background preloader

Värdegrundskalender

Värdegrundskalender
Related:  karinusundbergÖvrigt

Listening comprehension with trailers of English language movies Got it! This website uses cookies to ensure the services of Google Analytics and Google Adsense. More info Cookie Consent plugin for the EU cookie law Listening comprehension exercises with trailers of English-language movies Blood diamondEdward Zwick BraveheartMel Gibson CashbackSean Ellis Fantastic beasts and where to find themDavid Yates Girl with a pearl earringPeter Webber Keeping mumNiall Johnson The King's speechTom Hooper The MartianRidley Scott The missionRoland Joffé PerfumeTom Tykwer Pirates of the Caribbean: On stranger tidesRob Marshall The secret life of Walter MittyBen Stiller Shakespeare in loveJohn Madden The sixth senseNight Shyamalan TitanicJames Cameron

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid. Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Datorn gör jobbet åt dig! Vi jobbar mycket så här i mitt klassrum. Jag kan också innan lektionen få en snabb överblick över vilka som gjort uppgiften och vad jag behöver undervisa mer om. Här nedan har jag gjort en instruktionsfilm om hur det går till. Om du själv vill prova att göra samma quiz som jag visar i filmen kan du prova det här: Sara Bruuns Klassrum Har du fyllt i din mailadress korrekt så får du ett mail från Flubaroo Grader inom några minuter. Tänk dock på att eleverna måste svara som du gjort i “facit” för att det ska fungera. Jobbar du med yngre barn? Arbetssättet fungerar med alla elever så fort de lärt sig att läsa. Lycka till! Sara

Bästa digitala adventskalendrarna 2015 Årets digitala julkalender från Ulrika Kjellberg i Thinglink ‎Anna-Kari Palms Julkalender Varje lucka har ett experiment från Utbildningsradion Tiggy testar. Natur och Kulturs Julkalendrar 2015 Pixelcat Bästa julkalendern på nätetav Gunilla "fotofinnaren.se" Dahlblom "Här kommer jag att berätta, rimma och tipsa varje dag fram till jul! Julens kemi-kalender "I just den här kalendern handlar det om jultiden ur ett lite ovanligt perspektiv. av Sandra Wissting "I den här julkalendern finns inga luckor. Thinglink-adventskalender "Här är mitt första försök till en digital julkalender om någon vill ha!

Tomten jag vill ha en riktig jul - läsförståelsestrategi om julsång För mig är det viktigt att använda läsförståelsestrategier på texter som på ett naturligt sätt kommer in i undervisningen. Just nu är det mycket sångträning inför julavslutning samt annat julstök i klassrummet. Jag tog därför tillfället i akt och bearbetade en av jultexterna med hjälp av våra "Läsfixare". Snön ligger tjock på gator och torgJulaftons morgon jag ska köpa mig en granMänniskor springer om varandraÅh, det är jul i sta'n Jag läste en liten vers i taget och gjorde därefter lässtopp. Istappar hänger ned från taketDet knastrar så skönt under mina skorJag tror på tomten att han kommer hemDit där jag bor "Vad är en istapp?" Tissel och tassel, pyssel och prasselDet pirrar i magen bakom stängda dörrarGoda lukter i hela husetÅh, och änglaspelet snurrar"Vad är det som händer bakom stängda dörrar?" Stämsång och fackeltåg som lyser upp mörkretBjällerklang och slädfärd under månens ljusDet är en riktig jul för migÅh, och julefrid i alla hus "Vad är stämsång?" Hur är en riktig jul?

