background preloader

Att skriva sig till läsning

Facebook Twitter

Ordlistor som skrivuppgift i ASL. Under en handledningsdag i Malmö lyfter ArneTrageton fram ordlistor som en ypperlig form för barnens skrivande.

Ordlistor som skrivuppgift i ASL

"De är bra, för ordlistor kan man göra på många olika sätt. ", säger Trageton. Trageton (2014) skriver att produktion av ordlistor och ordböcker utgör en bra övergång mellan bokstavsräckor och mer komplicerade texter. 6-åringar kan i genomsnitt omkring 6000 ord muntligt. Det kan bli många ordböcker av det. Det kan vara ord som ingår i ett gemensamt temaord inom ett intresseområde som ett individuellt barn harord som börjar på en viss bokstavord som slutar på en viss bokstavord som har en viss bokstav inuti Temaordlistor har med fördel föregåtts av erfarenheter från upplevelser utanför klassrummet, genom högläsningstexter, experiment och laborationer.

Ett annat alternativ är att att låta skrivparet välja vilken bokstav som ska vara temat för ordlistan. Trageton uppmanar att barnen ska skriva med stora teckensnitt. Litteratur: Stava vanliga ord. Fick ett tips när jag var ute på FL-uppdrag.

Stava vanliga ord.

Att eleverna har för dem vanliga ord på bänken och tränar på när de får en stund över. Sagt och gjort. Elevinflytande såklart så barnen fick vara med och bestämma vilka ord de tyckte de ofta skrev och som de tyckte var svåra att komma ihåg hur de stavades. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Om läs- och skrivinlärning.

SVA

Appar. Checklista brev. Checklista. Skolministeriet: Lära sig läsa med datorn. Ögonglitter och skollust – Att skriva sig till läsning. För mig räckte det med att, vid ett enda tillfälle, se två sjuåriga barn samtala om texten de höll på att skriva tillsammans på en dator.

Ögonglitter och skollust – Att skriva sig till läsning

Jag hade redan insett att arbetssättet Skriva sig till läsning kunde ge eleverna en helt annan start i sin läs- och skrivinlärning, men nu blev det så uppenbart. Det engagemang, den lust, den glädje och det driv de visade hade jag aldrig sett hos mina egna mellanstadieelever, i alla fall inte när de skrev berättelser. Men så hade mina alltid skrivit en och en, ibland först på papper innan de skrev rent. Jag lämnade mina sista elever år 2005. Vi använde IT så mycket det bara gick med sexton stationära datorer utspridda i två skolbyggnader. Mysteriet kring ägget. I måndags råkade vi ut för ett riktigt mysterium.

Mysteriet kring ägget

När barnen strömmade in i klassrummet såg vi att någon stökat till där. Fönstret var öppet. Flera stolar och bord var omkullvälta... och det mest konstiga: Att skriva sig till läsning /Falköping. ASL - En Teaser om ASL-filmen i Falköpings kommun. Skriva sig till läsning. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Bokstavsarbete på iPad. Att Skriva sig till Läsning – men sen då? : Pedagog Malmö. Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3?

Att Skriva sig till Läsning – men sen då? : Pedagog Malmö

Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem blev ett verktyg där elevernas skrivande gick från från kvantitet till kvalitet. Temabloggar Att Skriva sig till Läsning. ASL – variation och aktivt lärande. Att skriva sig till läsning – metod/arbetssätt för att stimulera den tidiga skriv- och läsundervisningen.

ASL – variation och aktivt lärande

Det visar sig alltmer i flertalet olika rapporter, forskningsresultat att det vi upptäckt/upptäcker som arbetar med det här arbetssättet stämmer även synat i ett vetenskapligt nålsöga. Senast ett inslag från svt där Professor Caroline Lidberg berättar om sin forskning kring ASL. Viktigt förstås, mycket viktigt. ASL inspirerat arbete och mycket mer.

Bra länkar « Erica Lövgren. ASL. Kungsbacka utvecklar - att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg. Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen.

Att skriva sig till läsning

Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se Filmer om ASL som du kan låna genom Medioteket Skolfront- Ut med blyertspennorna, in med datorer. Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen? Vad händer hos elever och lärare när digitala skrivverktyg används i skriv- och läsinlärningen i år 1-2?

Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen?

Vilka förutsättningar krävs för ett framgångsrikt arbete med att skriva sig till läsning? Den 19 september var skolforskaren Maria Westman i Malmö och berättade om den studie hon och kollegan Eva Hultin har gjort i Sandvikens kommun. I Sandviken arbetar alla lärare i de yngsta skolåren med Att Skriva sig till Läsning med dator (ASL). Westman inleder med att ge oss en kort bakgrund för studien, samt redogör för några teorier om barns väg till att bli läsande och skrivande individer. Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning.

– Barnen lär sig läsa snabbare, det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket.

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk, säger Åke Grönlund. Metoden har utvecklats och testats i skolor i Sollentuna och den bygger på att barn redan i tidig läs- och skrivutveckling kan börja med själva förståelsen. Det är inte nödvändigt att vänta tills barnen kan skriva snygga bokstäver tillräckligt snabbt för att kunna uttrycka allt de vill säga. – Det är ett mödosamt arbete att forma bokstäver med blyertspenna, i alla fall för små barn. Men att trycka på tangenter på en dator klarar barn tidigt. Studien är publicerad i Computers & Education Underlätta själva skrivandetI Sollentuna använder skolorna surfplattor men de benämns som lärplattor för att det ska vara tydligt vad de används till.

Tekniken gör att alla kan vara med på sina villkor. VillMer -Att skriva sig till läsning. Recension av Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning. Användningsområden Skriv och Läs är en app som främst vänder sig till de elever som är i början av sin läs- och skrivutveckling. På appens hemsida går det att läsa att den är utvecklad av den danske lågstadieläraren Janus Madsen. Från appens förstasida kan användaren gå till sitt bibliotek, läsa om Skriv och Läs, få tips om hur appen kan användas, samt även se en kort instruktionsfilm. Det går även att skapa en ny bok.

Det första användaren/eleven då får göra är att skapa en titelsida genom att fylla i titel, sitt namn och lägga in en bild. ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som stöd, bloggen som pedagogiskt verktyg och massor av språkutvecklande arbete i allmänhet.

Anne-Marie Johansson arbetar i en åk 1 på Bulltoftaskolan. I inledningen berättar hon att hon har arbetat på en samma skola i över 30 år. Hon ursäktar det med att hon inte har haft behov av att byta skola när det ändå händer så mycket runt omkring. När vi sedan får ta del av hur hon arbetar förstår vi att när det handlar om pedagogik har tiden inte stått stilla i hennes klassrum.