background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Läsrutin i tre faser. Att lösa den mystiska gåtan kring hur läsning går till är något vi ägnar oss åt i skolans tidigare år.

Läsrutin i tre faser

Just nu undervisar jag i svenska i åk 1 och det är verkligen inspirerande att få möta dessa barn med gnistrande ögon som är så sugna på att lära sig läsa och skriva. Tänk om det skulle gå att bevara nyfikenheten hos eleverna och stärka dem i deras självklara syn på att de kan och att de vill! För fyra år sedan deltog jag i en studiecirkel kring Pauline Gibbons bok, Stärk språket stärk lärandet, och fick där och då en riktig tankeställare kring vad jag lägger tid på i skolan, framför allt kring lästräningen. Den viktiga uppföljningen av läsläxan med eleverna gjorde jag, men jag förberedde inte eleverna tillräckligt mycket innan läsläxan skickades hem.

Får man lästräna hemma? – backeboblog. Backeboskolan är en läxfri skola – ni kan hitta vår tankar om det och vår egen läxpolicy i detta inlägg: Läxfri skola – hur funkar det?

Får man lästräna hemma? – backeboblog

Vi delar dock gärna med oss till de vårdnadshavare som önskar tips och vägledning i hur de på egen hand kan stärka sina barns utveckling. Ofta kretsar tankarna kring läsning och skrivning/stavning. Här kommer ett av dessa råd, med fokus på läslust: Att vara ett läsande hem: Det finns ett varierat utbud av böcker, synligt i hemmet. Man besöker biblioteket då och då och lånar stora travar med böcker. Om man ändå, som vårdnadshavare, vill öva läsförmågan hemma är ordkort vårt bästa tips.

Den vuxne lägger fram ett kort i taget framför barnet som läser ordet.De kort som klaras av snabbt och lätt läggs i en hög. Vid nästa tillfälle läses alla ordkort igen, även de som gick lätt förra gången. Men som sagt, att bidra till lusten att läsa och nyfikenheten inför böcker är det viktigaste av allt. Material - www.lul.se. Gå till innehåll En utskrift från www.lul.se Våra förvaltningar / Vår verksamhet / Hjälpmedelscentralen / Center för kommunikativt och kognitivt stöd / Material Center för kommunikativt och kognitivt stöd.

Material - www.lul.se

Appar - med möjligheter. Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.

Appar - med möjligheter

ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter. Skolstil 2 75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008).

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?

Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Den underliggande absoluta arbetsminneskapaciteten kan inte behandlas direkt för att förbättra vardagsspråklig förmåga. Läsning i en digital miljö. Hej!

Läsning i en digital miljö

1-1-skolor och nya utmaningar för elevernas läsning När min skola blev en 1-1-skola fokuserade vi i övergången mycket på hur pedagogiken skulle få stå i fokus framför tekniken, vilket var jättebra. I efterhand inser jag dock att vi även kunde ha diskuterat vilka nya utmaningar den digitala miljön skulle innebära för elevernas läsning. Under förra året började jag intressera mig för detta desto mer och i våras läste jag Maria Rasmussons avhandling i pedagogik Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat (Skolvärlden har skrivit lite kort om den här) och jag började allt mer fundera på vilka förmågor krävs för att läsa på skärm – och hur detta påverkar min undervisning.

Vissa diskussioner som handlar om att läsa på papper eller skärm tenderar att enbart handla om vilket som är bäst för läsförståelsen. Hur gör jag själv när jag läser texten? Maria Rasmussons avhandling ”När det gäller digital läsning betonas de digitala redskapens multimodala karaktär. Borttappade ord.

Vi kan mäta ordmobilisering på olika sätt och här är några av de vanligaste sätten: Semantiskt flyt Att säga så många ord som möjligt i till en specifik målkategori.

Borttappade ord

Till exempel att säga så många djur man kan komma på under en minut. Matteuseffekten - evidens och konsekvens — språkforskning.se. Metod 485 engelskspråkiga elever deltog i studien.

Matteuseffekten - evidens och konsekvens — språkforskning.se

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan. LIX - läsbarhetsindex. Skriva krönika. En krönika är en personlig tolkning av en händelse. Viktigt i en krönika är just att den är personlig, den ska alltså innehålla krönikörens egna tankar och kommentarer. Krönikor kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter är bra att alltid tänka på. Hitta ett bra ämne Exempel på ämnen 1: Din jacka går sönder och du reklamerar den.

Du får en ny jacka och dessutom en biobiljett som kompensation. 2: Du ser någon slå sönder bakrutan på en bil som står parkerad på gatan. Tänk på en händelse som de reagerat på och som väckte tankar och känslor. Inledning Hur ämnena blir mer generella… 1: Att det löste sig så bra med jackan får dig att känna att det finns företag som faktiskt tar hand om sina kunder och har bra service. 2: Den sönderslagna bakrutan gör dig arg och får dig att ifrågasätta hur folk kan göra sådana saker helt utan anledning. Skriv ett inledande stycke som leder in läsaren på ämnet.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå. Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Ny kunskap om barn som läser bra – utan att förstå

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. – Det vi kan konstatera är att den här gruppens språkproblematik är väldigt omfattande.