background preloader

Skola

Facebook Twitter

Bildstöd. UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet - UR Skola. #visombärenförmåga. Jag startade det här arbetet med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i LGR11 för snart fem år sedan.

#visombärenförmåga

Schysst på nätet

Odaltande återkoppling. Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol.

Odaltande återkoppling

Måhända inte mitt favoritprogram, men man får passa på när familjen samlas i TV-soffan. Bedömning för lärande. Matematik. Microsoft Forefront Unified Access Gateway - Error Page. The Learning Pit with James Nottingham. Legend owen. Klassrumsregler. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... Provfri matematik – bedömning i praktiken. Detta blogginlägg handlar om regler för arbetsro baserade på inlärning istället för på disciplin.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Bo Hejlskov Elvéns blogg. Senaste åren har jag flera gångar stött på skolor och andra verksamheter som säger sig ha nolltolerans mot problembeteende.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

När jag frågar vad det innebär säger de att de polisanmäler alla hot och allt våld. När jag sedan frågar varför har de inte riktigt något bra svar. Man har bara valt att göra så. Jag tycker det är ganska konstigt. Det finns ingen forskning som tyder på att människor blir mindre våldsamma eller hotfulla om polisanmäler dem. Lärstilarnas återkomst? – Nicklas Mörk. Den senaste tiden har jag allt oftare stött på begreppet lärstil när jag läst skolrelaterade texter.

Lärstilarnas återkomst? – Nicklas Mörk

Webbmatte.se. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Svensk forskning om 1:1. Why App Smash? Inspired by the last #1to1iPadChat , I thought it was time to post on the world craze that is App Smashing.

Why App Smash?

The term App Smash was coined by the great Greg Kulowiec (@gregkulowiec) from EdTech Teacher fame. It is a hot topic in EdTech and obviously has its own Hashtag – #AppSmash. What is an App Smash? App Smashing: Combining Apps for Innovative Student Projects. At this month's CUE conference in Palm Springs, California, a lot of people were geeking out about "app smashing": the process of using -- or "smashing" -- different apps together to complete tasks and create rich student projects.

App Smashing: Combining Apps for Innovative Student Projects

In the session "App Smashing: Using Several Different Apps to Do Richer Student Projects," Jon Corippo introduced the concept to an eager audience of educators. (You can see his slides here). Corippo, Director of Curriculum and Instruction at Mariposa County Office of Education, attributes the concept to Greg Kulowiec. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Mitt öppna klassrum.

Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Rolighetsteorin. Hjärngym Kattegattgymnasiet. Hjärngymmet ska fungera som en arena, en plattform där neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi kopplas samman.

Hjärngym Kattegattgymnasiet

Sustainability: the card game.

Entreprenöriellt lärande

Creative Commons. En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar.

Creative Commons

Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. Alla cc-licenser har erkännande. Det betyder att de som använder det du skapat måste ge dig erkännande, d v s ange dig som upphovsman och i övrigt följa de andra cc-villkor som du lagt i licensen. CC Icke kommersiell. CC Inga bearbetningar. CC Dela lika. De sex vanligaste licenserna av CC där man kombinerar ihop ovanstående symboler. ”CC BY” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva. Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen.

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva

Lektionens mål var att: Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. Nu hade de gjort varsin subtraktion där det blivit lite tokigt. Jag visade eleverna en bild i taget och arbetsgången var följande: 1.

Programmering

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Förmågor i matematik. Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Mickekring.se. Riktlinjer för kurser på iSkolor. iSkolor är en organisation för pedagoger och andra som tycker om att arbeta med iTunes U och gärna vill dela med sig, inspireras och samarbeta kring sina egna och andras kurser. Kreativitet, fantasi och öppenhet är naturligtvis de viktigaste faktorerna, men följande riktlinjer bör man ha i åtanke när man bygger sin kurs. En kurs består av en serie lektioner och varje kurs representerar ett område inom ett ämne.

Plan a Better iMovie Trailer with These PDFs. Here are a few trailers made by teachers and students. Next to each one is the iMovie trailer template it uses. Teachmeetnotek 16/10 Facebook-grupperna "NO i grundskolan" & "Teknikämnet i fokus" Helen Timperley om professionellt lärande. Bilda en kedja för bildning! Bild: Toni Lozano [CC-BY-2.0 ( via Wikimedia Commons. Formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Inspiratörer. #synligtlärande #frånkasstillvass #bfl #hejamig!