background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Utforska Sinnet - Informativ och underhållande blogg om ämnen som rör psykologi, filosofi och konst. Bard, deltagandekultur och makt — Meg. Den digitala revolutionen är en av de radikalaste och mest omvälvande revolutionerna i historien.

Bard, deltagandekultur och makt — Meg

Alexander Bard delar med sig av sina tankar kring de sociala effekterna av teknisk utveckling på Meg15. Den interaktivitet som internet skapar innebär ett skifte av samma dignitet som en gång talspråket, skriftspråket och boktryckarkonsten. SKL Play. Självständigt läsande föds ur högläsning. Högläsning är något annat än ett muntligt berättande eftersom det är en skriven text som läses upp.

Självständigt läsande föds ur högläsning

Orden artikuleras på ett annat sätt och syntaxen likaså. Det förbereder eleverna att bli självständiga läsare senare i livet, menar högläsningsproffset Anne-Marie Körling. Anne-Marie Körling minns dofterna och ljuden från när hon var liten och satt i sin morfars knä och han läste högt ur ”Gullivers resor” av Jonathan Swift. Det enda ordet hon minns att han uttalade var ”lilleputt”. – Jag tyckte det var ett jättespännande ord som jag funderade mycket över. Anne-Marie menar att högläsningen lägger en grund för att barnet senare göra sig hemmastatt i litteraturens värld. Läs- och språksatsningen.

Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå.

Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Tidiga insatser viktiga mot läs- och skrivsvårigheter. Satsar tidigt. – Man får skriva mycket, säger hon och tillägger att hon just nu skriver en berättelse hemma i vilken det har regnat i många dagar. – Det där känner jag igen!

Satsar tidigt

Utbrister Karin Jaresved Andersson. Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid. När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden.

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid

Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. Sju punkter för att få pojkar att läsa! LitteraturMagazinet Debatt Barn gör som deras föräldrar gör!

Sju punkter för att få pojkar att läsa!

För att få barn att läsa måste deras föräldrar och andra vuxna börja läsa. "Ställ inte krav på barn och ungdomar och deras läsning som du inte kan leva upp till själv. " Det anser Kåkå Olsen som skrivit en masteruppsats om pojkars läsning vid Lunds universitet. – Det är sant att pojkar läser mindre och sämre än flickor, men det är framför allt sant att de läser andra texter, andra genrer och på andra sätt, säger hon. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Filmer om lässtrategier. "Att sluka böcker leder inte till läsförståelse". Det var Barbro Westlund som introducerade ”läsfixarna” i svensk skola.

"Att sluka böcker leder inte till läsförståelse"

Numera är de fyra figurerna både kända och använda. Reciprocal Teaching. Reciprocal Teaching Visual Concept Diagram.

Reciprocal Teaching

Reciprok undervisning - modell för läsförståelse. Reciprok undervisning (Reciprocal Teaching, RT)utgår från forskarna Palinscar & Browns studier.

Reciprok undervisning - modell för läsförståelse

De önskade hitta ett undervisningsprogram som hjälpte svaga läsare genom att göra som ”expertläsare gör” för att kontrollera sin förståelse. Denna metod har visat sig framgångsrik och utvecklande för både svaga och goda läsare. I testperioden ökade läsförståelsen från 10% till 85% hos eleverna. Metoden bör nyttjas regelbundet i undervisningen, ca 2ggr veckan under hela skoltiden. Läskonferensen i Stockholm och Barbro Westlunds brandtal. I fredags hade jag den stora äran att få föreläsa på en Läskonferens i Stockholm. Före mig på scenen var Barbro Westlund som i sin egenskap av forskare höll ett brandtal kring riskerna med strategiundervisning och faran med projekt som "En läsande klass". John Hattie - What does matter? EN LÄSANDE KLASS. Lässtrategier. Samtiden - Grav språkstörning : Att undervisa i läsförståelse.

3 steg « Så löser du läs och skrivsvårigheter. Otillräckligt stöd för att knäcka läskoden. Att svenska elevers läsförståelse försämrats rejält de senaste åren är ingen nyhet. En orsak som ofta lyfts fram är att stödinsatserna sätts in för sent. Det är något som bekräftas i den undersökning som Lärarnas Riksförbund, En läsande klass och Läsrörelsen presenterar i dag. 54 procent av mellanstadielärarna och 44 procent av lågstadielärarna svarar i undersökningen att elever med behov av stöd får det i liten eller mycket liten utsträckning. – Det är tyvärr så många lärare som vittnar om att elever som behöver extra stöd inte får det.

"Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok". För tio år sedan fick Barbro Westlund Utbildningsakademins stora pris för sin nytänkande undervisning i arbetet som lågstadielärare. Efter en tid som lärarutbildare beslutade hon sig för att disputera. Strax före jul lade hon fram sin avhandling ”Att bedöma elevers läsförståelse – en jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår” vid Stockholms universitet. – Lärare behöver tillgodogöra sig och använda ett professionellt språk om vad läsförståelse är. ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Ny avhandling. ”Sakprosa lika viktig som sagor.