background preloader

Resurssida

Resurssida
Related:  bok- och lästipsPedagogiska tipsBoktips

Barnböckerna som förändrade Sverige! Vår omtyckta regnbågsfamilj på savannen med girafferna Jösta och Johan i spetsen har fungerat inte bara som sagobok, utan även fått många barn att förstå vad en regnbågsfamilj är. "Med ett rimmande, enkelt, finstämt och känslofyllt språkbruk lyfter Anette Skåhlberg fram ämnen som homosexualitet, barnlängtan och adoption på ett vis som går rakt in i hjärtat, hos såväl stora som små./.../Ett klockrent underlag för vidare diskussioner." /BTJ (häfte 10123) "Det är en sån underbar och kärleksfull berättelse och första gången jag läste den så fick jag tårar i ögonen när jag kom till slutet. "Charmig bilderbok om girafferna Jösta och Johan som funnit varandra på savannen. "Läs den nu!

Hur kan vi hantera beteendeproblem i skolan – Sveriges Psykologforbund Konflikter, beteendeproblem och våld kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Hur kan skolpersonal tänka och agera i mötet med elever i utmanande situationer? Här diskuteras metoder som utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Se webbTV Konflikter och beteendeproblem kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Bo Hejlskov Elvén tar avstamp i belysande exempel, kopplar dem till forskning och beskriver elva praktiska principer som personal kan utgå från för att lösa och förebygga konflikter i vardagen. Bo Hejlskov Elvén har lång erfarenhet av att handleda och utbilda pedagoger och vårdpersonal i hantering av problemskapande beteende. Medverkande: Bo Hejlskov Elvén, leg psykolog, författare till "Beteendeproblem i skolan".Anna Sandell, leg psykolog ordförande, Psifos Psykologer i förskola och skola.

Flickan i Drömfångaren 12-åriga Tess har just flyttat till lilla Falinge från storstaden. Hon saknar sin pappa och sin bästa kompis. Till råga på allt har hon hamnat i klassens losergäng. Men när mamma hänger upp drömfångaren i hennes rum, börjar oväntade saker att hända. En alldeles fantastisk berättelse av Ingrid Jönsson, författare även till Läsnovor. "Flickan i drömfångaren är en verklighetsnära skildring som kan tilltala många läsare i 10-årsåldern, med uttrycksfull framställning av både skilsmässotema och skolvardag. Klicka här för att läsa vad bloggen Barnboksprat tycker om boken. Klicka här för att läsa vad bloggen Bokhemligheter tycker om boken. Klicka här för att läsa vad bloggen Bookisblogg tycker om boken.

Ifrågasätt det som anses vara normalt För några veckor sedan var Linda Odén med en klass från språkintroduktionsprogrammet och såg den musikaliska föreställningen ”Gränslandet” som har en dansande man, klädd som en muslimsk kvinna, i en av rollerna. Uppsättningen väckte många tankar och frågor hos eleverna och Linda och hennes kollegor kände att de behövde ta diskussionen på en gång. Eleverna i klassen har bara varit i Sverige några månader och eftersom deras kunskaper i svenska är begränsade kom användningen av bilder särskilt väl till pass. – Jag visade – kanske lite fördomsfullt – en bild på Jonas Gardell och Mark Levengood och berättade att de är gifta. Hon är lärare i svenska och svenska som andraspråk på Lerums gymnasium nordöst om Göteborg och undervisar, utöver på språkintroduktionsprogrammet, även på estetiska programmet. Ungdomarnas reaktioner och diskussionerna som föreställningen förde med sig är ett bra exempel på när det som lärare är värdefullt att ha ett normkritiskt perspektiv, menar Linda Odén.

Digitala prov Normkreativ film, litteratur och metodmaterial - Hyvää Kommunikation Hyvää rekommenderar dessa normkreativa filmer, artiklar, böcker och metodmaterial som inspiration och verktyg om du vill att er verksamhet ska bli mer inkluderande. Den här tipslistan gjordes ursprungligen för en uppdragsgivare som framför allt jobbar med barn och unga. Därför ligger fokus på de målgrupperna. Listan är kategoriserad efter vilken åldersgrupp du jobbar med, men samtidigt utesluter det inte att tipsen funkar för alla åldrar. Tänk normkreativt, helt enkelt! Normkreativt för dig som jobbar med barn FILM. BOK. BOK. BOK. BOK. BOK. BOK. BOK. BOK. BOK. Normkreativt för dig som jobbar med unga och vuxna METODMATERIAL. FILM. FILM. BOK. METODMATERIAL. BOK. BOK. BOK. BOK. METODMATERIAL. METODMATERIAL. METODMATERIAL. BOK. FILM. FILM. BOK. BOK. Nättips I Kalmar tar tjejerna plats på fritidsgården och fritidsledarna är numera ”genussmarta”. I Gnesta började pojkarna höja sina betyg sedan skolan börjat jobba aktivt med mansrollen.

