background preloader

Övrigt

Facebook Twitter

Bra med nya lagfunktionen i Kahoot! Ny PISA-studie: Viktigt att tänka till om skoldatorer. "Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-11-16.

"Övertro på digitala teknikens betydelse i skolan" - Göteborgs universitet

Svt. Att lära sig ett nytt språk är inte det lättaste.

svt

Det vet alla som tragglat med tyska verb eller som förgäves försökt att lära sig alla olika kinesiska tecken. Varför är det svårare att lära sig vissa språk än andra? Och hur kommer det sig att gester kan vara så stark sammankopplade med vissa språk? Lärarfacken: Medbedömande lärare måste ges tid – i tid. Bloggen är navet i min undervisning. För mig och mina elever betyder min blogg struktur och navet i undervisningen.

Bloggen är navet i min undervisning

Jag har en blogg som jag kallar för min ”moderblogg” Bruuns klassrum. I den bloggen hittar eleverna sina planeringar genom att klicka i högerkanten på sin klass. Jag lägger ut lektionsplaneringarna och även annat som de behöver träna på. Eleverna kan i förväg gå in i bloggen och kolla vad vi ska göra. Ibland säger jag att de ska göra det, då vi jobbar med Flippat klassrum och ibland säger jag ingenting.

Jag upplever att bloggen är ett stort stöd för framförallt de elever som har någon diagnos. Så gör du en Canva. Six ‘useless’ things foreign language teachers do. Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning. Introduction.

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Melodifestivalen 2016. Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.

Zaption - så funkar det!

Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren. Begreppslistor på arabiska i SO, NO och teknik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Intressant forskning om flipped classroom. Snart kan nationella prov rättas externt. Vi måste få ordning på det svenska betygssystemet, anser Aida Hadzialic (S). – Våra betyg går fortfarande stadigt uppåt, samtidigt som kunskaperna sjunker.

Snart kan nationella prov rättas externt

Det är en trend som har drivits på av kommersialiseringen av skolan, där betyg har blivit ett lockmedel för skolorna, säger hon. En del av lösningen kan finnas i den utredning som regeringen tillsatte i april förra året, som ska titta på hur de nationella proven kan bli mer centrala och digitaliseras, samt lämna förslag på hur proven kan rättas och bedömas externt. Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith. Strategier, strategier, strategier.

Strategier - nyckeln till språklig frihet - Mia Smith

Dessa små nycklar till språket följer med mig i min undervisning hela tiden. Strategier är något som alltmer kommit att uppmärksammas i diskussionen om språklig kompetens. Det är ett brett och mångfasetterat begrepp, som handlar om hur man gör, och kan göra, när man lär sig språk och när man använder språk, dvs. om olika metoder och handlingssätt för lärande och kommunikation. Strategier är också något som betonas i kurs- och ämnesplaner i engelska och moderna språk 2011 för att eleverna ska bli mer aktiva, effektiva och självständiga som språkinlärare och därigenom också vidga sina referensramar och sin förståelse för olika sätt att tänka och leva. Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet. Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”.

Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet

Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Efter diskussionen planera ni en aktivitet utifrån bloggtexten att genomföra i undervisningen.Moment C: Var och en genomför aktivitet. Under aktiviteten gör ni noteringar och fokus ska ligga på ”Vilka effekter har vårt nya agerande på eleverna och deras resultat?” Moment D: Sammanfattning och lärdomar i lärlaget. Att byta skola - Mia Kempe. När jag träffar nya bekantskaper och ska berätta om mitt yrke brukar jag vara noga med att inte säga att jag ÄR lärare, utan att jag ARBETAR som lärare.

Att byta skola - Mia Kempe

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran. Varför sekvensbilder?

Språkutveckling med sekvensbilder! - Hülya Basaran

Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla.

Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Koppla NP-resultat till betyget - En friskolelärares perspektiv. I många ämnen och kurser (från åk 6 till gymnasiet) ingår ett nationellt prov. Det är ett prov som i de allra flesta fall visar hur en elev och en klass ligger till i förhållande till kunskapskraven. Ett problem med NP är emellertid att det ingenstans fastslås hur stor vikt en lärare ska lägga på NP.

Enkelt uttryckt: C i snitt på NP kan ge B i snitt för hela klassen. För att öka likvärdigheten borde resultatet på NP kopplas till betyget i ämnet eller på kursen. Jag tillhör dem som tycker att vi egentligen har ett ganska bra betygssystem. Skolan, smygfilmning och kränkande fotografering – Kolla Källans idélåda. Det finns en rad tjänster som kan användas för att livesända film från din mobilkamera eller surfplatta. Bambuser, YouTubeLive och Meerkat hör kanske till de mer kända exemplen. På senare tid har appen Periscope hamnat i rampljuset eftersom det kommit fram att tjänsten har använts för att smygfilma lärare och elever i skolan. Precis som med liknande tjänster bygger Periscope på att du skaffar dig ett konto, letar upp andra användare att följa och kanske också bli följd av.