Elevledda utvecklingssamtal Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare. Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Röd= når ej målen Gul= når målen delvis Grön= når målen Eleverna kan även inför utvecklingssamtalet göra en självskattning om hur väl de anser att de uppfyller läroplanens övergripande mål genom att exempelvis skatta sin samarbetsförmåga, ansvarstagande, trivsel, inflytande och delaktighet etc. Under utvecklingssamtalet

Arbetsro i klassen - Mia Kempe Under de snart 20 år jag har arbetat som lärare har det hänt mycket i skolans värld. En del saker har gjort det enklare att undervisa. Andra saker har gjort att mitt arbete som lärare är mer utmanande än tidigare. I tidningarna, senast i onsdagens DN, kommer rapporter om att antalet barn med ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder, ökar för varje år. För några år sedan började jag reflektera över hur jag kunde påverka arbetsklimatet i mitt klassrum. Efter att ha pratat med bekanta som arbetar som lärare och psykologer om bra erfarenheter av positiv förstärkning tänkte jag att det var värt att testa. Jag bestämde mig också för att tydligare gå igenom vad jag förväntade mig av eleverna. Jag ska erkänna att det inte alltid var enkelt att arbeta på detta sätt och det krävdes en hel del tålamod.

Julkalender Grundskola kampanj Kampanjer Liber Libers julkalendrar för årskurs F–3 resp 4-6 Kalendrarna har 24 minilektioner som klassen kan arbeta med under december månad fram till jullovet. Bakom varje lucka döljer sig en intresseväckande faktamening som är kopplad till olika skolämnen. Meningen följs av en fråga som passar bra för klassrumsdiskussion. Hämta minilektion på liber.se/julkalender Till varje lucka finns även ett fakta- eller uppgiftsblad, eller en kort film, som eleverna kan avsluta ämnesområdet med. Nyfiken? Anmäl dig till Libers nyhetsbrev så kommer du att få veta hur du kan få glänta på luckornas minilektioner i förväg för att hinna förbereda dig! Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Under läsårets gång kommer den givetvis att justeras på grund av hur arbetet flyter på och vad vi behöver lägga mer eller mindre fokus på. Jag använder mig också av olika checklistor och stödstrukturer i planeringsarbetet, för en språkutvecklande ämnesundervisning. Planeringen går jag igenom på det första föräldramötet på hösten och många uppskattar att få en helhetsbild av året. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik SO – FN och barnkonventionen Sv- Argumenterande text Diskussion

Att skissa en trädgård | Blomstertorget Skulle ni vilja ändra något på er trädgård så tycker jag att denna tid på året passar bra till reflektion. Är det någon del som känns trist eller bara outnyttjad? Tror du att ni skulle använda trädgården ännu mer om den bara kändes lite mer välkomnande och ombonad? Ibland kan det kännas svårt att se möjligheterna och endast se sin trädgård i delar som alla går att förändra. Var trivs jag bäst i trädgården? Oavsätt om ni bott länge i ert hus eller om ni går och drömmer om att bygga ett helt nytt hus så är det nog läge att sätta sig ner och skissa och fundera över vad vill vi med vår trädgård nu och i framtiden? För en tid sedan så träffade jag en familj som beslutat sig för att bygga ett nytt hus. Jag fick frågan om jag ville rita en trädgård till det nya huset och vi tog ett första samtal om vad de tänkte. Inledningsvis lyftes ett antal frågor som vad ska vi göra med några av de träd och buskar som växer i trädgården. Jag återkommer med fler detaljer, vi hörs!

Ture Sventon – som en språkgodisaffär Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om. För varje år får Ture allt mer plats i temat, kanske är det för att jag själv är så barnsligt förtjust i Ture? Deckartemat inleds med Ture Sventon i öknen – en fantastiskt bra radioteater med bland annat Reine Brynolfsson, Rikard Wolff och Johan Rabaéus. Läsförståelsestrategier Aktivera förförståelse genom att titta på Tures kontor. Eleverna får fundera enskilt och parvis på: Räkna upp alla saker på kontoret som har med detektivarbete att göra.Hur tror du att en vanlig dag på Tures kontor ser ut? Radioteatern är ca 65 minuter lång och jag väljer att dela in den i tre delar. Analysera och bygga meningar Jag sitter vid datorn när vi lyssnar på texten.

Strategier – en viktig grund att stå på Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vilken strategi kan man ta till om man är osäker på vad jag sade? Just det, titta på vad en kompis gör.” eller ”När vi läser texten har vi styckeordlistan som stöd, att använda den är en strategi, kommer ni ihåg det?” Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015.

Related: