background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

Bra med nya lagfunktionen i Kahoot! Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-11-16 Det finns en svårförklarlig och överdriven optimism i synen på vad digitala redskap ska kunna åstadkomma i termer av lärande ute på Sverige skolor.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet

Det menar Catarina Player-Koro, universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, som i sin forskning granskar förväntningarna på digitala redskap i förhållande till vad som faktiskt sker i skolorna. I en föreläsning under konferensen Forskning pågår gav Catarina Player-Koro en historisk tillbakablick av hur diskussionen kring införandet av datorer och senare olika digitala redskap sett ut i Sverige. Svt. Att lära sig ett nytt språk är inte det lättaste.

svt

Det vet alla som tragglat med tyska verb eller som förgäves försökt att lära sig alla olika kinesiska tecken. Varför är det svårare att lära sig vissa språk än andra? Och hur kommer det sig att gester kan vara så stark sammankopplade med vissa språk? Nu ska svenska språkforskare försöka ta reda på vilka ingredienser som spelar störst roll för språkinlärningen. Förhoppningen är att man ska kunna använda detta för att skapa bättre och mer effektiv språkundervisning. Olika ordföljder. Lärarfacken: Medbedömande lärare måste ges tid – i tid. Bloggen är navet i min undervisning. För mig och mina elever betyder min blogg struktur och navet i undervisningen.

Bloggen är navet i min undervisning

Jag har en blogg som jag kallar för min ”moderblogg” Bruuns klassrum. I den bloggen hittar eleverna sina planeringar genom att klicka i högerkanten på sin klass. Jag lägger ut lektionsplaneringarna och även annat som de behöver träna på. Eleverna kan i förväg gå in i bloggen och kolla vad vi ska göra. Ibland säger jag att de ska göra det, då vi jobbar med Flippat klassrum och ibland säger jag ingenting. Jag upplever att bloggen är ett stort stöd för framförallt de elever som har någon diagnos. Så gör du en Canva. Six ‘useless’ things foreign language teachers do. Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions.

Six ‘useless’ things foreign language teachers do

They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Melodifestivalen 2016. Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.

Zaption - så funkar det!

Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren.

Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Intressant forskning om flipped classroom. Snart kan nationella prov rättas externt. Vi måste få ordning på det svenska betygssystemet, anser Aida Hadzialic (S). – Våra betyg går fortfarande stadigt uppåt, samtidigt som kunskaperna sjunker.

Snart kan nationella prov rättas externt

Det är en trend som har drivits på av kommersialiseringen av skolan, där betyg har blivit ett lockmedel för skolorna, säger hon. En del av lösningen kan finnas i den utredning som regeringen tillsatte i april förra året, som ska titta på hur de nationella proven kan bli mer centrala och digitaliseras, samt lämna förslag på hur proven kan rättas och bedömas externt.

Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith. Strategier, strategier, strategier.

Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith

Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet. Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”.

Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet

Välj ett blogginlägg som. Att byta skola - Mia Kempe. När jag träffar nya bekantskaper och ska berätta om mitt yrke brukar jag vara noga med att inte säga att jag ÄR lärare, utan att jag ARBETAR som lärare.

Att byta skola - Mia Kempe

Jag tänker som så, jag är väldigt många saker, t.ex. mamma, fru, dotter, syster, vän, granne, men jag är inte mitt yrke. Jag är en människa som råkar arbeta som lärare. Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder? Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord.

Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Koppla NP-resultat till betyget - En friskolelärares perspektiv. I många ämnen och kurser (från åk 6 till gymnasiet) ingår ett nationellt prov. Det är ett prov som i de allra flesta fall visar hur en elev och en klass ligger till i förhållande till kunskapskraven. Ett problem med NP är emellertid att det ingenstans fastslås hur stor vikt en lärare ska lägga på NP. Skolan, smygfilmning och kränkande fotografering – Kolla Källans idélåda.

Det finns en rad tjänster som kan användas för att livesända film från din mobilkamera eller surfplatta. Bambuser, YouTubeLive och Meerkat hör kanske till de mer kända exemplen. På senare tid har appen Periscope hamnat i rampljuset eftersom det kommit fram att tjänsten har använts för att smygfilma lärare och elever i skolan. 10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning. Skrivelsen, som antagits av LR-Lunds styrelse som kommunföreningens officiella väg framåt i arbetsbelastningsfrågan, kan du ta del av i sin helhet i spalten till höger på denna sida. Den innehåller 10 konkreta, enkla och framför allt snabba åtgärder kommunen kan vidta vilka, enligt LR-Lunds årliga arbetsmiljöenkät och diskussioner med lärare, skulle ge en faktisk effekt på arbetsbelastningen. De flesta åtgärderna skulle kunna genomföras från och med augusti och resten under nästa läsår, om Lunds kommun verkligen har viljan att sänka sina lärares ohälsa. De 10 åtgärder som krävs är. Ny film till eleverna om digitala språkliga strategier.