10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning. Skrivelsen, som antagits av LR-Lunds styrelse som kommunföreningens officiella väg framåt i arbetsbelastningsfrågan, kan du ta del av i sin helhet i spalten till höger på denna sida. Den innehåller 10 konkreta, enkla och framför allt snabba åtgärder kommunen kan vidta vilka, enligt LR-Lunds årliga arbetsmiljöenkät och diskussioner med lärare, skulle ge en faktisk effekt på arbetsbelastningen. De flesta åtgärderna skulle kunna genomföras från och med augusti och resten under nästa läsår, om Lunds kommun verkligen har viljan att sänka sina lärares ohälsa. Ny film till eleverna om digitala språkliga strategier. Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla.

Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de förmågor som ska bedömas. Arbetsuppgifter som utmanar högpresterande elever, men som också stöttar de elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har höga förväntningar på alla elever, men det är en utmaning att motivera och skapa strukturer så att alla eleverna ges möjlighet att nå upp till dessa. Tack kära @Hulbas för din fantastiska bok! Educational Technology and Mobile Learning: Grammarly- A Great Tool to Help Students with Their Writing. February 9, 2016 Grammarly is an excellent Chrome extension students can use to help them with their writing. It provides a free spell and grammar checker that can be used across different platforms including sites such as Facebook, Twitter, LinedIn, Gmail…etc. It’s true, most of online editors now come with sophisticated spell checking services but only few provide contextual spell and grammar checking.

How To Be A Great Teacher, From 12 Great Teachers : NPR Ed. Sarah Hagan, a young algebra teacher in rural Oklahoma oil country, stays where she is because her students "deserve better. " Elevledda utvecklingssamtal – varför? – ThereseLinnér. Konsten att ge strategier för att lyssna. Extra allt! Därför är flerspråkiga friskare och smartare. Att tala flera språk är ett bra sätt att höja sina aktier på partnermarknaden. Förändringar ledde till mindre stress. The Learning Pit with James Nottingham. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. Why some people find learning a language harder than others.

Texttyper inför NP. Fokus på ny kunskap inom språkdidaktik - Uppsala universitet. Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... 30 Habits Of Highly Effective Teachers. Mall för kollegiala observationer. Han tolkar ”Amazing Grace” på panflöjt. Resultatet ger miljoner rysningar. Free for All: NYPL Enhances Public Domain Collections For Sharing and Reuse. När du möter andra… Pratkort på App Store. 5 Ways a Positive Attitude Makes You More Productive. Hur får vi eleverna att anstränga sig mer? Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun.

25. Lär dig nya språk rekordsnabbt. Välj språk!: Varför ett språk till? Språkstöttning med stödmallar. Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift. Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. Pressmeddelande: Från avinvestera till ögonkramp – här är årets nyordslista! 12 Fun Speaking Games for Language Learners.

25 Things Only Teachers Will Understand. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. Värdegrundskalender. Att skissa en trädgård. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Strategier – en viktig grund att stå på. ROSE GARDEN Malevik.

Ninas Språkrum. Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, chinois et français. Webbövningar. Language learning: what motivates us? Six Ways To Motivate Students To Learn. The 8 Minutes That Matter Most. Kamratrespons via Google Drive. Så funkar det – Att vidga sina vyer i språkundervisningen.

Lärplattformar – på gott och ont. Var tog gloslistan vägen? (1): Varför nämns inte vokabulär i ämnesplanen för engelska? — LASSE_BJORKLUND. Engelska, svenska, so och Skype i ämnesövergripande tema - Sara Bruun. Läxor i praktiken. Din iPad - så använder du den bäst i skolan. Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet. #flippatklassrum: #FlippadLgr11 #flippadforskning PEDAGOGISKA PLANERINGAR FÖRMÅGORNA #visomägerförmågor MATRISER.

General sites. Fel -Få Extra Lärande. Ny avhandling kan hjälpa lärare ge rätt feedback - Karolinska Institutet. Kamerafunktionen i Google Översätt. Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. Mystery Skype. Webbstjärnan. Studentlitteratur. Julia Roberts plays Mother Earth and Harrison Ford stars as the Ocean as Hollywood A-list 'speaks out for nature'. Systematiskt kvalitetsarbete – varför då? IT och digital pedagogik i skolan: Erfarenheter av flippat klassrum. Anne-Marie Körling. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. Malin Larsson sur Twitter : "En matris. Kunskapskravet att resonera. Hur man som elev kan finna stöd i frågorna VAD? VARFÖR? VAD LEDER DET TILL?

Dokumentation – att hitta en form som underlättar. ITG Webtools 1.0. Strategier för språkförståelse. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Audio Lingua - mp3 en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, portugais, chinois et français. Socrative 2.0 NEW VERSION free clicker system 2014 tutorial.