The Teacher's Corner - Lesson Plans, Worksheets and Activities Barnfilmer där stereotypa föreställningar ställs på ända | Rättviseförmedlingen Rättviseförmedlingen hjälpte en efterlysare som var på jakt efter barnfilmer som lyfter fram ett annat samhälle än det heteronormativa och/eller där stereotypa föreställningar ställs på ända. Här är listan! Antologi ger lärare redskap för arbete med abstrakta begrepp Antologin ”Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning” har redigerats av Fredrik Jeppsson och Jesper Haglund vid Linköpings universitet. I den beskriver tio svenska forskare inom fysikens, kemins och biologins didaktik sin forskning. Det handlar om hur olika former av representationer kan användas för att hjälpa elever att lära sig abstrakta vetenskapliga begrepp. Författarna ger även exempel på vad resultaten från forskningen kan betyda för praktiken i skolan. Elevens förkunskap bestämmer analogiförståelse Enligt forskarna förstår elever nya modeller, analogier och metaforer baserat på sina tidigare, unika, kunskaper och erfarenheter. De personliga, unika, kunskapsstrukturerna fungerar som ett filter som avgör hur en elev tolkar vetenskapliga modeller av verkligheten. Lärande och undervisning med modeller, analogier och metaforer är därför en aktiv process. Modellers begränsningar viktig kunskap för lärande Metaforer oundvikliga i undervisningen

100 antirasistiska boktips Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet. Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Listan är antirasistisk och antihomofob. UPPDATERAD: 30 september 2014 med fem nya titlar och 27 februari 2015 med två nya titlar- Anne Frank hörde en dag ett radioupprop från den holländska utbildningsministern: Alla invånare uppmanades att föra dagbok och skriva om sina liv i det tyskockuperade Holland. Amir är en rikemansson som växer upp i 70-talets Afghanistan. Katitzi bor på ett barnhem när hennes pappa kommer för att hämta hem henne. När döden berättar en historia, måste du lyssna Tyskland 1939. Den tolvåriga flickan Stephanie skickas av sina föräldrar undan judeförföljerserna och kommer på ett skakande tång till Göteborg tillsammans med sin lillasyster Nelli. Ett möte mellan två kvinnor som historien varit hårdhänt mot. Budapest 1944. Eva F. George M.

Ämnesdidaktisk forskning inom samhällsorienterande ämnen Här presenteras aktuell ämnesdidaktisk forskning med relevans för de fyra SO-ämnena historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi. Ambitionen är att ha ett brett anslag med flera olika teman och typer av forskning med det gemensamma att det ska vara relevant för lärare och rektorer. Forskningen inom SO-didaktik har ökat i omfattning de senaste åren och har nu också en mer praxisnära inriktning än tidigare. En viktig utgångspunkt är att det både finns gemensamma och specifika ämnesdidaktiska faktorer inom SO-ämnena. Det finns flera ämnesövergripande faktorer som är viktiga för att lyckas genomföra bra undervisning i skolan. Men forskningen visar också att det finns innehåll och företeelser i det enskilda ämnet som påverkar undervisningen och hur undervisningen uppfattas. Den ämnesdidaktiska forskning som presenteras har olika fokus. Vad är då ämnesdidaktik? Lärarens förmåga att göra denna omvandling till bra undervisning brukar kallas för ”ämnesdidaktisk kompetens”.

Normbrytande litteratur eller litteratur som pekar ut det normbrytande - Det öppna klassrummet Visst känns det att det är sommarlov nu? De sista veckorna fullspäckade med betygsättning, mentorsdagar, avslutningsfester och skolavslutningsbestyr, därefter efterarbete och utvärderingar – och sedan: Lugnet. Även om värdegrunden ska finnas med oss hela tiden, i precis allt vi gör, så är det inte konstigt om det känns aningen avlägset att föra djupare diskussioner kort inpå och i början av sommarlovet. Så känner åtminstone jag, som dessutom väntar barn vilken sekund som helst och därmed har huvudet fullt med annat. Jag brukar vara duktig på att släppa jobbet, i alla fall de stressande aspekterna av det, under ledigheterna. Under terminerna hinner jag sällan läsa så mycket skönlitteratur som jag borde, och därför gäller det att passa på när jag är ledig – och då samtidigt se till att upptäcka nya böcker att läsa tillsammans med eleverna. För självklart spelar litteraturen en enormt viktig roll i normskapandet, det måste vi ha klart för oss. Tar ni er den tiden?

Minds in Bloom: Writing in Math Class? Minds in Bloom is happy to present this guest post by Kim of Teaching Math by Hart. We just know you're going to love this post on journaling in math class! When I first introduce journaling to my students in my class, I generally hear comments like, "Aren't we in Math class right now?", followed by, "Isn't journaling for Language Arts class?". Who would have thought that you can journal in Math class too! Why Journal in Math class? A Math journal can be used as a strategy to provide students with an opportunity to: reflect on their math understanding and learningsearch for real life connectionsopenly write about ideas, thoughts, and feelings about mathbecome more actively involved in their own learningmake use of the math vocabulary presented in class A Math journal can be used as a strategy to provide teachers with an opportunity to: How to Journal in Math Class How and when to journal is completely up to you and your students. Journaling can also be a very insightful form of assessment.

Related: