background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Studiemtrl%20Stj%c3%a4rnl%c3%b6sa%20n%c3%a4tter_l%c3%a5guppl%c3%b6st.pdf. Home page. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs.

Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Det hon fastnade för var att övervaka läsningen via en klasslista. Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga. Prova lässtrategin vi gick igenom.Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.Leta efter en bra början.Lägg märke till ett kapitels tema.Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder.

Sms från Soppero: Del 1. Läs- och skrivportalen. Läsintervju. Lektion X – vikten av att kunna sätta ord på det som är svårt. Dagens mål: Att tydliggöra vikten av ett metaspråk.

Lektion X – vikten av att kunna sätta ord på det som är svårt

Att alla i gruppen ska kunna sätta ord på vad det är som gör att de inte förstår en text samt att ingen nöjer sig med att förstå “det mesta”. Vi började med att gå igenom “Nyhetsuppläsaren” och vad en sådan gör. (I stora drag: sammanfatta, ta ut det viktigaste, göra tankekarta.) Därefter hade jag ritat upp de fyra olika strategisymbolerena på tavlan och sedan fick hela gruppen fyra och fyra ta ansvar för att på tavlan göra en tankekarta till sin tilldelade symbol. Tillsamms gick vi sedan igenom läsförståelsestrategierna och hur man arbetar med dem. En text om “Cuba-krisen” arbetade vi med i det första skedet i projektet och den återvände vi till idag.

Här väcktes en massa metodiska och pedagogiska frågor hos mig som pedagog. För det första var det oerhört bra att eleverna fick sitta i smågrupper. Just “Reportern” var jag särskilt noga med idag. Flera intressanta aspekter uttalades i grupperna. . / Terese Like this: Like Loading... Reparationskurs Läsa Kop pärm - Gleerups. Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9.

Reparationskurs Läsa Kop pärm - Gleerups

Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord. Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både skönlitterära texter och facktexter, för unga vuxna, med teman och ämnen som lockar även läsovilliga elever till läsning. I den separata lärarhandledningen presenteras alla texter. Texterna är i första hand inte lättlästa utan ämnesinnehållet gör läsningen intressant. Materialet vänder sig inte i första hand till elever med stora läs- och skrivsvårigheter. Till varje text finns uppgifter under rubrikerna Ord och uttryck, Vad handlar det om?

Till varje text finns uppgifter under rubrikerna Ord och uttryck, Vad handlar det om? Reparationskrus Läsa passar dig som söker ett material: Martin Widmark: Jag skäms över hur vi har svikit barnen i skolan. I veckan som gick kom en ny nedslående Pisarapport om tillståndet i skolan.

Martin Widmark: Jag skäms över hur vi har svikit barnen i skolan

Den visar att svenska elever är sämre än genomsnittet i OECD på att lösa problem, och sämst i Norden. I december kom siffrorna som visade att svenska elevers läsförståelse försämrats dramatiskt. De två resultaten hänger förstås ihop. Läroplanen från 2011 föreskriver att lärarna ska jobba med lässtrategier för att fördjupa elevernas läsförståelse.

Bra! Men 49 procent av de tillfrågade lärarna i låg- och mellanstadiet har inte fått någon fortbildning alls i ämnet de senast fem åren. Hur kan man lämna så många pedagoger i deras dagliga arbete utan denna fundamentala kunskap? Sent på kvällen, efter att Pisaundersökningens katastrofala siffror hade redovisats i december, låg jag i min säng och försökte somna. Dagen efter stod jag med lätt huvudvärk tillsammans med Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i morgon-tv vid ett bord och skulle kommentera vad många anser vara den svenska skolans fria fall. Lärmodul om läsförståelsestrategier i faktatext för år 4-9.pdf. Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9. Att eleverna är duktiga på att läsa är en förutsättning för att de ska kunna ta del av undervisningen i alla ämnen.

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Ändå finns det stora kvalitetsskillnader mellan lektionerna på enskilda skolor. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av läsundervisningen i svenska på ett 40-tal grundskolor. Skolinspektionen har granskat läsundervisningen i årskurs 7-9 på 40 slumpvis utvalda skolor, både fristående och kommunala. Resultatet gäller dessa skolor, men kan också vara intressant för andra skolor att ta del av. Granskningen fokuserar på om alla elever ges goda förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin läsutveckling. Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3.