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla. Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa.

Det som är god undervisning för elever i allmänhet är också bra för högpresterande elever. Tack kära @Hulbas för din fantastiska bok! Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help Students with Their Writing. February 9, 2016 Grammarly is an excellent Chrome extension students can use to help them with their writing.

It provides a free spell and grammar checker that can be used across different platforms including sites such as Facebook, Twitter, LinedIn, Gmail…etc. It’s true, most of online editors now come with sophisticated spell checking services but only few provide contextual spell and grammar checking. Grammarly ‘spots erroneous use of lose/loose, affect/effect, lie/lay, there/their/they’re, and many more commonly confused words.’ The grammar checker in Grammarly allows you to check for different kinds of grammatical mistakes in your text. From proper use of modifiers to subject- verb agreement, Grammarly checker can verify the correct use of over 250 grammatical rules. How To Be A Great Teacher, From 12 Great Teachers : NPR Ed.

Elevledda utvecklingssamtal – varför? – ThereseLinnér. Konsten att ge strategier för att lyssna. Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare. Att tala flera språk är ett bra sätt att höja sina aktier på partnermarknaden. Förändringar ledde till mindre stress.

Jag heter Anette Petersson och arbetar på högstadiet i en grundskola i ett av Malmös många segregerade områden. The Learning Pit with James Nottingham. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. Why some people find learning a language harder than others. Scientists at McGill University in Canada found that if left anterior operculum and the left superior temporal gyrus communicate more with each other at rest, then language learning is easier.

"These findings have implications for predicting language learning success and failure," said study author Dr Xiaoqian Chai. Texttyper inför NP. Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik - Uppsala universitet. Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... 30 Habits Of Highly Effective Teachers. Mall för kollegiala observationer. Han tolkar ”Amazing Grace” på panflöjt. Resultatet ger miljoner rysningar. Free for All: NYPL Enhances Public Domain Collections For Sharing and Reuse. När du möter andra… Pratkort på App Store. 5 Ways a Positive Attitude Makes You More Productive.

Hur får vi eleverna att anstränga sig mer? Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun. 25. Lär dig nya språk rekordsnabbt. Välj språk!: Varför ett språk till? Språkstöttning med stödmallar. Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift. Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil.

Pressmeddelande: Från avinvestera till ögonkramp – här är årets nyordslista! 12 Fun Speaking Games for Language Learners. 25 Things Only Teachers Will Understand. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. Värdegrundskalender. Att skissa en trädgård. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Strategier – en viktig grund att stå på. ROSE GARDEN Malevik. Ninas Språkrum. Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, chinois et français. Webbövningar.

Language learning: what motivates us? Six Ways To Motivate Students To Learn. The 8 Minutes That Matter Most. Kamratrespons via Google Drive. Så funkar det – Att vidga sina vyer i språkundervisningen. Lärplattformar – på gott och ont. Var tog gloslistan vägen? (1): Varför nämns inte vokabulär i ämnesplanen för engelska? — LASSE_BJORKLUND. Engelska, svenska, so och Skype i ämnesövergripande tema - Sara Bruun. Läxor i praktiken. Din iPad - så använder du den bäst i skolan. Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet. #flippatklassrum: #FlippadLgr11 #flippadforskning PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER.

General sites. Fel -Få Extra Lärande. Ny avhandling kan hjälpa lärare ge rätt feedback - Karolinska Institutet. Kamerafunktionen i Google Översätt. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Mystery Skype. Webbstjärnan. Studentlitteratur. Julia Roberts plays Mother Earth and Harrison Ford stars as the Ocean as Hollywood A-list 'speaks out for nature'. Systematiskt kvalitetsarbete – varför då? IT och digital pedagogik i skolan: Erfarenheter av flippat klassrum. Anne-Marie Körling. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. Malin Larsson sur Twitter : "En matris. Kunskapskravet att resonera. Hur man som elev kan finna stöd i frågorna VAD? VARFÖR? VAD LEDER DET TILL?

Dokumentation – att hitta en form som underlättar. ITG Webtools 1.0. Strategier för språkförståelse. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, chinois et français. Socrative 2.0 NEW VERSION free clicker system 2014 tutorial.