background preloader

Lärarspindeln

Lärarspindeln
Är du lärare och gör egna digitala lärresurser? Vill du dela med dig? Då är projektet Lärarspindeln något för dig. Uppmärkning av dina lärresurser Att märka upp en lärresurs är inte så krångligt som det låter. Din portfölj med lärresurser Du kan administrera en egen portfölj med digitala lärresurser i Lärarspindeln. Så lägger du till en digital resurs i Lärarspindeln Projektet Lärarspindeln Lärarspindeln kan ses som en fortsättning på Spindeln som utvecklats av Umeå Universitet i samarbete med Skolverket. Lärarspindelns webbplats Lärarspindeln på facebook Lärarspindeln på twitter Kontakt Fredrik Paulsson, Alvera fredrik.paulsson@alvera.se Peter Karlberg, Skolverket peter.karlberg@skolverket.se Related:  helenastromSkolutveckling

Diagnoser i matematik | Mattesnille Jag har tagit fram diagnoser i matematik för att årligen testa elevernas kunnande i matematik i år 6-9. Anledningen till att jag har tagit fram dem är för att jag har saknat bra diagnoser som gör att jag kan följa elevernas kunnande i matematik. Det finns många bra diagnoser men de är antingen begränsade till en viss del av matematiken eller så går det inte att följa elevernas kunskaper från år till år. Jag vill helt enkelt kunna se vad eleverna har lärt sig under ett undervisningsår för att sedan kunna utvärdera min egen undervisning. Hur kommer det sig att eleverna inte lär sig det jag vill att de ska lära sig eller vad var det som gjorde att eleverna förstod vissa begrepp. Diagnoserna fokuserar huvudsakligen på begreppsförståelse eftersom det utgör grunden för all matematik. Diagnoserna är också gjorda för att enkelt kunna rättas och de finns även som digitala versioner i form av Google formulär. Diagnoserna: År 6 År 7 År 8 År 9 Referenser (1) Bentley, P-O (2008). (3) Hattie, J (2012).

”Arga barn behöver hjälp att tänka” – Neeeeej! Jag tänker inte äta. Absolut inte. Jag hatar er! När 6-åriga Olle förstår att den utlovade köttgrytan plötsligt bytts mot fiskgratäng, protesterar han högljutt. Pappas förklaring om att han inte hann handla på väg hem från jobbet, vill Olle inte lyssna på." När mamma sedan säger att Olle ändå måste smaka på maten, får han ett utbrott. ”Jag tänker aldrig äta er äckliga gryta”, skriker han och kastar iväg tallriksunderlägget. – De explosiva barnen beskrivs ofta som trotsiga, manipulativa och uppmärksamhetskrävande. I över 20 år har han behandlat arga och utagerande barn. Nästan alla barn har förstås perioder då de ofta sätter sig på tvären. Många försöker vara tydliga auktoriteter och "visa vem som bestämmer", men sådana skarpa tillsägelser triggar snarare fram utbrott.Ross Greene. Enligt Ross Greene finns det många missuppfattningar kring dessa så kallade explosiva barn. Så vad handlar det då om? En motsatt strategi – Plan C – går ut på att den vuxna helt släpper vissa krav. 1.

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola Quick Reads for New Ideas Är namnet på IRA:s serie med artiklar i pdf-format kring ”läsning”. Här har jag just ”hittat” till ett antal artiklar under rubriken ”What´s new in Literacy Teaching?”. I och med att jag prenumerar på två av IRA:s vetenskapliga tidskrifter så kan jag logga in och läsa alla artilar på IRA, International Reading Association. En guldgruva! Jag har börjat med artikeln ”Text Talk: Engaging Readers in Purposeful Discussions”. Ett av lärarparen (Tove och Cecilia) i vår pågående forskningscirkel har haft just detta som sitt utvecklingsarbete och min nyfikenhet väcktes direkt när jag såg rubriken. ”Talk is not merely a medium that students can use to show what they know; by talking out their ideas and confusions with peers and teachers, students actually transform and deepen their thinking. Ett förslag för att träna på att ”tänka tillsammans” är att läraren börjar enkelt och t.ex. utgår från bilder, bilderböcker, dikter och/eller andra korta texter. Referenser: Whats´s new in Literacy Teaching?

