background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Lärarrummet: Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen - UR Skola. En lektion i hur sociala medier påverkar oss. Jag såg en ny serie på SVT som heter #hasthag och tittade på de tre första avsnitten i går.

En lektion i hur sociala medier påverkar oss

Jag såg direkt koppling till svenskämnet och tänkte därför dela med mig av det upplägg jag satte ihop igår där syftet är att: formulera sig och delta i samtal kring innehållet i serien där eleven ställer frågor, framför åsikter och argumenterar kring innehållet och kopplar detta till tid och orsakformulera sig i skrift genom att skriva en reflekterade text där eleven sammanfattar innehållet i serien och resonerar kring budskap och hur det påverkas av mediet och vad det kan få för konsekvenser Serien bygger delvis på en händelse som kallas för Instagramupploppet och som ägde rum i Göteborg 2012. #hashtag handlar om vänskap, utanförskap, svek och viljan att bli sedd. Serien tar även upp hur beteenden på nätet och det liv som levs genom sociala medier påverkar livet IRL.

Första delen av webbserien #hashtag sändes den 24 april 2016 och kommer att kunna ses till och med den 5 juli 2016. Älska mig - iFocus. #SKOLA3.1 Vi är olika men vi har alla lika värde! Intentionen är närhet istället för avstånd.

#SKOLA3.1 Vi är olika men vi har alla lika värde!

Förstå istället för motstånd. Gör #SKOLA3.1 till "din grej" men utgå ifrån de tre punkterna nedan. #skola3.1 tar avstamp från Navid Modiris berättelse om Sverige 3.0 i boken Inte en främling - 41 berättelser om identitet och mångfald. #inteenfrämling. Ni kommer att läsa och lyssna på Siavosh´tackbrev till sin mamma här (ca 49:50 min in i programmet).

#inteenfrämling

Ni kan ta del av fler hälsningar och tack på länken nedan. Er uppgift är nu att skriva ett eget tackbrev till en betydelsefull person och ni ska i uppgiften få fram en känsla och förstärka denna känsla med en bild och er röst. Nedan får du lite hjälp på vad ditt tackbrev kan innehålla. Du behöver inte hålla dig till denna ram och kan tacka precis vem som helst som har betytt mycket för dig.

Vi kommer att göra korta klipp med texten till och med en bild till som vi får använda för att gestalta innehållet. Om du vill parafrasera en sång för att förstärka din känsla ytterligare än en bild gör så kan du tänka på hur Siavosh gjorde detsamma med Nationalsången. Inled med en hälsningsfras ”Men hej, se på mig nu!

Vem vill du tacka? Att skapa en planering med vidgat perspektiv. Ett av de roligaste delarna av undervisningen är att skapa planeringar för eleverna.

Att skapa en planering med vidgat perspektiv

Jag är väldigt mån om att hela tiden utgå från kunskapskraven vid planeringen. Vad vill jag få fram i undervisningen? Ett av de roligaste kunskapskravet att arbeta med, men även det svåraste kunskapskravet, i svenska för år nio är att: ”kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att det olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och förstärka och levandegöra sina texters budskap” Jag tänkte visa på hur jag tänker när jag skapar en sådan planering. Förkunskaper skapar en bra grund för sammanhang Då vi arbetar med förintelsen i årskurs nio i historia tänkte jag använda mig av det för att bygga på förkunskaper och ge sammanhang i det vi läser i fler ämnen.

En person som jag bl a lyssnade på var Siavosh Derakti. Förstärka text med tal. Inteenframling. Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald består av högaktuella, starka texter skrivna av personer – många kända, några okända – med skilda erfarenheter och perspektiv på identitet och främlingskap i alla former.

inteenframling

Bokens många röster är i sig en hyllning till mångfalden och till förebilder som faller utanför mittfåran, och är ett resultat av stiftelsen Teskedsordens projekt Inte en främling! Www.inteenframling.se. Inte en främling – 41 berättelser om identitet och mångfald kan köpas via exempelvis Bokus och i Akademibokhandeln till förmån för Teskedsorden. Klassuppsättningen för lärare i svenska som andraspråk har tyvärr tagit slut och går ej längre att beställa kostnadsfritt från Teskedsorden. Lärarhandledning till boken kan laddas ner här! Logga in. V7933. Utbudet.se - gratis skolmaterial. Öjaby skolbibliotek - Vänskap. Tema: vänskap | Titta | Lyssna | Undervisa/för pedagoger | På biblioteket Under höstterminen 2013 kommer Öjaby skola att arbeta med det gemensamma temat Vänskap.

Öjaby skolbibliotek - Vänskap

Samtliga klasser, från F-klass till sexan, kommer att på olika sätt och i olika ämnen arbeta med temat och ett samarbete kommer även att ske med förskolan Lindö. På denna sida kommer det finnas inspirationsmaterial på temat. Kompissatelliten: Om att få smaka på sin egen medicin i AV-medias mediekatalog. (Finns även om: vänskap och svek, att våga vara sig själv, retstickor och hämnd, grupptryck, säga ifrån, sjysta kompisar, hjältar och fegisar) F-3 (7 min) Barn som har skrivit egna sagor och ritat bilder om vänskap.