background preloader

Ett brev hem - om emigranter och immigranter

Ett brev hem - om emigranter och immigranter
Syftestexten från ämnet svenska om anges nedan tycker jag omringar det område som jag tänker kan vara en ingång i svenskan i vår – att tolka och förstå brev som skrivits hem från människor på flykt under historiens gång och kunna koppla det till egna erfarenheter och upplevelser. Jag delar här utkastet till den planering jag satt ihop under dagen och du får givetvis använda den eller ändra och lägga till som du vill så länge du anger källan. Jag skulle också bli glad av om ni delar andra ingångar på uppgifter som ni får genom att ta del av det jag satte ihop. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. AMERIKABREVEN som utgångspunkt Kanske har du någon gång läst eller tagit del av de Amerikabrev som de svenskar som emigrerade till Amerika för drygt 100 år sedan skrev? SVERIGEBREVEN för vidgat resonemang vad berättar man om ”det nya landet”? Related:  Svenska

Sme Alex Dogboy Uppgifterna till Alex Dogboy, du arbetar själv i den takt du vill men följer lässchemat. Du skriver i Pages och mailar din lärare när du är färdig. Var noga med att ange vilka sidor det gäller och vilken uppgift. Sidorna 3-66Frågeställning/arbetsuppgiftSidan 9: ”Du får inte följa med” – skriv ner dina tankar runt citatet. Sida 13-16: Hur har Alex det hos sin moster? Sidan 18: Smutsigt vatten beskrivs. Sida 21: Alex är mycket hungrig. Sida 32: ”Vill ni följa med” säger mannen med vita jämna tänder. Sida 43: Vad betyder ordet abstinens - slå upp i en ordbok och förklara med egna ord. Sida 63: Gillar du hamburgare? Egna reflektioner: Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat (ange sida) och skriva ner dina tankar runt det.

Karins ansikte | Svenskanoveller Wiki | Fandom powered by Wikia Av: Claudia Marcks TVÅTUSENOCHTRE STEG FRÅN ytterdörren till skoltrappan. Om Silvia räknade bort de dagar hon hade skolkat dribblade hon den lilla vita stenen för tretusenfyrahundratjugofjärde gången längs den här vägen. Ur Kusaks val: berättelser, Bonniers, 2002 O Närstudium1. O FunderingarVarför räknar Silvia allt? O DiskussionVad tycker du om de vuxna i texten? Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Dela ut ett kort till varje elev.Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp. Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden. Klassexempel Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. I "Allmänt" Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Kommunicera: Engelska siffror och färger

Inför muntliga NP SVA åk 9 Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Det vidgade textbegreppet Att arbeta utifrån ett visst tema i ämnet svenska är något som jag brukar utgå ifrån i min planering. Under höstterminen i åk 8 arbetade vi kring temat spänning och som motvikt till detta, fokuserar jag nu under vårterminen på kärlek. Under fem veckors tid har eleverna arbetat med en stor skrivuppgift i Google classroom, Kärlekshandboken, där de kontinuerligt fått formativ bedömning av mig. Parallellt med detta har jag läst boken Som hund som katt av Per Nilsson högt, en nyutgiven bok vars berättarperspektiv fängslar eleverna. Som en fortsättning på kärlekstemat har min ambition varit att få in det vidgade textbegreppet i klassrummet, vilket utöver skrivna och talade texter också omfattar bilder. Utifrån målsättningen att arbeta med det vidgade textbegreppet och koppla ihop det med resonemanget ovan om mentala bilder, har klassen som avslutning på kärlekstemat fått se en typisk kärleksfilm, nämligen Vingar av glas.

Forskare: Människor som inte läser böcker är smartare Kulturartiklar I en studie med tio tusen deltagare har forskare kunnat vetenskapligt bevisa att bokläsare har sämre analysförmåga. Genom att mata sig med färdiga berättelser försämras möjligheten att tillgodogöra sig verkligheten. Studien visar också att de som aldrig läser är smartare än genomsnittet. Nu uppmanas därför världens skolor att slänga ut böcker och… Nej, jag bara skojar! Studien, som publicerades i somras av forskare på Columbia University och French national institute, bygger på 2,8 miljoner delningar av 60 000 artiklar från några av världens största medier. “Folk är mer villiga att dela en artikel än att läsa den”, kommenterar forskaren Arnaud Legout. “Det är typiskt för den moderna informationsinhämtningen. Det vill säga: Vi är nu så lata att vi nöjer oss med en status för att dra slutsatser om en nyhet eller händelse. Resultatet är kanske inte förvånande för den vane internetanvändaren. Ansvaret är alltså ditt och mitt. Det vet du om du har läst ända hit.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra. En metod för samtalet är att planera för en bokcirkel till där man delar in klassen i olika roller för att de ska arbeta med boken under läsandet. En bra idé kan vara att låta eleverna föra loggbok under läsandet som man tittar i för att ha lite koll på deras anteckningar så de inte halkar efter. Pdf: lasformagor Några förslag på roller att dela in i är: Diskussionsledare Persongranskare Miljöbeskrivare Ordgranskare Illustratör

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Stödfrågorna är följande: Detta citat fick mig att tänka…Jag valde detta för att…Det som har hänt är…De ledtrådar jag fått är… Eleverna fick dock uppmaningen att mer än gärna bredda sina tankar. Här finns en pdf för utskrift: Bokcitat med tolkning Jag och eleverna gillade upplägget mycket och jag kommer absolut att använda mig av det igen.

En lektion i hur sociala medier påverkar oss Jag såg en ny serie på SVT som heter #hasthag och tittade på de tre första avsnitten i går. Jag såg direkt koppling till svenskämnet och tänkte därför dela med mig av det upplägg jag satte ihop igår där syftet är att: formulera sig och delta i samtal kring innehållet i serien där eleven ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsakformulera sig i skrift genom att skriva en reflekterade text där eleven sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring budskap och hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser Serien bygger delvis på en händelse som kallas för Instagramupploppet och som ägde rum i Göteborg 2012. #hashtag handlar om vänskap, utanförskap, svek och viljan att bli sedd. Första delen av webbserien #hashtag sändes den 24 april 2016 och kommer att kunna ses till och med den 5 juli 2016. Planeringen ligger på min drive och den kan ni ta del av här.

Related: