background preloader

Metoder

Facebook Twitter

Ways we can make students interested in school. Profesora Marias undervisning. Hur lär man sig ett språk och inte endast OM ett språk?

Profesora Marias undervisning

Det finns mycket forskning och många olika teorier om hur man lär sig ett språk. Jag har testat att jobba med output och fokus på grammatik men inte nått de resultat jag önskat. Nu försöker jag utgå från punkterna nedan när jag planerar min undervisning och det ska bli intressant att se om jag märker någon förändring i elevernas språkinlärning. Grammatikundervisning Både lärare som elever kan uppleva att det känns bra med grammatikgenomgångar. Forskning av the Fijian Book Flood visar att viss fokus på form är användbar på en högre nivå men att det fortfarande är CI som står för 95% av inlärningen. Comprehensible input (CI) Stephen Krashen menar att vi lär oss ett språk bara genom att få comprehensible (förståelig) input.

Hur lyckas man som lärare att utsätta eleverna för målspråket större delen av lektionen utan att de tappar intresset? Output Forskning är oense om vad språkinlärares egna produktion spelar för roll. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text.

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande. Learn Spanish online for free with VeinteMundos. Remember the Titans. Hot Potatoes Home Page. Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun.

Jullov.

Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun

Så skönt med ledighet och lata dagar. Eller? För min egen del så innebär ledighet ofta att jag har tid att tänka klart mina tankar. Mitt huvud är fullt av olika ideér och tankar kring projekt jag vill göra med eleverna. Under terminerna är det dock svårt att hinna tänka klart dessa tankar. Känner de som kritiserar detta sig som sämre lärare? Själv tycker jag att det är upp till var och en. Om du vill jobba på lovet och lära dig ett verktyg som underlättar din vardag ska du fortsätta läsa nu. I mina tidigare inlägg har jag skrivit om feedback på olika sätt: Vikten av effektiv feedback – sluta sätt ut betyg och Adventstips- så här slipper du rätta. Ett verktyg till som hjälper dig med detta är Zaption. Språkapp lanserar funktion speciellt för flyktingar.

Tre veteraner från Spotify, Dice och Skype står bakom språkappen Lingio, som ska göra det roligare och lättare att lära sig ett nytt språk.

Språkapp lanserar funktion speciellt för flyktingar

Appen Lingio vill göra det roligare att lära sig nya språk utan att användaren ska behöva lägga ned mycket tid vid varje enskilt tillfälle. Genom appens spel ska man kunna tävla och chatta med andra för att lära sig på ett mer underhållande sätt. Enligt vd Yashar Moradbakhti är den anpassad till den nya konsumtionen där användarens uthållighet endast varar i ett par minuter åt gången. – Vi vänder oss till människor som gillar att resa, lära sig om nya kulturer och nya språk, så kallade global citizens. Men Folk har andra konsumtionsvanor nu och vi vill göra lärandet mycket mer underhållande.

Lingios nya funktioner vänder sig speciellt till att hjälpa nyanlända, exempelvis flyktingar. Folk har andra konsumtionsvanor nu och vi vill göra lärandet mycket mer underhållande. – Just nu är vi i ett läge där vi pratar med folk och bygger kontakter. Utveckla dig själv som lärare. 8 guaranteed ways to enhance teenage learner motivation in the language class. Things are never simple with teenage learners.

8 guaranteed ways to enhance teenage learner motivation in the language class

Jeopardy Style Review Game Creator. The Instant Jeopardy Review Game has been designed and dramatically improved to make it the perfect review game for a wide variety of classroom uses.

Jeopardy Style Review Game Creator

10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game - 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game by TeachThought Staff We’ve talked about gamification quite a bit, which is different than game-based learning, if you’ll recall.

10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game -

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid.

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun

Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Samtidigt kan du välja att eleven ska få direkt feedback till sin e-post. Gmail - Free Storage and Email from Google. Supersubstituteteachers.com. *Riddles and Brain Teasers* It is great to have an assortment of riddles, word or number problems, and brain teasers on hand that you can give to the class.

You can use these during snack time to keep everyone quietly seated, during small breaks during the day, and even at the end of the day to wind down. You can also write some on the board (more difficult ones) at the beginning of the day, and let the students know that they can think about them throughout the day, and the first to come up with the correct answer will get a prize. *Pictionary*

Señorita Creativa: Great Time-Fillers for the Classroom. Good evening! Tonight I wanted to post about some of my favorite time-fillers for any classroom, although these work especially well in a language classroom. The first time filler I want to share is almost completely no-prep, is a great review of vocabulary, and can be adapted for any topic at any level. Time-Fillers - General Ideas. Pinterest: Discover and save creative ideas.

Pinterest: Discover and save creative ideas. Classroom Activities: Quick Fillers. 5-Minute Lesson Plans. Bell Ringer Exercises. Because of pressure to teach bell-to-bell -- the pedagogical equivalent of force-feeding geese to make foie gras -- many classrooms now start with bell work, short exercises that students complete while the instructor attends to attendance and other administrative chores.

Journal prompts and concept questions can focus students on nutritious academic content and initiate a positive tempo for the next 90 minutes of class. With the help of graduate student David Fictum, I collected several creative, practical and entertaining exercises that can function as bell ringers or sponge activities. Here they are: Journaling.