Bildlärarbloggen | This WordPress.com site is the cat’s pajamas Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet. Så här gjorde vi: Först gick vi laget runt och berättade vilka stöttningsstrategier vi hade testat sedan förra träffen. Vilket underbart samtal det blev med så mycket delande, stolthet och gemensamt lärande! Både framgångar och motgångar lyftes prestigelöst. Flera lärare hade arbetat med att ge eleverna utökad tanketid. En lärare hade valt att arbeta med skriftlig feedback till eleverna. En lärare hade arbetat med att ge mer talutrymme till eleverna och att använda sig av rollspel. Två av lärarna hade börjat arbeta med visuellt stöd vid genomgångar. En lärare hade jobbat med att modellera skrivandet genom samskrivning med gott resultat. Efter det tittade vi på följande tre korta filmer av Anna Kaya. Några gånger stannade vi upp och reflekterade och redde ut begrepp.

”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS. Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Precis så är det med skolan. Jämförelsen kommer från den brittiska skolutvecklaren James Nottingham. Det han pratar om är Pisarapporten, den internationella kunskapsjämförelse vars resultat skakade Sverige och som har präglat den svenska skoldebatten sedan det damp ner för snart ett år sedan. Varför denna hysteri? – Var försiktig med vad du önskar dig, säger han angående debatten och utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalade mål att sätta Sverige i Pisatoppen. För det handlar just om prioriteringar, menar han. – Pisa mäter vissa saker, inte allt, slår han fast. Istället så poängterar han att många representanter för de länder som gör bra ifrån sig i Pisa; Korea, Singapore, Finland, faktiskt tittar på Sverige. – De avundas hur ni skapar kreativitet och innovationer, hur ni får eleverna i skolan att tänka "out of the box".

Nummer 12 - Forskning om undervisning och lärande Artiklarna i det här numret fokuserar på elevers lärande och deras utveckling av sina förmågor. Slöjdämnets roll behandlas i en artikel där författarna studerat kommunikationen i slöjdsalen. Studien stärker slöjdens betydelse som skolämne. Vilka kritiska aspekter som framstår som avgörande för elevers lärande för att urskilja och beskriva mönster i talföljder i matematik har utforskats i en Learning study. Teknologi designad för undervisning har en utbredd användning i skolan och förskolan idag. Redaktionell kommentar, 2014:12 av Solweig Eklund Detta är tredje numret av Forskning om undervisning och lärande som vetenskaplig tidskrift online. Artikeln som pdf Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning av M Oja, B Sjöberg & M Johansson Den sociala interaktionen i slöjdsalen ger elever möjlighet att kommunicera sina tankar verbalt, icke-verbalt och visuellt, när de ska gestalta ett arbetsförlopp eller tilltänkt slöjdföremål. av J Fred & J Stjernlöf av I Bursjöö

Anmälan till #TeachmeetNOTEK Digitala prov Educational Technology and Mobile Learning: Great Websites to Teach Anatomy o... September, 2014 looking for some amazing web tools to teach human anatomy? The websites I have assorted for you below are probably among the best you can find out there. From engaging interactives to live simulations of the body system, these tools will enable your students to explore the mystery of the human body in unprecedented ways. Some of these tools provide 3D imaging of parts of the human body so students will both learn and live the experience of discovering the hidden secrets of our body. 1- Visible Body Visible Body offers students 3D anatomical models of the human body. 2- Zygote Zygot provides students with a virtual lab with 3D dimensions where students can learn about dissection and human anatomy. 3- Inner Body Inner Body is a web tool that allows students to explore the human body using a large array of interactive pictures and through descriptions of thousands of objects in the body. 4- Get Body Smart 5- Virtual Body Virtual Body is a web tool provided by MEDtropolis.

Låsa in blyertspennorna för att sedan boka dem Jag har haft förmånen att ha iPads i mitt klassrum under några år. Inte så att vi kan arbeta 1:1 men vi har haft dem tillgängliga hela tiden. Vi har använt dem till många olika saker: färdighetsträning, blogga, twittra, kommunicera, filma, fota, redigera, skriva, Skypa, upphovsrätt, nätsäkerhet, ja listan kan göras lång. iPadsen är ett naturligt verktyg i mitt klassrum. Nu har en kollega på en annan skola kontaktat mig och undrat hur vi gör på min skola med våra iPads eftersom den skola där kollegan arbetar har ett bokningssystem.

Related: