background preloader

Lärarspindeln

Lärarspindeln
Är du lärare och gör egna digitala lärresurser? Vill du dela med dig? Då är projektet Lärarspindeln något för dig. Uppmärkning av dina lärresurser Att märka upp en lärresurs är inte så krångligt som det låter. Din portfölj med lärresurser Du kan administrera en egen portfölj med digitala lärresurser i Lärarspindeln. Så lägger du till en digital resurs i Lärarspindeln Projektet Lärarspindeln Lärarspindeln kan ses som en fortsättning på Spindeln som utvecklats av Umeå Universitet i samarbete med Skolverket. Lärarspindelns webbplats Lärarspindeln på facebook Lärarspindeln på twitter Kontakt Fredrik Paulsson, Alvera fredrik.paulsson@alvera.se Peter Karlberg, Skolverket peter.karlberg@skolverket.se Related:  helenastromSkolutveckling

Diagnoser i matematik | Mattesnille Jag har tagit fram diagnoser i matematik för att årligen testa elevernas kunnande i matematik i år 6-9. Anledningen till att jag har tagit fram dem är för att jag har saknat bra diagnoser som gör att jag kan följa elevernas kunnande i matematik. Det finns många bra diagnoser men de är antingen begränsade till en viss del av matematiken eller så går det inte att följa elevernas kunskaper från år till år. Jag vill helt enkelt kunna se vad eleverna har lärt sig under ett undervisningsår för att sedan kunna utvärdera min egen undervisning. Hur kommer det sig att eleverna inte lär sig det jag vill att de ska lära sig eller vad var det som gjorde att eleverna förstod vissa begrepp. Diagnoserna fokuserar huvudsakligen på begreppsförståelse eftersom det utgör grunden för all matematik. Diagnoserna är också gjorda för att enkelt kunna rättas och de finns även som digitala versioner i form av Google formulär. Diagnoserna: År 6 År 7 År 8 År 9 Referenser (1) Bentley, P-O (2008). (3) Hattie, J (2012).

”Arga barn behöver hjälp att tänka” – Neeeeej! Jag tänker inte äta. Absolut inte. Jag hatar er! När 6-åriga Olle förstår att den utlovade köttgrytan plötsligt bytts mot fiskgratäng, protesterar han högljutt. Pappas förklaring om att han inte hann handla på väg hem från jobbet, vill Olle inte lyssna på." När mamma sedan säger att Olle ändå måste smaka på maten, får han ett utbrott. ”Jag tänker aldrig äta er äckliga gryta”, skriker han och kastar iväg tallriksunderlägget. – De explosiva barnen beskrivs ofta som trotsiga, manipulativa och uppmärksamhetskrävande. I över 20 år har han behandlat arga och utagerande barn. Nästan alla barn har förstås perioder då de ofta sätter sig på tvären. Många försöker vara tydliga auktoriteter och "visa vem som bestämmer", men sådana skarpa tillsägelser triggar snarare fram utbrott.Ross Greene. Enligt Ross Greene finns det många missuppfattningar kring dessa så kallade explosiva barn. Så vad handlar det då om? En motsatt strategi – Plan C – går ut på att den vuxna helt släpper vissa krav. 1.

Ceri Jones - Taking stock | TeachingEnglish | British Council | BBC Whether it's at the end of the school year, at the end of term, or just when you feel like taking stock, here's an idea for using images to review what you've done and look forward to what might come next. First look back through your classes over the last month, term, year and choose some images that you've used in class or seen in a book or your students have shared with you. I like using mosaic grids so 9 works well (as does 12 or 15 depending on the time scale). [Thanks to the following flickr users for sharing their photos on a creative commons licence: from left to right - youngthing, Grand Parc Bordeaux France, Pedro Szekely, stvcr, mahjqa, Leo Reynolds, Kevin Fox, Lorianne DiSabato, Beatriz Sirvent] I project the mosaic on the board. What was the topic of the lesson or lessons? First I ask the first question and write in on the board. The next step is optional.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Här hittar du material och verktyg som du kan använda i undervisningen för att skapa nya moderna lektioner. Surfa runt och låt dig inspireras av filmerna och webbsidorna som finns samlade här. Under fliken "Verktyg på Internet" hittar du verktygen med vars hjälp du kan skapa Blended Learning eller Flipped Classroom lektioner och under "Digitala lärmetoder" hittar du tips på hur du själv kan skapa flippade lektioner eller hur connected learning förändrar pedagogiken och didaktiken i den moderna skolan för det 21:a århundradet! När du registrerat dig kan du skapa mötesplatser tillsammans med dina kollegor eller elever och med de inbyggda verktygen bygga en kunskapsbank som sedan kan delas med alla andra eller bara inom en begränsad grupp.

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola Quick Reads for New Ideas Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”. Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. I och med att jag prenumerar på två av IRA:s vetenskapliga tidskrifter så kan jag logga in och läsa alla artilar på IRA, International Reading Association. En guldgruva! Jag har börjat med artikeln ”Text Talk: Engaging Readers in Purposeful Discussions”. Ett av lärarparen (Tove och Cecilia) i vår pågående forskningscirkel har haft just detta som sitt utvecklingsarbete och min nyfikenhet väcktes direkt när jag såg rubriken. ”Talk is not merely a medium that students can use to show what they know; by talking out their ideas and confusions with peers and teachers, students actually transform and deepen their thinking. Ett förslag för att träna på att ”tänka tillsammans” är att läraren börjar enkelt och t.ex. utgår från bilder, bilderböcker, dikter och/eller andra korta texter. Referenser: Whats´s new in Literacy Teaching?

More Behavior Management and Freebie! Here is a tool I use in my classroom to "randomly" partner my students up for activities. I love giving students the opportunity to choose their own partners but there are always a few who just can't work together well but insist on doing it anyway. I also pass out cards and find the match to find their partner from time to time. My nice laminated ones are still at school, so you will have to do with this one straight out of the printer and use your imagination. The most basic way to use these is to write the names of any students you DO NOT want to be working together on the same wheel (he he). I usually make multiple wheels. itmamman.se Bildlärarbloggen | This WordPress.com site is the cat’s pajamas

Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet. Så här gjorde vi: Först gick vi laget runt och berättade vilka stöttningsstrategier vi hade testat sedan förra träffen. Vilket underbart samtal det blev med så mycket delande, stolthet och gemensamt lärande! Både framgångar och motgångar lyftes prestigelöst. Flera lärare hade arbetat med att ge eleverna utökad tanketid. En lärare hade valt att arbeta med skriftlig feedback till eleverna. En lärare hade arbetat med att ge mer talutrymme till eleverna och att använda sig av rollspel. Två av lärarna hade börjat arbeta med visuellt stöd vid genomgångar. En lärare hade jobbat med att modellera skrivandet genom samskrivning med gott resultat. Efter det tittade vi på följande tre korta filmer av Anna Kaya. Några gånger stannade vi upp och reflekterade och redde ut begrepp.

Vad gör ni när ni inte har läxor, egentligen? | Läxfritt Vad gör ni när ni inte har läxor, egentligen? Det debatteras läxor och läxhjälp i media och på sociala medier just nu. En vanlig åsikt är att man ”måste” ha läxor för att lära sig något. Speciellt måste man ha läxor i språk och matematik. Man måste ju repetera och befästa kunskaper. Varsågod. Läxfri lektion i spanska åk 7: 1) Vad gjorde vi igår? När alla har hunnit till punkt 10 går vi vidare och börjar leka restaurang. Läs om Tommy Lucassi som kör läx- och provfritt i matematik och no. Och här – Rea som gör ett bra reportage om läxor. Det är inte hokus pokus. Om du vill veta mer om hur det kan vara att jobba läxfritt, eller bara vill diskutera det här med läxor med välgrundade argument – kom ihåg att du kan vara med i tävling om en föreläsning med mig. Om Pernilla Pernilla Alm är lärare och författare.

Lyckas med digitala verktyg i skolan - Gothia Fortbildning – kompetensutveckling för professionella Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur. I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns resonemang om hur man kan strukturera lektioner och uppgifter, organisera fortbildning inom området och hur man som lärare kan leda det digitala arbetet i klassrummet. Lyckas med digitala verktyg i skolan riktar sig till lärare, skolledare och huvudmän som vill börja arbeta mer systematiskt med digitala verktyg i undervisningen. Om författarenJohn Steinberg är fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och inspiratör i skolutvecklingsfrågor. Sagt om boken"Framställningen är kortfattad men ändå tillräckligt utförlig och boken bör vara till stor hjälp både vid utbildning och vid fortbildning av skolpersonal.

Related: