background preloader

Metoder

Facebook Twitter

Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson. Ett segregerat klassrum speglar ett segregerat samhälle.

Bordsplacering och ”name selector” - Rosana Månsson

Vårt arbete som lärare mot segregation börjar i klassrummet. Har du stora grupper? Hur sitter dina elever i klassrummet? Hur interagerar de med varandra? Har du ett bra klassrumsklimat? Många gånger är det lättare för några elever att skypa och prata med någon som de inte känner än att sitta bredvid en klasskamrat och då samtala och diskutera ett ämne i klassrummet. Ämnesspanaren Cecilia Johansson har bloggat om behovet att utveckla och träna på elevernas empatiförmåga: Empati: en kognitiv förmåga att utveckla. John Hattie påpekar att relationen mellan lärare och elever måste studeras noga för att uppnå en positiv klassrumskontroll: ”Det måste finnas omsorg, förtroende, samarbete och förmåga att arbeta i grupp eftersom det är dessa färdigheter som behövs för att främja klassrumsmiljöer där misslyckanden inte bara tolereras utan också välkomnas”.

Jag undervisar i spanska och engelska på högstadiet. Random Name Picker Reviews and Creative Uses. The 8 Minutes That Matter Most. I am an English teacher, so my ears perk up when writers talk about their process.

The 8 Minutes That Matter Most

I've found the advice handy for lesson planning, too. That's because both writing and planning deal with craft. In writing, you want your audience to be absorbed. You want them to care about your characters. How to Engage Students in the First few Minutes. I have a wonderful friend who is currently a student teacher.

How to Engage Students in the First few Minutes

I absolutely love chatting to her about her experiences and questions, as she challenges me to reflect on my own practice: to re-evaluate my strategies; to work out what it is I do and why; to tweak what isn’t working. Her questions are always intelligent, thought-provoking and full of exciting curiosity – she is going to make an exceptional teacher.

A few weeks ago she asked me how to get students to ‘come to the party’; how to entice them to engage and participate in the learning experience so that it wasn’t a one-sided affair. Yikes! What a question. Ways we can make students interested in school. Profesora Marias undervisning. Hur lär man sig ett språk och inte endast OM ett språk?

Profesora Marias undervisning

Det finns mycket forskning och många olika teorier om hur man lär sig ett språk. Jag har testat att jobba med output och fokus på grammatik men inte nått de resultat jag önskat. Nu försöker jag utgå från punkterna nedan när jag planerar min undervisning och det ska bli intressant att se om jag märker någon förändring i elevernas språkinlärning. Grammatikundervisning Både lärare som elever kan uppleva att det känns bra med grammatikgenomgångar. Forskning av the Fijian Book Flood visar att viss fokus på form är användbar på en högre nivå men att det fortfarande är CI som står för 95% av inlärningen.

Comprehensible input (CI) Stephen Krashen menar att vi lär oss ett språk bara genom att få comprehensible (förståelig) input. Hur lyckas man som lärare att utsätta eleverna för målspråket större delen av lektionen utan att de tappar intresset? Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på.

Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Learn Spanish online for free with VeinteMundos.

Remember the Titans. Hot Potatoes Home Page. Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun. Jullov.

Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun

Så skönt med ledighet och lata dagar. Eller? För min egen del så innebär ledighet ofta att jag har tid att tänka klart mina tankar. Mitt huvud är fullt av olika ideér och tankar kring projekt jag vill göra med eleverna. Under terminerna är det dock svårt att hinna tänka klart dessa tankar. Känner de som kritiserar detta sig som sämre lärare? Själv tycker jag att det är upp till var och en. Om du vill jobba på lovet och lära dig ett verktyg som underlättar din vardag ska du fortsätta läsa nu. I mina tidigare inlägg har jag skrivit om feedback på olika sätt: Vikten av effektiv feedback – sluta sätt ut betyg och Adventstips- så här slipper du rätta. Ett verktyg till som hjälper dig med detta är Zaption. Här hittar du en instruktionsfilm om hur man gör: Språkapp lanserar funktion speciellt för flyktingar. Tre veteraner från Spotify, Dice och Skype står bakom språkappen Lingio, som ska göra det roligare och lättare att lära sig ett nytt språk.

Språkapp lanserar funktion speciellt för flyktingar

Appen Lingio vill göra det roligare att lära sig nya språk utan att användaren ska behöva lägga ned mycket tid vid varje enskilt tillfälle. Genom appens spel ska man kunna tävla och chatta med andra för att lära sig på ett mer underhållande sätt. Enligt vd Yashar Moradbakhti är den anpassad till den nya konsumtionen där användarens uthållighet endast varar i ett par minuter åt gången. – Vi vänder oss till människor som gillar att resa, lära sig om nya kulturer och nya språk, så kallade global citizens. Men Folk har andra konsumtionsvanor nu och vi vill göra lärandet mycket mer underhållande. Lingios nya funktioner vänder sig speciellt till att hjälpa nyanlända, exempelvis flyktingar. Folk har andra konsumtionsvanor nu och vi vill göra lärandet mycket mer underhållande. – Just nu är vi i ett läge där vi pratar med folk och bygger kontakter. Utveckla dig själv som lärare. 8 guaranteed ways to enhance teenage learner motivation in the language class.

Things are never simple with teenage learners.

8 guaranteed ways to enhance teenage learner motivation in the language class

Whilst young learners are so full of energy that most activities will be met with enthusiasm… and adult learners tend to be naturally focused on meeting language goals, as well as having a wealth of skills and knowledge to contribute to classes, getting it right with teenagers is a whole different story. Although teens can be as knowledgeable and perceptive as their adult counterparts, they are not usually the most talkative of age groups. Naturally, this can leave us as teachers feeling frustrated and discouraged by their perceived lack of interest. Nevertheless, teens aren’t that different and by no means unreachable in terms of motivation. Jeopardy Style Review Game Creator. The Instant Jeopardy Review Game has been designed and dramatically improved to make it the perfect review game for a wide variety of classroom uses.

Jeopardy Style Review Game Creator

This tool is a fun and interactive way to review content in your classroom, meeting, conference, or other group setting. 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game - 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game by TeachThought Staff We’ve talked about gamification quite a bit, which is different than game-based learning, if you’ll recall. (The definition of gamification is the application of game-like mechanics to non-game entities to encourage a specific behavior. You can read more if you’d like.) Making your classroom work like a game may not be feasible. 1. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet.

Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid. Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta.

Gmail - Free Storage and Email from Google. Supersubstituteteachers.com. Señorita Creativa: Great Time-Fillers for the Classroom. Good evening! Time-Fillers - General Ideas. Pinterest: Discover and save creative ideas. Pinterest: Discover and save creative ideas. Classroom Activities: Quick Fillers. 5-Minute Lesson Plans. Bell Ringer Exercises. Because of pressure to teach bell-to-bell -- the pedagogical equivalent of force-feeding geese to make foie gras -- many classrooms now start with bell work, short exercises that students complete while the instructor attends to attendance and other administrative chores.