background preloader

Annika Sjödahl - ämnesspanare

Annika Sjödahl - ämnesspanare
I mitt förra inlägg skrev jag om hur man kan synliggöra för eleverna vad som är läsförståelse. Jag tänkte i detta inlägg utveckla det med att visa hur jag gör för att utveckla elevernas läsförmåga. Vi vet att förmågan att förstå en text grundar sig i antalet strategier man har med sig. Med strategierna menar man att eleven använder ett visst antal verktyg för att tolka och förstå en text. För det första måste vi veta vilka läsförmågor som eleverna behöver kunna och vilka frågor man kan ställa för att synliggöra vad som är vad. Hitta efterfrågad infoDra enkla slutsatserSammanföra och tolka information och idéer samt reflekteraGranska och värdera innehåll, språk och textuella drag Den första förmågan att hitta efterfrågad information är den enklaste och till den gör du oftast en sökläsning. Bedömning När vi har koll på läsförmågorna är det lättare att synliggöra vad eleven behöver utveckla. Aktiv läsförståelse undervisning Här finns de som pdf för utskrift: lasformagor Att utmana frågorna Related:  digitala hjälpmedelbloggar

Teknikstöd Lärandematriser; synliggör lärandet i handling hemsida Då en skola köper en årslicens får all personal vid respektive ingående skola och samtliga elever vid skolan, inklusive deras föräldrar tillgång till WebMath. Alla har en och samma påloggning. WebMath får användas både på skolan och i hemmet. Licensen gäller ett år från faktureringsdatum Priser exklusive moms. 601 - 1000 elever 2000 kr 1001 elever och uppåt 2 kr/elev Rutinerna för beställning är: Skolan får via e-post ett licensavtal i pdf-format som skall godkännas via e-post. Vi tillhandahåller även licenser för privatpersoner.

Sara Bruun - ämnesspanare Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu. Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Tex så visar vissa tv-kanaler via Periscope hur det ser ut bakom kulisserna och andra livesänder när de spelar olika datorspel. Enligt mina elever är det väldigt vanligt i spelvärlden. Du och några kompisar spelar ditt spel on-line och sänder samtidigt detta via tex Periscope live. Det finns naturligvis oändligt många användningsområden mer eller mindre smarta. Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan. Vill du veta hur själva appen Periscope fungerar så att du kan ladda ner den och sedan titta här för mer information om hur man gör: Dagensanalys.se. Jag valde idag att släppa en del av det som jag hade tänkt göra på mina lektioner för att diskutera Periscope med mina elever. Nedan följer hur jag gjorde och det är fritt att använda i era klasser. 1.Fundera själv över appen. 3. 4. 5.

Om eTwinning | eTwinning - Öppna ditt klassrum för Europa! Nicklas Mörk - En lärares tankar om skolan. Sammanfattning av utvecklingen | Svenskarna och internet 2017 Det finns i genomsnitt lite drygt två datorer i varje hem. Med dator avses här bärbara och stationära datorer, inte surfplattor. Antalet ökar inte längre utan har legat på samma nivå i flera års tid. I enpersonshushåll finns det i genomsnitt 1,5 dator medan det i hushåll med barn finns i genomsnitt 2,5 datorer. Flest datorer, i genomsnitt 2,7, finns inte oväntat i hushåll där någon jobbar inom IT och kommunikation, medan de som jobbar inom vård har i genomsnitt 1,7 datorer i hushållet. Medan antalet datorer i hushållen har planat ut så fortsätter det genomsnittliga antalet surfplattor i hemmen att öka. 93 procent av hushållen har en dator i hemmet. Det finns 1 smart mobiltelefon i 85 procent av alla hushåll. Nu finns det en surfplatta i mer än två av tre hushåll. Det är vanligast att det finns såväl dator som smart mobiltelefon och surfplatta i ett hushåll. Iphone är den vanligaste mobilmodellen bland svenskarna. 46 procent har en Iphone, medan 39 procent har en Androidtelefon.

Teaching Students to Analyze Text When I was in high school, back when dinosaurs roamed the earth, my English teachers told me what to think about the texts we read. They would assign texts and corresponding questions. We would answers the questions, go over the answers and then memorize said answers when test time came. It was all about regurgitation, not independent thought.Today, I want my students to be able to approach a new text and do the literary analysis independently, without needing me (or Sparksnotes) to tell them what to think. Now, I don't drop them in the wild forest of analysis without a compass and hope they come out unscathed. Instead, I use a gradual release model to show them how to approach text. conflict—developing, continuing or resolving structure of the text You can find all of this in my free Close Reading Bookmarks and Tips .GOING THROUGH THE PROCESS OF ANALYZING After they've learned about close reading, I begin with short stories, because of their brevity, before we move onto longer texts.

Skärminspelning med Screencast-O-Matic – Steg för steg – Fröken Jingfors Med ett skärminspelningsverktyg kan du spela in en genomgång, feedback eller en instruktion till dina elever. Du skapar en film av det som händer på din skärm och du kan spela in din röst och till och med få en liten ruta i ena hörnet där man även kan se dig via webbkameran om du vill det. Det finns många olika verktyg för skärminspelning och jag använder själv mest Screencast-O-matic men även Jing och Office Mix. Här under hittar du instruktioner steg för steg för hur du skapar filmer med Screencast-O-Matic. Ladda ner Screencast-O-Matic Man kan använda verktyget direkt via nätet men jag föredrar att ha det på datorn så att man lätt har tillgång till det även offline. Förberedelse och inställningar inför inspelningen Ta fram så att det du vill ska spelas in från din skärm sys på skärmen exempelvis första bilden i en Power Point eller början av en textfil.Starta Screencast-O-Matic. Spela in och redigera i filmen Nu är du redo att spela in trycker du på record knappen Hur blev det? Läs mer

ESL Warm-up Games and Activities Start your English as a Second Language class with a Warm-Up Game This site will help you incorporate lots of fun and excitement into your English as a foreign language classrooms. Teaching ESL has never been so exciting and your students will be learning English without even knowing it because they're having so much fun playing ESL games. A fun and interesting warm-up activity or game is the perfect start to your English as a Foreign Language Class. By using a warm-up game, you can grab the student's attention and introduce whatever topic you're discussing that day. It works especially well to focus on the theme that you're using that day and incorporate a warm-up game along the same lines so that you can find out how much previous knowledge your students have. The World Cup ESL Game: an exciting ESL Activity for Kids First, write up some questions. Then, in class count up your students and make up a "draw." SOS Review Game: a perfect ESL Activity for Adults ESL Games and Activities 1. 2.

2017 12 08 Pedagogik tre roster om hur vi lar oss - NE Vad handlar pedagogik om i praktiken? Hur gör vi för att lära oss? Vilka knep finns när det gäller lärande? Nationalencyklopedin frågade tre experter om hur vi lär oss och bad dem att dela med sig av sina bästa tips. Peter Habbe är lärare i sociologi och samhällskunskap på gymnasieskolan YBC, Young Business Creatives, i Nacka. Sammanhanget gör detaljerna begripliga Varje detalj blir begriplig i ett specifikt sammanhang, menar Peter Habbe. – Om sammanhanget är social stratifiering (samhällets uppdelning i olika skikt, reds. anm.) och dess mekanismer kan jag till exempel välja att ta upp rasism som ett fenomen. Repetition är all kunskaps moder Den andra delen Peter Habbe lyfter fram är repetition. – Social stratifiering och rasism är exempel på produktiv kunskap. Repetera kunskaper i varierande sammanhang Variation i lärandet handlar om att kunskaperna som ska repeteras måste användas i olika kontexter. – För det första befästs kunskapen om social stratifiering och rasism. En dold läroplan?

Ivana Eklund - Sida 2 av 2 - ämnesspanare Eftersom det är viktigt att sfi-läraren på studieväg 1 hela tiden arbetar parallellt med både funktionell och rent teknisk läs- och skrivundervisning, gäller det att skapa undervisningsmaterial som på ett naturligt sätt stödjer de här sakerna, dvs avkodning och förståelse i samspel men som även hjälper deltagarna att förstå skriftens nytta i vardagslivet. En stor del av vårt uppdrag enligt kursplanen är att ge deltagarna kommunikativa strategier och färdigheter för en fungerande vardag. Som vuxen och förälder behöver man hålla koll på sina egna och hela familjens aktiviteter och det gör vi genom att anteckna saker och ting i en almanacka. Jag har almanacksblad för en månad som ett stående inslag i undervisningen och jag minns hur jag som nybliven alfabetiseringslärare hämtade tipset från Margareta Mörlings metodbok Att undervisa analfabeter men också hur jag ganska snart fann hennes sätt att använda sig av almanackan otillfredsställande.

2017 11 30 hjarnan och digitaliseringen sa hanterar du utmaningarna - NE Samhället går snabbare och vi förväntas vara tillgängliga allt större tid på dygnet. Vi har informationsflödet i våra telefoner från uppvaknandet till insomningen och vi är bara ett klick ifrån att jämföra oss med någon annan. Hur påverkas våra hjärnor av den digitala stressen och hur kan vi hantera den? På Stressmottagningen i Stockholm möter vi Kerstin Jeding, legitimerad psykolog, fil.dr och VD. – Vi har alltid reagerat med misstro mot omvälvande innovationer. Det vi vet om hur hjärnan påverkas är alltså det vi märker av redan i dag. – Det är framför allt en intensifiering i allmänhet och att vi sällan tar mentala pauser. Slösurfande ett naturligt flyktbeteende Det är lätt att tro att slösurfande kan vara positivt för oss eftersom vi kopplar av från tankar på jobb, på obehag eller från tristess, men Kerstin Jeding menar att även det mest slöa och oengagerade surfandet är ett arbete för våra hjärnor. – Det har kommit rapporter om att vi tittar på mobilskärmen i snitt 500 gånger per dag.

the secret gardener | En blogg om odling (etc)

Related: