background preloader

Malinsklipp Uppgift. 5 Tips För Den Ultimata Höstterminen

Malinsklipp Uppgift. 5 Tips För Den Ultimata Höstterminen
Related:  Värdegrundlektionstips

cleverclassroomblog.blogspot.com.au/p/social-skills.html What's your Number One go to Attention Grabber? 2013 At the end of February this year (2013), I asked the Clever Classroom Facebook fans what their number one, go to attention grabber was in their classroom. The response was amazing and several of our fabulous fans requested that I compile the ideas into a download, so I did. It is available for free in our TpT store - Clever Classroom. It seems that many teachers (44,282 of them) love your ideas too! It is time to revisit the ideas and update them. If you have an attention grabber that works well in your classroom, please let us know about it by leaving your idea in the comments below. FIRST, download the free file (click here) to to see what ideas you might like to adopt and if your idea is already noted. Then come back here and add your attention grabber in the comments below. You might also like: Click the link below to see this poster. Click the link below to see this poster. Melvin throws fit after fit when he doesn't get what he wants.

Att starta en lektion på effektivt sätt | Min undervisning Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen. När man gått igenom den frågar man inte har ni förstått utan man frågar istället har ni några frågor på det, varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra dvs de får fylla i de luckor som de ev missat åt varandra.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum EPA står för enskild, par och alla. Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”. Jag startar med en enskild flödesskrivning. Steg 1, enskild skrivning Nästa steg är att de tillsammans, i par eller i grupp, delger varandra genom att läsa upp det som de skrivit. Det som Vygotsky menar är en viktig del i sin sociokulturella teori. Steg 2. Slutligen är det dags för gruppen att sammanfatta den kunskap man arbetat fram, redogöra för diskussioner man haft, ge sin källkritiska syn på en text ja, allt beroende på uppgiftens/frågeställningens karaktär givetvis. Steg 3.

The Workshop Model: Tips and Strategies for Your Classroom Hey Y'all! I'm Ashley from over at Primary Teacherhood! I can't believe I am over here at Minds in Bloom, guest blogging for Rachel. I have to admit, this is pretty darn exciting! Today, I'm here to share a few tips and strategies for using the workshop model in your classroom, across the curriculum. Why don’t I start by telling you what the Workshop Model is? The Workshop Model was originally developed to by Carmen Farina and Lucy Calkins as a way to teach writing but is now used for every subject in many districts. Components of the Workshop Model What do these components look like? In my second grade classroom, we use the workshop model for everything! The Gradual Release of Responsibility Now you wouldn't just start and throw your kids into 60 minutes of work time- any excellent teacher knows that (I know you are all fabulous!). So, Why Workshop? I know what you are thinking. Here are some other reasons why this structure is beneficial. Getting Started with Workshop

Att skriva en insändare | Lär Dig Svenska En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något.Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något. Möjligen kommer du att få skriva några insändaren om du går en SAS* kurs. Den här mallen gör det lättare att skriva en insändare. 1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om. 2. 3. (4. (5. 6. 7. SAS - Svenska som andraspråk, förkortat SAS.mallen - modell, instruktion (template)slagkraftig - intensiv, kraftfull, övertygande (intensive, hard-hitting)inledning - introduktion, öppning, början (beginning, introduction)budskap - meddelande (message) röd tråd - argumentering (argument line)motståndare - motspelare, antagonist (opponent, person presenting contras/counter-arguments)knyta an till- ha samband med, relatera sammanställa ( relate to) En insändare som följer mallen skulle då kunna se ut så här: OBS!.

27 ways to becoming a 21st century teacher Education The old chalk and talk methods of teaching have never been under such challenge. The rise of digital technologies and a wide variety of social changes have both changed the relationships between teachers and pupils and the methods by which education is delivered and received. So the skills needed to teach in this century are far more varied than ever before, requiring skills of a technical and social nature that were beyond their predecessors.

Tips for Grading Cooperative Learning Lessons Almost every job or career involves working with others, and cooperative learning lessons are perfect for helping kids develop necessary social skills. However, evaluating the products of those activities can pose a challenge for teachers. When it is appropriate to grade cooperative learning lessons, and how can we grade them fairly? In my experience, the answer to that question depends on the type of lesson as well as its purpose. When it comes to grading, cooperative learning lessons seem to fall into two different categories.Cooperative Learning for Practice Most of the cooperative learning activities I used on a daily basis were simple partner or team strategies for practicing skills or stimulating higher level thinking. Cooperative Learning Projects with Products Team projects are completely different. But grading team projects fairly presents a challenge for teachers. Feel free to adapt the Team Evaluation Form to your own needs.

Mitt språkutvecklande klassrum: Lektionstips: referatskrivning Att referera, sortera, värdera och granska fakta, för att sedan skriva ett referat är viktiga förmågor såväl i svenskämnena som i so- och no-ämnena på grundskolan såväl som i gymnasiet.Referattekniken, som går ut på redogöra för andras tankar och idéer med egna ord i egen text, finner man inte bara i enskilda referat utan ingår även i vetenskapliga rapporter som våra elever börjar öva sig på att skriva redan i grundskolan. Det är alltså väldigt viktigt att vi lärare redan från början visar på vad som kännetecknar ett referat utifrån dess syfte, uppbyggnad och språkliga drag, för att elevernas vardagliga och personliga språk ska kunna förskjutas till ett mer distanserat, skriftspråkligt och opersonligt språk. Detta för att deras vetenskapliga skrivande ska fungera och så småningom befästas.Nedan följer ett lektionstips på hur jag arbetar med referatskrivning i min undervisning: Du ska börja med att läsa, sovra och sammanställa informationen i dina artiklar i ett referat. 1. 2. 3. Påstår

Six Scaffolding Strategies to Use with Your Students What’s the opposite of scaffolding a lesson? Saying to students, “Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday.” Yikes—no safety net, no parachute, no scaffolding—they’re just left blowing in the wind. Let’s start by agreeing that scaffolding a lesson and differentiating instruction are two different things. Scaffolding is breaking up the learning into chunks and then providing a tool, or structure, with each chunk. When scaffolding reading, for example, you might preview the text and discuss key vocabulary, or chunk the text and then read and discuss as you go. Simply put, scaffolding is what you do first with kids—for those students who are still struggling, you may need to differentiate by modifying an assignment and/or making accommodations (for example, by choosing more accessible text and/or assigning an alternative project). Scaffolding and differentiation do have something in common, though. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Related: