background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Särbegåvat barn – 17 tecken på att du har ett. Hög intelligens hör ofta ihop med hög känslighet, därför kan ett barn med särskild begåvning få det tufft i skolan.

Särbegåvat barn – 17 tecken på att du har ett

Omkring 5 procent av alla skolelever i den svenska skolan antas vara särbegåvade. Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Anfattning Informationsblad Sammanfattning Fulltext Bilaga 1 Sökstrategi Bilaga 2 Underlag för bedömning av studiernas kvalitet.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

De oförglömliga orden från Krishnamurti - Utforska Sinnet. Dyslexi orsakas inte av ögonen och varför d ibland blir b. Här är det som jag anser vara några av de mest problematiska delarna av Le Floch och Ropars studie: Forskarna verkar inte ha koll på vad dyslexi är och innebär, utan hänvisar till en av de största missuppfattningarna om dyslexi - att det handlar om att man spegelvänder bokstäver.

Dyslexi orsakas inte av ögonen och varför d ibland blir b

Detta har studerats i massa år och är inte något som alla personer med dyslexi gör och är en del av typisk läs- och skrivutveckling (mer om detta nedan!) Metoden som används i studien är inte tillräckligt väl beskriven, och det enda vi vet om de 30 vuxna personerna med dyslexi som ingår i studien är att de "läser sämre än förväntat". Forskarna redovisar inte vilka tester som använts eller hur man fastställt att de har dyslexi. Man vet heller inte om grupperna med och utan lässvårigheter skiljer sig på andra sätt från varandra. Men vissa av mina elever med dyslexi spegelvänder bokstäver när de skriver - då måste det väl vara något fel med synen? Nej. Kommatecken är bra, men inte till allt. Skolan måste fredas från jobbiga föräldrar.

Mejlbombande föräldrar har blivit ett arbetsmiljöproblem.

Skolan måste fredas från jobbiga föräldrar

Rektorer måste stå upp för sina lärare. Under de senaste åren har både lärare och rektorer vittnat om hur de överhopas av mejl och utsätts för påtryckningar av föräldrar. I våras tog därför Stockholms stads utbildningsförvaltning fram ett enkelt dokument med nio regler som alla föräldrar förväntades följa. Utforska Sinnet - Informativ och underhållande blogg om ämnen som rör psykologi, filosofi och konst. Bard, deltagandekultur och makt — Meg.

SKL Play. Självständigt läsande föds ur högläsning. Anne-Marie Körling minns dofterna och ljuden från när hon var liten och satt i sin morfars knä och han läste högt ur ”Gullivers resor” av Jonathan Swift.

Självständigt läsande föds ur högläsning

Det enda ordet hon minns att han uttalade var ”lilleputt”. – Jag tyckte det var ett jättespännande ord som jag funderade mycket över. Jag har också det här vaga minnet av att jag sitter i hans knä och känner hans doft och hans brummande röst. Eftersom jag kommer från en ”högläsarsläkt” läste vi ofta över generationsgränserna. Anne-Marie menar att högläsningen lägger en grund för att barnet senare göra sig hemmastatt i litteraturens värld.

Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Kartläggningen ska sedan ligga till grund för implementering av en framgångsrik läs- och skrivundervisning.

Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter

Detta kräver lärare som har goda kunskaper om läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. I avhandlingen ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande” studerar Catharina Tjernberg skriftspråksaktiviteter i årskurs 1-5. Satsar tidigt. – Man får skriva mycket, säger hon och tillägger att hon just nu skriver en berättelse hemma i vilken det har regnat i många dagar. – Det där känner jag igen!

Satsar tidigt

Utbrister Karin Jaresved Andersson. Det är väl Noaks ark! Skrivstunden är kort. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid

Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. Sju punkter för att få pojkar att läsa! LitteraturMagazinet Debatt Barn gör som deras föräldrar gör!

Sju punkter för att få pojkar att läsa!

För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv. " Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet. – Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon. Hon slår ett slag för att omvärdera vad pojkar underförstått "bör" läsa. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd.

By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Filmer om lässtrategier. "Att sluka böcker leder inte till läsförståelse" Det var Barbro Westlund som introducerade ”läsfixarna” i svensk skola. Reciprocal Teaching. Reciprocal Teaching Visual Concept Diagram Description Reciprocal teaching is a strategy used to help pupils develop a better understanding of what is presented in any given text. Reciprok undervisning - modell för läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden. Reciprok (ömsesidig undervisnig)innebär att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i smågrupper, en vägledd diskussionsteknik där den som är lärare synliggör omedvetna processer genom att undervisa om dessa. Fyra huvudstrategier används i metoden, dessa är: • Att förutspå handlingen/ställa hypoteser • Ställa egna frågor • Klargöra otydligheter • Sammanfatta texten med egna ord.

Läskonferensen i Stockholm och Barbro Westlunds brandtal. John Hattie - What does matter? EN LÄSANDE KLASS. Lässtrategier. Samtiden - Grav språkstörning : Att undervisa i läsförståelse. 3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Otillräckligt stöd för att knäcka läskoden. Att svenska elevers läsförståelse försämrats rejält de senaste åren är ingen nyhet. "Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok" För tio år sedan fick Barbro Westlund Utbildningsakademins stora pris för sin nytänkande undervisning i arbetet som lågstadielärare.

”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” ”Sakprosa lika viktig som sagor. Forskaren Barbro Westlund var en av de första i Sverige som pekade ut betydelsen av hur man högläser för barnen, inte bara att man gör det.