background preloader

James Nottingham discusses how encouragement leads to learning

James Nottingham discusses how encouragement leads to learning
Related:  James NottinghamUtmanande undervisningSvenska

Award-winning teaching & learning courses, P4C and Challenging Learning John Hattie och James Nottingham | Magister Karlsson I torsdags befann jag mig, tillsammans med nästan 900 andra förväntansfulla lärare och annat skolfolk, på Conventum Arena i Örebro för att lyssna till och inspireras av professor John Hattie och den brittiske läraren och författaren James Nottingham. Hela Conventum bubblade av förväntan och spänning när Hattie efter en stunds väntan äntligen klev upp på scenen för att prata om sin forskning. Eftersom jag redan förra sommaren hade läst SKL:s sammanfattning av synligt lärande (av Jan Håkansson) och veckorna innan föreläsningen även läst delar av Synligt lärande för lärare kände jag att jag hade bra koll på studien som under de senaste åren har tagit skolvärlden med storm. Jag blev därför både förvånad och aningen besviken när i stort sett hela dragningen var en genomgång av de påverkansfaktorer, som är centrala i studien, från faktorer med skadlig effekt till faktorer med vinnande effekt. När sedan James Nottingham klev upp på scenen kändes det väldigt nytt och fräscht.

Sokratiska samtal - tydlig struktur som skapar trygghet, öppenhet och engagemang Och så är då sportlovet här! En efterlängtad ledighet för mig och familjen och ett utmärkt tillfälle att samla energi och inspiration inför kommande utmaningar. Ett tunt snötäcke har äntligen lagt sig på marken men tyvärr blir det ingen längdåkning detta lov då skidspåren är obefintliga. Mina dagliga promenader får helt enkelt stå för den sportiga delen av detta februarilov. Efter att ha ägnat mängder av lektioner genom åren till samtal kring böcker, filmer och bilder och andra underlag trodde jag att jag hade testat allt. Spännande med något nytt tänkte jag och gav mig i kast med att prova på denna samtalsmetod där läraren leder ett strukturerat men respektfullt och öppet samtal kring texter med hjälp av betydelsefulla och öppna frågor. Tillvägagångssätt Det första sokratiska samtal jag genomförde var med en klass i åk. 8. Innan det var dags för det sokratiska samtalet gjorde vi förberedelserna gemensamt i helklass. Någon gång måste du bli själv (med Säkert) Det här vet du inte om

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham kan vara en av de bästa böcker jag läst i pedagogisk väg. Aha, är den full av IT? Inte alls. Och ändå öppnar den för mig att tänka in var digital teknik kan fungera i min undervisning. Framförallt fokuserar Nottingham på hur man bemöter elever och ger dem tillfälle att utveckla sin vilja att lära. Han bygger mycket av sina pedagogiska idéer på Carol S Dwecks forskning om vad utvecklande tankesätt och statiskt tankesätt kan göra för att antingen utveckla eller hämma vårt lärande. Nottingham visar på vilka utmanande frågor vi kan ställa till våra elever och hur vi kan locka fram utmanande frågor av dem. Jag brukar ofta prata med mina elever om hur jag lär. Nottingham har utarbetat en bra och viktig modell för att kunna samtala om lärande och ha som hjälp när elever och lärare utvärderar hur lärandet går till.

Utmanande undervisning ökar elevens ansträngning | Pedagog Värmland Jag vill rekommendera boken Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham som en handbok i undervisning som utvecklar elevers tänkande och ansträngning. Nottingham har fokus på att öka elevers medvetenhet om hur viktig den egna ansträngningen är för lärande. Han utgår från följande fem centrala begrepp som resulterar till en effektiv utbildning i självständigt tänkande och tron på sig själv att klara svåra utmaningar. - Återkoppling - Ansträngning - Utmaning - Reflektion - Självkänsla Utmaning är det mest centrala begreppet eftersom en utmanande lärandemiljö leder till att elever presterar mer och går utanför sin ”komfortzon”. Elever som utmanas och tränar sig i att anstränga sig når högre mål och därmed ökar självkänslan vilket leder till att de vågar misslyckas med uppgifter och därefter ta sig an samma uppgift igen. Ingegerd Norder

VIA-modellen – en enkel lärmodell I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär. Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Om hur vi kan leta efter utmaningar och se det spännande i att lära mer. Efteråt kom det fram en åhörare som bad att få använda en modell jag hade visat. Mina elever har modellen på sina målböcker. Texttyper i svenska Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong.

”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS. Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Det är en omöjlighet att vara bäst på allt. Precis så är det med skolan. Jämförelsen kommer från den brittiska skolutvecklaren James Nottingham. Det han pratar om är Pisarapporten, den internationella kunskapsjämförelse vars resultat skakade Sverige och som har präglat den svenska skoldebatten sedan det damp ner för snart ett år sedan. Varför denna hysteri? – Var försiktig med vad du önskar dig, säger han angående debatten och utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalade mål att sätta Sverige i Pisatoppen. För det handlar just om prioriteringar, menar han. – Pisa mäter vissa saker, inte allt, slår han fast. Istället så poängterar han att många representanter för de länder som gör bra ifrån sig i Pisa; Korea, Singapore, Finland, faktiskt tittar på Sverige. – Jag skulle inte vilja att mina barn var delaktiga i ett skolsystem som är i Pisatoppen.

Stöd för utmanande undervisning I Skolverkets rapport ”Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”, betonas vikten av att utmana eleven utifrån den nivå eleven befinner sig på, med höga förväntningar och framförallt med rätt stöd. Att vara en högpresterande elev, innebär inte att jag automatiskt presterar på en lika hög nivå i alla ämnen, eller utifrån alla förmågor. Att vara en högpresterande elev innebär inte heller att jag ska lämnas att ”forska vidare” på egen hand, att jag klarar mig utan stöd och stöttning från pedagog och kamrater. ”Det som är bra för elever i allmänhet även tycks vara bra för elever med potential att prestera på hög nivå. Det som är bra för elever i allmänhet även tycks vara bra för elever med potential att prestera på hög nivå. Men vad är då god undervisning? Att skapa, inte fler uppgifter, men uppgifter med fler möjligheter, är en utav de lärfrågor som jag arbetar med just nu, tillsammans med pedagoger på Jutarumsskolan i Halmstad. Varje par fick nio stycken begreppskort.

För skolan - talböcker, lättläst och andra tillgängliga media för lärare, skolbibliotekarier och andra inom skolan Välkommen till MTM:s skolwebb. Här finns material för lärare, skolbibliotekarier, specialpedagoger och alla andra som arbetar med elever som av olika orsaker kan behöva lättläst eller talböcker. Vi hoppas att de som brukade besöka Lärarrummet för lättläst ska både känna igen sig och hitta mycket nytt. Webbinarie för skolan den 31 januari Vårt webbinarie Talböcker och lättläst i skolan – för dig som möter elever vänder sig till lärare och annan personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Nya lektioner till populära böcker Nu har boken Kickboxaren 3 - Slutkampen kommit och likaså fortsättningen på berättelsen om Utvandrarna, Invandrarna. En livsviktig resa från dari till svenska Läs ett reportage om Ali Rezaie och Hamed Rezai två ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan och hur de tar till sig svenska språket från många hållLäs om hur de lärde sig svenska genom böcker, film och diskussioner Nytt nyhetsbrev till skola Läs våra senaste nyhetsbrev och beställ!

Related: