background preloader

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner
Att tänka att lektionen ska fokusera på språkutveckling och innehålla inslag av bedömning för lärande har verkligen gett mig en helt ny arsenal av undervisningsmetoder. Att jag känner till genrepedagogik och Dylan Williams fem nyckelstrategier har hjälp mig att skapa lektionsaktiviteter som verkligen utmanar och utvecklar mina elever. Mina elever i åk 4 har nyligen planerat och genomfört ett odlingsförsök och det är nu dags för dem att skriva en rapport på försöket. Som vi ofta gör använde vi oss av EPA/Think pair share och No hands up vilket gör alla elever aktiva och att många får komma till tals i helklass. Related:  KemiBiologi

NTA - Matens kemi Biologi Syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Centralt innehåll i årskurs 4–6 Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna: Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Enkla fältstudier och experiment. Biologins metoder och arbetssätt

7 Free iPad Apps for Science Lessons Cross-posted from my other blog iPadApps4School.com I'm preparing to do a virtual presentation for a small district next month. My hosts asked for a list of some science apps that their middle school and high school students can use. This is part of the list that has free apps. The Bill Nye The Science Guy iPad app is a free iPad app on which students can watch Bill Nye videos, play games, and discover kitchen table science experiments to do at home with their parents. goREACT is a free iPad app from the Museum of Science and Industry, Chicago. Powers of Minus Ten: Bone is a neat iPad app for biology students. Virtual Heart is a free iPad app that allows users to take a closer look at how the human heart functions. 3D Brain is a free iPad app that features a model of the human brain. he app provides a three dimensional model of the human brain that students can rotate. Essential Skeleton is a free iPad app that students studying the human skeletal system should download.

NO-lektioner Att tänka att lektionen ska fokusera på språkutveckling och innehålla inslag av bedömning för lärande har verkligen gett mig en helt ny arsenal av undervisningsmetoder. Att jag känner till genrepedagogik och Dylan Williams fem nyckelstrategier har hjälp mig att skapa lektionsaktiviteter som verkligen utmanar och utvecklar mina elever. Mina elever i åk 4 har nyligen planerat och genomfört ett odlingsförsök och det är nu dags för dem att skriva en rapport på försöket. För att få dem att förstå hur strukturen på en rapport kan se ut och vad som utmärker god kvalité genomförde vi idag följande aktiviteter: Dokumentation av undersökning elevexempel Som vi ofta gör använde vi oss av EPA/Think pair share och No hands up vilket gör alla elever aktiva och att många får komma till tals i helklass. Lektionens mål Att kunna beskriva hur det går till när växter förökar sig.Att träna på att använda naturvetenskapliga begrepp.Att börja lära oss hur iMovie fungerar. Ord man ska kunna använda Gör så här 1.

www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1154000/del5.pdf 20 great outdoor science experiments When I asked parents what puts them off doing science experiments at home one of the reasons was the mess, which after many a gloop covered kitchen floor I can definitely empathise with. So today, I’m sharing fun outdoor science experiments, making it much easier to clean up afterwards. This one is messy wherever you do it, but we loved making these splatter patterns so much I had to include them. You’ll need LOTS of space for this super fast bottle rocket. Can you grow some flowers or vegetables? How about making a pinwheel and watch it move in the wind. If you’ve got snow, you could make a snow volcano or even use sand in summer. Or if you’re on the beach how about trying to make the perfect sandcastle? Learn about the weather with these weather investigations, including a pinecone weather station, making a mini hurricane and a rain gauge. When the weather finally warms up, how about trying some science in your paddling pool. Clean up some muddy water and learn about filtering.

Sex Education for Children in the Norway’s TV — Part 6 Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 |Video 5 | Video 6 | Video 7 A woman takes away a towel to a man who just got out of the shower. The scene takes place in a dressing room. After total nakedness, the girl takes a sit and without second thoughts starts touching every single part of his penis that, for the second time, occupies a 100% of the screen. Testicles are squished, rubbed with ice so they shrink; semen is studied with a microscope… No, regardless of youtube’s warnings —‘‘this video could be inappropriate for some viewers’’— This is not a porn film. The adventure started past may in NRK chanel. Topics such as growth, the voice change, body hair appearance, reproduction or sex, are brought to the child audience using an easy language, didactical and direct. A picture of a masculine part invades the TV. Another image, this time is a vagina, getting to the chapter «The vagina and menstruation». ‘‘Pubertet’s advantage is that it is broadcast on national TV.

