background preloader

VÄRDEGRUND

Facebook Twitter

Värderingsövningar till härskartekniker. Värderingsövning. Värderingsskala med värderingsövning. Lektion_se_651_varderingsovning_ChB. Skolportal och lektionsbank. Värdegrund i förskola och skola. Värdegrundande förmågor. Påståenden till värderingsövningar - Metodbanken. Att jobba med värderingsövningar är effektivt och roligt i exempelvis livskunskapen i skolan, i scouterna, i arbete med ungdomar mm. Även med vuxna kan det passa – allt beroende på vilken typ av möte/process det handlar om och vad man vill uppnå. Deltagarna får möjlighet att: – tänka efter och ta ställning – träna sig i att uttrycka åsikter – motivera sina ståndpunkter – träna sig i att lyssna på andra – reflektera och bearbeta attityder Två dialogregler gäller: – Alla har rätt att inte delta i en övning. – Ingen får uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Ett stöd i värdegrundsarbetet.

Värdegrund.