background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Rattatalla. 2014 Din lekplats på nätet! - Klassrumslekar. Klassrumslekar Sök bland lekarna Lekar för klassrumssammanhang. 138 lekar hittades.

2014 Din lekplats på nätet! - Klassrumslekar

Kort och tärningar Material. Mobbning i fokus: Mellanstadiet- Alla utom Laura. Sjalvklart material. Hollysiz - The light [Clip officiel] Koll på soc - Koll på soc. Osynlig. Holly Hallonsten ger igen Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder. I Sverige var det, liksom på andra håll i världen, bland skämttecknarna som de första filmanimatörerna kom att utvecklas.

Holly Hallonsten ger igen Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Victor Bergdahl, skämttecknare och serietecknare, skapade den första svenska animerade filmen Trolldrycken (1915) och blev populär genom den tecknade filmserien om kapten Grogg. Alla filmerna mötte sin publik som förfilmer på bio. Troligen kom inspirationen från animationspionjärer som amerikanen Winsor McCay och fransmannen Émile Cohl, vars tecknade kortfilmer tidigare visats på bio i Stockholm. Medan tekniken i Trolldrycken präglas av metamorfoser - bildförvandlingar utan klipp - framstår Grogg-filmerna närmast som rörliga serierutor. Tidens fördomar avspeglas i Bergdahls populära filmer, som redan 1922 tillsammans med övrig svensk animation konkurrerades ut från biograferna av nya amerikanska animerade filmer. Först genom filmavtalet 1963 fick svensk animerad film andra möjligheter att produceras. Character Development. Welcome to the Ottawa-Carleton District School Board - “A Community of Character.”

Character Development

Here in the OCDSB we are committed to providing learning and working environments where all individuals feel safe, valued, respected, and welcome. A safe and caring learning community is one that takes a holistic approach to learning and academic achievement through the infusion of character education and opportunities for character development, respect for diversity, parent and community partnerships, and citizenship development. Nätprat i skolan – Trygg på nätet. Nätet är fantastiskt för de allra flesta barn och unga, men det finns baksidor.

Nätprat i skolan – Trygg på nätet

Diskutera nätet med dina elever! (gratis material) - Surfa Lugnt. Värdegrundskalender. "Att rädda barn är att rädda framtiden". /Selma Lagerlöf. Det som sker när människor möts kan se ut på så många olika sätt.

"Att rädda barn är att rädda framtiden". /Selma Lagerlöf

Under RÄTT förutsättningar kan vänskap och kärlek uppstå, positiva gruppklimat växa fram i klasser, arbetsgrupper, idrottsföreningar, organisationer i eller politiska partier. Men det kan även ske negativa reaktioner p.g.a. brist på tolerans eller bråk mellan grupper när man känner sig hotad eller inte förstår andras levnadssätt. Genom att SKAPA medvetenhet, förståelse och tolerans kan fler positiva reaktioner uppstå, både på individ och på gruppnivå. Jag arbetar med ordspråk och citat som verktyg av så många olika anledningar. En av dem är för att bygga goda grundläggande värderingar och lära mina elever tänka och känna med helhetsseende, ansvarskänsla, förståelse och tolerans. Här är ett exempel hämtat från temat Möten mellan människor. Indianerna sägs hålla råd inför varje beslut, och ta med i åtanke hur beslutet kommer påverka i sju generationer framåt. Using technology to tackle inequality in education - ResourcEd. Technology such as games, apps, and augmented and virtual reality, can help pupils to understand complex subjects and theories; inspiring creativity, and critical thinking, while allowing teachers to connect with students on a deeper level.

Using technology to tackle inequality in education - ResourcEd

But more than this, technology-enabled lessons can also be used to tackle inequality in education; and as such, the potential social impact of edtech cannot be underestimated. Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

Alla barns rätt - En bilderboksapp om Barnkonventionen. Alla barns rätt är en app som bygger på Pernilla Stalfelts bilderbok med samma namn som kom ut första gången 2009 i samband med Barnkonventionens 20-årsjubileum.

Alla barns rätt - En bilderboksapp om Barnkonventionen

Huvuddelen av appen består av Pernilla Stalfelts humoristiska och tankeväckande tolkning av artiklarna i Barnkonventionen. Med korta, enkla meningar och fina illustrationer sätter hon igång tankarna kring vad de olika artiklarna egentligen innebär. Många förskolor och skolor kommer ha stor glädje av den här bokappen i sitt arbete med Barnkonventionen, men den fungerar lika bra att läsa hemma i den egna familjen. För den som vill veta mer om vad som står i Barnkonventionen finns även en förkortad version från Unicef av de 54 artiklarna. De flesta illustrationerna i boken har en enklare animation eller en ljudeffekt om man trycker på dem. Värdegrundskalender. Odaltande återkoppling.

Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol.

Odaltande återkoppling

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt. På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare.

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt

Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Materialet är framtaget av Surfa Lugnts experter. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf)

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier. Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex. . : Nätpratskorten. Hem - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. L%C3%A5gaffektivt bem%C3%B6tande.

Infobank – Trygg på nätet. Rafiki. Värderingsövningar.pdf. Nolltolerans mot mobbning. Samarbete:värdegrund.