Fossil Energy: Squeezing Oil Out of Rock Imagine trying to force oil through a rock. Can't be done, you say? Actually, it can. In fact, oil droplets can squeeze through the tiny pores of underground rock on their own, pushed by the tremendous pressures that exist deep beneath the surface. How does this happen? Imagine a balloon, blown up to its fullest. Oil in a reservoir acts something like the air in a balloon. If there are fractures in the reservoir -- fractures are tiny cracks in the rock -- the oil squeezes into them. Oil producers need to know a lot about an oil reservoir before they start drilling a lot of expensive wells. Today, scientists have invented many new ways to learn about the characteristics of an oil reservoir. They have developed ways to send sound waves through reservoir rock. Scientists also measure how electric current moves through rock. Finally, oil companies will look at the rocks themselves. When a new oil field first begins producing oil, Nature does most of the work.

Harvard STEM Teaching Videos Posted on May 28th, 2013 by Mary Lord Looking for a way to make probability come to life in your multicultural math class and assess which students “got it?” How about a fun activity that gives high-school students a hands-on feel for fundamental calculus concepts and also meets state content standards? The Harvard-Smithsonian Center for for Astrophysics has compiled a digital video library full of curriculum-enhancing lessons, assessment tools, and case studies - all developed and used by teachers in their classrooms. These “Videos to Enhance Understanding and Teaching of K-12 Learning Goals,” as the project is called, feature: • Clinical Interviews of Student Ideas • Demonstrations of Phenomena • Case Studies of Instruction or Research • Interviews with Experts • Correlations to state and national curriculum standards Clips can be searched for in a variety of ways. The collection of 1,017 movies includes a range of topics. Among the “What’s the Point?”

Montessorimaterial: Kroppens organ INNEHÅLLER REKLAMLÄNK Jag delar med mig kostnadsfritt av mina pedagogiska material. För att börja tjäna lite pengar på mitt bloggande har jag valt att lägga in reklamlänkar i inläggen. Jag är tacksam för alla klick som ni gör! Pengarna har jag tänkt använda för att köpa in bilder som jag kan använda till kommande material, till papper och färgpatroner. Materialet består av 18 kort med kroppsorgan på och av 9 textkort. Följande organ finns på mina kort:hjärtahjärnanjurarlevertjocktarmtunntarmmagsäcklungorkroppens organ Korten består av ett större med bild och text, ett mindre med bild och ett textkort. När man använder korten kan man om har en torso använda organen från den till att para ihop med korten. Vid intresse av materialet: Man behöver inte ha eller skaffa Dropbox för att ladda ner materialet gratis! Materialet laddar ni ner själv! Jag kan inte lägga tid på att mejla material som är nedladdningsbara här på bloggen. Nu blir det soffhäng hos oss!

Fossila energikällor Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden. De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och därmed utsatts för ökande tryck och temperatur. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Belastningen på miljön är stor vid förbränning av fossila bränslen. KS1 Science © 3913.co.uk The clues are the names of the adult animals, the correct answers are the name of their young. © v2vtraining.co.uk A three part sorting activity based around animals. This is a quiz to support the understanding of adult and young animals. 15 multiple choice questions with built in answer checking. A three part activity to help with understanding the differences between young and adult animals. The materials sorting and labelling application is a simple to use science vocabulary exercise. A sound identification activity with sorting of musical instruments by how the sound is made. Watch the water cycle in action and add your own labels. Label words are simply dragged and dropped into the correct place in the diagram. Label words are simply dragged and dropped into the correct place in the picture. The plant parts labelling application is a simple to use science vocabulary exercise. Choose a map and add labels to make your own forecast.

Related: