background preloader

Skola

Facebook Twitter

Skoldatateket. Visualiserande Många elever tycker att de förstår bättre om de kan se saker i 3D.

Skoldatateket

Det kan handla om att vrida och vända på DNA-spiraler eller se sin teckning ”få liv". Utvecklingen av den här typen av appar är på stark frammarsch. Teknik som tidigare har varit dyr och otillgänglig blir mer och mer prisvärd och enkel att använda. Läsa med Öronen. Bildstöd. UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet - UR Skola. #visombärenförmåga. Jag startade det här arbetet med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i LGR11 för snart fem år sedan.

#visombärenförmåga

Det har varit en fantastisk resa på många sätt. Många fina minnen med både elever och kollegor. De första två åren!? Hade jag ”förmågefeber”.

Schysst på nätet

Odaltande återkoppling. Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol.

Odaltande återkoppling

Måhända inte mitt favoritprogram, men man får passa på när familjen samlas i TV-soffan. Man kan säga mycket om formatet för Idol, men den återkoppling som ges är ofta i högsta grad rak, direkt och ofta nog framåtsyftande. Odaltande återkoppling är snäll på riktigt – i längden. För nog tycker vi ganska synd om alla de som ställer upp i Idol fast de faktiskt inte kan sjunga, men där välmenande föräldrar och ”vänner” har lurat i att de faktiskt har kvaliteter som de uppenbart saknar.

Bedömning för lärande

Matematik. Microsoft Forefront Unified Access Gateway - Error Page. The Learning Pit with James Nottingham. Legend owen. Klassrumsregler. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... Provfri matematik – bedömning i praktiken. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Senaste åren har jag flera gångar stött på skolor och andra verksamheter som säger sig ha nolltolerans mot problembeteende.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

När jag frågar vad det innebär säger de att de polisanmäler alla hot och allt våld. När jag sedan frågar varför har de inte riktigt något bra svar. Man har bara valt att göra så. Jag tycker det är ganska konstigt. Det finns ingen forskning som tyder på att människor blir mindre våldsamma eller hotfulla om polisanmäler dem. Lärstilarnas återkomst? – Nicklas Mörk. Den senaste tiden har jag allt oftare stött på begreppet lärstil när jag läst skolrelaterade texter.

Lärstilarnas återkomst? – Nicklas Mörk

Det är inte heller var som helst som begreppet lyfts utan myndigheter som SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), Skolinspektionen och Skolverket har publicerat artiklar (t.ex. här, här, här, här och här) i ämnet och det kan för många lärare betraktas som vägledning. Lärstilar är, för er som inte minns, ett begrepp som framförallt var i ropet under första halvan av 2000-talet men sedan stötte på kritik och sedan på de flesta håll försvann ur rampljuset. Webbmatte.se. Vanliga missuppfattningar vid bedömning.

Svensk forskning om 1:1. Why App Smash? App Smashing: Combining Apps for Innovative Student Projects. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Mitt öppna klassrum. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Rolighetsteorin. Hjärngym Kattegattgymnasiet. Hjärngymmet ska fungera som en arena, en plattform där neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi kopplas samman.

Hjärngym Kattegattgymnasiet

Vi vill använda forskares resultat om hjärnans förmågor och utvecklingsmöjligheter och omsätta detta till praktisk pedagogik. Detta tror vi kommer att ge positiva konsekvenser för den pedagogiska verksamheten och skapa inspiration till framtidens skola. Sustainability: the card game.

Entreprenöriellt lärande

Creative Commons. En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar.

Creative Commons

Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. Alla cc-licenser har erkännande. Det betyder att de som använder det du skapat måste ge dig erkännande, d v s ange dig som upphovsman och i övrigt följa de andra cc-villkor som du lagt i licensen.

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva. Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen.

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva

Lektionens mål var att: Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. Nu hade de gjort varsin subtraktion där det blivit lite tokigt. Jag visade eleverna en bild i taget och arbetsgången var följande:

Programmering

Kvartssamtal.se - Fortbildning för pedagoger. Förmågor i matematik. Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever.

Förmågor i matematik

Alla … vi lärare och eleverna drar en lättande suck, trots att vi arbetet på att proven ska ingå som en naturlig del i undervisningen, uppstår ändå en rejäl anspänning hos oss alla. Mickekring.se. Riktlinjer för kurser på iSkolor. iSkolor är en organisation för pedagoger och andra som tycker om att arbeta med iTunes U och gärna vill dela med sig, inspireras och samarbeta kring sina egna och andras kurser.

Riktlinjer för kurser på iSkolor

Kreativitet, fantasi och öppenhet är naturligtvis de viktigaste faktorerna, men följande riktlinjer bör man ha i åtanke när man bygger sin kurs. En kurs består av en serie lektioner och varje kurs representerar ett område inom ett ämne. Plan a Better iMovie Trailer with These PDFs. Here are a few trailers made by teachers and students. Next to each one is the iMovie trailer template it uses. Teachmeetnotek 16/10 Facebook-grupperna "NO i grundskolan" & "Teknikämnet i fokus" Helen Timperley om professionellt lärande. Bilda en kedja för bildning! Bild: Toni Lozano [CC-BY-2.0 ( via Wikimedia Commons Vet de pedagogiska ledarna i skolan vad deras lärare redan kan? Vad de behöver utveckla? Formativ bedömning. Verktyg för formativ bedömning. Inspiratörer. #synligtlärande #frånkasstillvass #bfl #hejamig!