar från andra bestämmer hur mycket eleverna vågar dela med sig. Det är här viktigt att vi hjälper eleverna i hur de kan bemöta varandra på ett sätt som främjar samarbete och ett positivt klimat. Redan under de första dagarna tränade vi på detta med våra elever i årskurs 1. Vi tränade sedan på att svara JA! Nu var det dags för strukturen Kloka pennan. Eleverna delades in i par.Varje par fick en mandala att färglägga.Eleverna fick nu var sitt uppdrag. Målet gjordes tydligt för eleverna; det viktiga var inte att det skulle bli fint eller ”rätt” utan att de skulle svara JA och följa kompisens instruktion. Självklart handlar inte samarbeta om att alltid säga ja. Kloka pennan: Alfabetet I "Allmänt" Att kombinera strukturer: Klassexempel

Second Grade Discoveries with Miss Bily: Whoooo loves OWLS? A FREEBIE and a Give Away! Owls have always been one of my favorite animals and I've been wanting to integrate them into my classroom. So....I have been working on an Owl Classroom Pack! This pack includes the following: -Word Wall -Classroom Jobs -Schedule Cards -Subject Cards -Number Line -Hall Passes -Calendar -Clock Numbers I have been working hard to get this product out for all of those teachers who are in the "Back to School" mind set and you can find the recently added product on Teachers Pay Teachers! If you are an avid owl lover and you would like to decorate your classroom with these cuties click the direct link to my TPT Owl Classroom Pack :) I have also included a FREEBIE! Giveaway! Stop by Swimming Into Second to enter into the 10 Days of Give Aways in celebration of her 1,000 Followers! Well I am off to finish some final course work!

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun | Sida 2 Uppgift lämplig för åk 2 och 3 Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor. De tre korna ska få lite olika hagar. Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Hagen ritas upp på cm-rutat papper. Eleverna placerade ut våra multibas-tiotal som staket runt hagen för att underlätta uträkningen. Ko nr 2 har en väldigt sparsam bonde som vill köpa så lite staket som möjligt. Ko nr 3 har en väldigt slösaktig bonde som älskar att sätta upp staket. Eleverna fick redovisa sina tankar och funderingar för klassen. Syftet med uppgiften är att barnen ska förstå att arean är konstant även om man ändrar formen på ytan men att däremot omkretsen förändras. Eleverna får även träna på att föra och följa matematiska resonemang samt att samtala om, och argumentera för, olika lösningar. Lgr 11 Centralt innehåll åk 3 Konstruktion av geometriska objekt. Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Centralt innehåll åk 6 Kunskapskrav åk 3 Kunskapskrav åk 6 Beräkningar

Download Center Phonics Puzzle Activities The Exercises and printable activities below will help you make the most of the Starfall's High-Quality Phonics Puzzles. Each of these heavy duty, 24-piece jigsaw puzzles (10"x13") focuses on a short-vowel sound. Short A Short E Short I Short O Short U Each activity sheet lists the nouns from that puzzle and four headings (animal, person, place and thing). Each activity has a series of sentences with blanks. Black and white line version of each puzzle. Faktatext – cirkelmodellen Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll och form snarare än det motoriska kravet att forma bokstäver. De har fått skriva olika texter utan att vi gått närmre in på själva textstrukturen. Nu känner jag dock att de är redo att få redskap för att strukturera sitt skrivande. Efter att vi fokuserat på återberättande texter (se inlägg återberättande text) så går vi nu vidare och tittar på faktatexter. På väggen finns informationen eleverna behöver. Cirkelmodellen Vi använder oss utav cirkelmodellen för att förmedla kunskap om olika textgenrer. Cirkelmodellen består av fyra faser. Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet Fokus ligger främst på textens innehåll. Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Fas 3 – Skriva gemensam text Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp. Kunskap om ämnesområdet Vad är en faktatext? Ladda ner: Faktatext_ordning

stella savvidou | En lärare under ständig utveckling jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog. Ewas länkar för lågstadiet Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen. Fria Nationalencyklopedin Här hittar du korta förklaringar till alla NEs uppslagsord. Länkskafferiet Skolverkets stora länkskafferi där du klickar dig vidare till allt mellan himmel och jord. Pics4Learning Här finns bilder som är gratis för elever att använda till sina arbeten. Unga fakta Här hittar du fakta om allt från stjärnor & planeter till däggdjur, världshav, dinosaurier och grekisk mytologi. UR Barn Lär dig om vulkaner, rymden, människokroppen och mycket mer på Utbildningsradions sida för barn och unga. Webbmagistern Testa dina kunskaper i olika ämnen. Wikimedia Commons Här hittar du bilder som du kan ladda ner gratis och använda i alla skolarbeten. Wikipedia

Related: