background preloader

The Learning Pit with James Nottingham

The Learning Pit with James Nottingham

http://vimeo.com/128462566

Related:  camillastridkooperativt lärandeFormativ bedömningUtmanande undervisningKollegialt lärande

Tjuvstart på den nya läroplanens innehåll- programmering Jag gillar kontroll! Jag gillar att ha goda kunskaper om ämnen jag undervisar i! Men jag gillar utmaningar också! Det var detta som avgjorde att jag tog steget att starta upp ett arbetsområde som jag ännu inte behärskar men som ska tillämpas från och med den 1 juli 2018. Regeringen beslutade i början på mars om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Sedan får en Vandrande reporter från varje grupp gå runt och samla information som kan hjälpa den egna gruppen vidare. I strukturen måste eleverna ta ett eget ansvar över att lära varandra och se till att lära sig själv. Bedömning för lärande med hjälp av mobilen ... jag talade något för dovt ... mer kroppsspråk och inte bara hängt över katedern ... mera engagemang... ... bättre hållning och skippa datorn för den skymmer den som pratar . ... inte ska säga ää i varje mening ...... När jag presenterade hemma så var den mycket längre ...... Jag hade en upplagd plan i hjärnan av grejer jag skulle säga men den bara föll ihop...... Det behöver jag verkligen öva på ...... sluta hålla på med annat, t.ex.boken och fingrarna ...... står mest och gungar ... vara mer förberedd ... Dessa brottstycken är hämtade ur ettornas reflektioner när de har filmat sig själva under sin bokpresentation och sedan fått svara på frågor om vad de har uppfattat.Många svensklärare filmar sina elever när de håller tal, särskilt när det handlar om det nationella kursprovet. Genom att titta på filmen i efterhand får läraren större möjlighet att säkerställa en noggrann och säker bedömning utan stress.

Hänger DU på detta skolstartslöfte? Läsårsstarten närmar sig runt om i landet. Detta är en spännande tid som ofta innehåller både reflektion och förväntan kring vad man vill uppnå under kommande år. Under veckan som gått har många kloka lärare runt om i min analoga och digitala närhet uttryckt att ”Detta läsåret ska jag bli bättre på…” Eller, nu äntligen nu ska vi lyckas med”. Kollegialt lärande - hur får vi till det? Forskningen visar att när lärare har ett systematiskt samarbete där nya metoder utvecklas, prövas i klassrummet, utvärderas och utvecklas, så leder det till bättre resultat för eleverna. Kollegialt lärande är en beskrivning av ett sådant samarbete och skolforskare, OECD och andra utredare är eniga om att det är vad skolan behöver. Frågan är hur vi ska lyckas med det? På Katedralskolan i Uppsala genomförde vi hösten 2013 en förändring av organisationen som skulle skapa förutsättningar för ett kollegialt lärande och ett systematiskt kvalitetsarbete för bättre elevresultat. Fram tills hösten 2013 träffades lärarna varje vecka i programlagsmöten.

Kodning – en film om programmering Det blir allt viktigare att ha digital kompetens, det vill säga att kunna använda och förstå digital teknik. I framtiden kommer nästan alla jobb vara digitala och det är viktigt att veta vad kod och programmering är. Vi lär oss att kod är det som skrivs för att få en dator att utföra något. Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper. I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område. Kamratrespons - att arbeta med god miljö för lärande – Förstelärarbloggen Film eller bilder är ett bra sätt att förstärka budskap. I arbetet med kamaratrespons och uppdraget att skapa en god miljö för utveckling och lärande har Therese Linnér hittat filmen som hjälper henne att skapa ett gemensamt språk tillsammans med eleverna i klassrummet. Ibland säger en bild och en film betydligt mer än tusen ord. Filmen om Austins butterfly cirkulerade runt på sociala medier för något år sedan. Jag fastnade ordentligt för den.

Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategie... Jag vill gärna berätta om något väldigt inspirerande som jag har fått vara med om under läsåret 2015/2016. Inom ramen för mitt försteläraruppdrag på Täby Enskilda Gymnasium har jag under de senaste tre åren på olika sätt fått möjlighet att sprida mina tankar kring läsundervisning och språkutvecklande undervisning. Jag har fått utrymme på studiedagar för att arbeta med hela lärarkåren, men även mycket tid inom mitt programråd på samhällsprogrammet. Utöver det har vi aktivt arbetat med olika fortbildningsinsatser i svenskgruppen. En del av arbetet kan du läsa om under fliken ”Kollegialt lärande” här på bloggen. Under förra läsårets utvecklingssamtal ställde min dåvarande chef Eva frågan hur jag ville fortsätta detta arbete inom kollegiet.

Coachning i Östersund I samband med att De Nya Moderaterna har nu lagt fram ett förslag om nationella lärarcoacher (här kan du läsa om hur DN beskriver förslaget) ökar nyfikenheten och funderingarna kring vad coachning i skolan kan vara. Ni som har följt mig ett tag vet att jag själv är legitimerad lärare, diplomerad coach och under två år arbetat som just lärarcoach i Stockholm. Jag har talat väldigt gott om coachning som en metod för utveckling av undervisning och lärande. Sedan hösten 2013 arbetar jag som utvecklingsledare i Östersund och vi har här igång tre stycken lärarcoacher (med försteläraruppdrag) och erbjuder även sedan i år coachning för våra rektorer och förskolechefer.

PER CODEX AD ASTRA: Hur börjar man med programmering på låg- och mellanstadiet? Det finns idag många olika utbildningsmiljöer som är framtagna för att lära barn programmera. Scratch som är framtaget av MIT Media Lab är nog det mest använda programmet världen över. Själv valde jag att börja med Kojo, helt enkelt för att det var det program jag hade lättast att fatta själv. Kojo har en låg tröskel för att komma igång, samtidigt som det inte har någon begränsning i vad man kan göra, eftersom det använder ett riktigt programmeringsspråk, Scala. En annan fördel med att börja med Kojo är att det är rätt tråkigt och ospännande i sin layout.

Related: