background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Läsrutin i tre faser. Att lösa den mystiska gåtan kring hur läsning går till är något vi ägnar oss åt i skolans tidigare år.

Läsrutin i tre faser

Just nu undervisar jag i svenska i åk 1 och det är verkligen inspirerande att få möta dessa barn med gnistrande ögon som är så sugna på att lära sig läsa och skriva. Tänk om det skulle gå att bevara nyfikenheten hos eleverna och stärka dem i deras självklara syn på att de kan och att de vill! För fyra år sedan deltog jag i en studiecirkel kring Pauline Gibbons bok, Stärk språket stärk lärandet, och fick där och då en riktig tankeställare kring vad jag lägger tid på i skolan, framför allt kring lästräningen. Den viktiga uppföljningen av läsläxan med eleverna gjorde jag, men jag förberedde inte eleverna tillräckligt mycket innan läsläxan skickades hem.

Jag högläste kapitlet en gång, vi samtalade om svåra ord och uttryck och hur huvudpersonerna kände sig. Ibland fick jag höra av föräldrarna att lässtunden hemma hade blivit en ledsam stund och att barnen inte känt sig bra på att läsa. Får man lästräna hemma? – backeboblog. Backeboskolan är en läxfri skola – ni kan hitta vår tankar om det och vår egen läxpolicy i detta inlägg: Läxfri skola – hur funkar det?

Får man lästräna hemma? – backeboblog

Vi delar dock gärna med oss till de vårdnadshavare som önskar tips och vägledning i hur de på egen hand kan stärka sina barns utveckling. Ofta kretsar tankarna kring läsning och skrivning/stavning. Här kommer ett av dessa råd, med fokus på läslust: Att vara ett läsande hem: Det finns ett varierat utbud av böcker, synligt i hemmet. Material - www.lul.se. Gå till innehåll En utskrift från www.lul.se Våra förvaltningar / Vår verksamhet / Hjälpmedelscentralen / Center för kommunikativt och kognitivt stöd / Material Center för kommunikativt och kognitivt stöd Material Här har vi samlat material som vi vill dela med oss.

Material - www.lul.se

Tips på appar Appar för att träna uttal Apptips från Samspel med IT Datorn som pedagogiskt verktyg. Appar - med möjligheter. Hantera iPrylar- se TIPS längst på sidan Länk till ANDROID-appar Text till Tal - talsyntes Aktivera den inbyggda talsyntesen (info längst ner på sidan) ClaroSpeak 40kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion.

Appar - med möjligheter

IntoWords 129kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter Skolstil 2 75kr - ljudar, läser ord och meningar. Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008).

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?

Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Den underliggande absoluta arbetsminneskapaciteten kan inte behandlas direkt för att förbättra vardagsspråklig förmåga. Här visade forskarna upp en stor bild på en överkryssad dator. Två stora meta-analyser (Melby-Lervåg & Hulme, 2013; Rapport et al. 2013) och en väldesignad studie som inkluderade elever med ADHD (Chacko et al., 2014) såg korttidseffekter, där elever blev bättre på de arbetsminnesuppgifter de tränade på, men de visade inga långtidseffekter.

Läsning i en digital miljö. Hej!

Läsning i en digital miljö

1-1-skolor och nya utmaningar för elevernas läsning När min skola blev en 1-1-skola fokuserade vi i övergången mycket på hur pedagogiken skulle få stå i fokus framför tekniken, vilket var jättebra. I efterhand inser jag dock att vi även kunde ha diskuterat vilka nya utmaningar den digitala miljön skulle innebära för elevernas läsning. Under förra året började jag intressera mig för detta desto mer och i våras läste jag Maria Rasmussons avhandling i pedagogik Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat (Skolvärlden har skrivit lite kort om den här) och jag började allt mer fundera på vilka förmågor krävs för att läsa på skärm – och hur detta påverkar min undervisning. Vissa diskussioner som handlar om att läsa på papper eller skärm tenderar att enbart handla om vilket som är bäst för läsförståelsen. Hur gör jag själv när jag läser texten?

Maria Rasmussons avhandling ”När det gäller digital läsning betonas de digitala redskapens multimodala karaktär. Läs rätt, lär mer! Hej! Borttappade ord. Vi kan mäta ordmobilisering på olika sätt och här är några av de vanligaste sätten: Semantiskt flyt Att säga så många ord som möjligt i till en specifik målkategori.

Borttappade ord

Till exempel att säga så många djur man kan komma på under en minut. Matteuseffekten - evidens och konsekvens — språkforskning.se. Metod 485 engelskspråkiga elever deltog i studien.

Matteuseffekten - evidens och konsekvens — språkforskning.se

Avkodning av enstaka ord mättes i årskurs 4, och ordförråd mättes i årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 10 (mellan barnen var 10 år och runt 16 år) med flera olika standardiserade tester. All data analyserades med ”Multilevel modeling”. En komplicerad statistisk metod som gör en tillväxtmodell i ordförråd varje elev för sig mellan årskurs 4 och 10, men där de också räknar in hur stort ordförråd eleven hade i förskolan. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan.

Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

LIX - läsbarhetsindex. Skriva krönika. En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Viktigt i en krönika är just att den är personlig, den ska alltså innehålla krönikörens egna tankar och kommentarer. Krönikor kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att alltid tänka på. Hitta ett bra ämne Exempel på ämnen 1: Din jacka går sönder och du reklamerar den. Pedagogiska resurser. Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå. Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon. Den andra slutsatsen i studien är att svårigheterna inte får genomslag förrän efter ett par år i skolan, ofta först när barnet når fjärde klass. – De första åren ligger fokus på att lära sig läsa och texterna är anpassade efter det. Vad är det som gör läsförståelsen svårare än avkodningen för de här barnen? Att jobba med läsförståelsestrategier, inte minst med ”En läsande klass”, är poppis.