background preloader

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad
att debatten om skolan handlar om fel saker. Vi fokuserar på struktur och om det ska vara fler undervisningstimmar i matematik eller språk. Men det vi egentligen borde lägga kraft på är att utveckla lärarnas relationella kompetens. – Det bästa vi kan göra är att använda tio år till att skämma bort lärarna. Och det vi ska skämma bort dem med är vidareutbildning. Han räknar upp fyra teman som många lärare har problem med: Det är deras förmåga till meningsfull dialog med enskilda barn, meningsfull dialog med grupper av barn, meningsfull dialog med föräldrar – och ledarskapet. Men, säger han. – Man kan inte säga till en pizzakock på en take away-servering att han helt plötsligt ska börja jobba på en restaurang med tre stjärnor i Guide Michelin! Jesper Juul är kanske mest känd som författare till bästsäljaren Ditt kompetenta barn och som ihärdig motståndare till manualer och metoder i föräldraskap och uppfostran. – Stat och kommun har precis så mycket ansvar som föräldrarna har.

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2012/11/20/jesper-juul-respekt-relationer-vikten-olydnad

Related:  Värdegrund/elevperspektuvVärdegrund LikabehandlingLedarskap

BEO-bloggen - Barn- och elevombudet Barn- och elevombudet > Om BEO > BEO-bloggen Barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman bloggar på forumet elevhälsan.se. Bloggen handlar om BEO:s arbete mot kränkande behandling av barn och elever. Om varför man inte kan polisanmäla en åttaåring Häromdagen skrev jag om att man som rektor och skola inte kan polisanmäla en åttaåring. Idag tänkte jag berätta varför man inte kan göra det, för dig som eventuellt, precis som skolans rektor, inte förstår varför. Man har forskat på vad som händer i barns hjärnor när ett barn barn blir utskälld av en vuxnen. Sällan om inte aldrig, förstår barn varför de får skäll. Barn får, till skillnad mot oss vuxna, många fler tillrättavisningar på en dag, än vad de får positiv feedback, faktiskt. De flesta åttaåringarna kan redan tolka underliggande signaler, vet när de är dags att tystna för att slippa skäll, backar när de förstår att en vuxen är arg.

Vad är en bra lärare: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet Simon Hellman & David Waltersson, Lärarprogrammet vid Linköpings Universitet Eleverna själva har en mycket insiktsfull syn på vad en bra lärare är och vad som krävs för att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det visar vår färska studie där tre olika elevkategorier har svarat på vad som utgör en bra lärare. Svaren kan ge viktiga insikter till en skola som dagligen kritiseras allt hårdare. Om man frågar elever i olika åldrar och från olika gymnasieprogram får man olika svar. Detta i sig är ingen nyhet, men i elevernas svar kan vissa intressanta mönster skönjas.

Allt fler ungdomar mobbas i sociala medier Allt fler flickor i årskurs nio uppger att de mobbas och trakasseras via internet eller mobil­telefonen. Det framgår av färska enkätsiffror från Stockholm som DN tagit del av. Och mobbningen tar inte sommarlov, varnar experterna. 13 procent av flickorna i årskurs nio i Stockholms stad uppger att de under det senaste läsåret har mobbats eller trakasserats via internet ­eller sms/mms. Ny sajt – så kan du stötta eleverna Tillsammans med kollegan psykologen David Edfelt har Gunilla Carlsson Kendall skapat en webbplats – Tipsbanken – med tips, råd och information för pedagoger om hur man kan jobba med elever som har svårt med bland annat koncentrationen, sociala relationer och tidsuppfattning. – Vi har hållit utbildningar för pedagoger under många år. Vi har föreläst om vilka svårigheter barn kan ha men också lyssnat till vilka behov lärarna har. Jag brukar fråga grupperna: vad har ni för erfarenheter av vad som fungerar för de här eleverna? Vad fungerar om man har svårt med koncentrationen, tidsuppfattning etcetera?

Relationers betydelse för undervisning och lärarkompetens - Malmö högskola NY PROFESSOR: Förhållandet mellan lärare och elev och hur den påverkar undervisningen är något som fångat Jonas Aspelin. Framöver vill han borra djupare i just relationers betydelse kopplat till lärarkompetens och hur lärarkompetens växer fram i relationer. Jonas Aspelin har under många år forskat om relationell pedagogik och hur goda relationer påverkar elevers lärande, utveckling och studieresultat. — Idag när jag undervisade lärarstudenter som går sista terminen talade vi om känslors betydelse i lärares arbete. Studenterna menade att de knappast talat om detta i utbildningen vilket förvånade mig mycket, säger Jonas Aspelin. Hur började det hela?

Våga lägga dig i! Sofia Nordqvist, 23, mobbades i skolan i tio år medan vuxenvärlden blundade. Det gick så långt att Sofia hoppade av skolan för att slippa plågoandarna. I dag samarbetar hon med organisationen ”Friends” och med de svåra åren i bagaget föreläser och bloggar hon om hur mobbning kan motverkas i skolan. Som barn var Sofia tyst och blyg. Det räckte för att klasskamraterna, redan i första klass, skulle börja retas och kommentera hennes utseende. Sofia minns ett tillfälle precis i början, då hon tagit mod till sig och vänt sig till en lärare för stöd, efter att flera barn klottrat fullt med elaka kommentarer om Sofia i korridoren.

Yrkesetiska principer för lärare 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska principer för lärare. Eleven alltid i centrum I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum. Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar. "Signalera att det här är superviktigt" Det var många som ville lyssna på föreläsningen ”Ordning i klassen - när läraren leder”. Ledarskap i klassrummet tycks vara ett ämne som berör. – För att eleverna ska lyckas i skolan är det jätteviktigt att lärarens ledarskap och undervisning fungerar bra. Och som lärare ska vi både undervisa och fostra så att vi gynnar barns och ungas utveckling mot mognad och ansvarstagande, säger Eva Larsson. Många elever har svårt att komma till ro.

Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar mer tid framför datorn och kanske mår dåligt. Vad kan man som förälder göra om ens barn blir kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. I podden samtalar bland andra Johnny Lindqvist, projektledaren för No Hate och Jonas Söderlund från Bris.

Related: