background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Skönlitteratur skriven i du- eller vi-perspektiv. Readersnotebook. ELSA - Barnboksinstitutets söktjänst. Jättehemligt: Ingen ska få läsa det här - UR Skola. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Och de som inte rör på sig, går med en gnagande känsla av att de borde. Jag läste om ett antal storchefer i Sverige. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter [...] Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Men hur gör vi med läsning? Plötsligt börjar barnen skriva bokstäver, sitt namn, läsa på skyltar. Det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen" Idag är de flesta forskare överens om att det finns en tydlig koppling mellan läsförståelse och resultat i de allra flesta skolämnen. Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning. Dilemman vidgar perspektiven. Många noveller eller kortare texter innehåller kvaliteter, både språkliga och innehållsmässiga, som ger underlag till bra tänkande, samtal och skrivande.

Dilemman vidgar perspektiven

Men det kan ändå kännas fnuttigt att bearbeta en novell under en eller ett par lektioner för att sedan gå vidare till nästa. Det kan både för elev och lärare kännas som om det saknas en helhet. Jag brukar samla kortare texter och noveller under principen ”minsta gemensamma nämnare”. Få fart på läsutvecklingen med hjälp av läscoaching och Google Classroom – Fö...

Genom läscoacher har Maria Glawe utvecklat läsandet bland sina gymnasieelever.

Få fart på läsutvecklingen med hjälp av läscoaching och Google Classroom – Fö...

Och genom digitala verktyg har de alltid tillgång till sin läscoach. Är din bägare full av gamla uppfattningar? Då behöver du tömma den och göra plats för nya. Svenska elevers läsförståelse är en återkommande samhällsfråga och lämnar ingen oberörd. Nya lösningar väcker läslusten. Dystopisk mininovell – en lektionsidé. File_download. Här är Storken – Jakob, 20, lurade hela Sverige. På kort tid fick en ung man Sverige att koka med sina absurda låtsasnyheter och debattartiklar från ”arga extremfeminister”.

Här är Storken – Jakob, 20, lurade hela Sverige

Hans motiv? Kicken och klicken. – Det är otroligt roligt när något man skrivit ihop på en timme diskuteras av halva Sverige, och till och med kommenteras av politiker, säger Jakob till Viralgranskaren. ►LÄS MER: Nej, Gudrun Schyman vill inte förbjuda skägg. Förr eller senare exploderar jag av John Green. Lässtrategier. Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen. Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom att systematiskt jobba med lässtrategier jobbar vi mot en god läsförståelse. Vårt arbete utgår från RT (Reciprocal Teaching) och grunden ligger på förförståelse, frågor, svar, kopplingar och sammanfattning. Läsförståelsestrategier.

Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse.

7 essential reading strategies. Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga. När vi jobbar med våra teman i So försöker jag koppla en skönlitterär bok som passar till området.

Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga

En bok som jag högläser ur eller ibland lyckas vi få fatt i en klassuppsättning och kan göra något mer av läsningen. Den här gången jobbade vi med Europa och då passade boken Fröken Europa bra. Den har vi dessutom i klassuppsättning och det är väldigt bra med en bok var tycker jag. Jag läste och eleverna följde med i boken. Ibland stannade någon elev mig och vi pratade om ord som var svåra. Artiklar om läsning. Martin Ahlstedt och Ann-Christine Norman: Stärk svenskans och litteraturens r... Unga människors läsvanor är ett hett ämne på många håll i dagens skoldebatt.

Martin Ahlstedt och Ann-Christine Norman: Stärk svenskans och litteraturens r...

Lässtrategier i kursen Svenska 2. De elever jag undervisar i Svenska 2 har i ettan på olika sätt och i olika situationer bekantat sig med de olika lässtrategierna.

Lässtrategier i kursen Svenska 2

Trots detta tycker jag inte att eleverna behärskar dem självständigt i alla sammanhang, och i takt med att texterna blir svårare behövs också mer stöttning och modellering. Att eleverna i dessa klasser håller på att ta ett stort kliv framåt i sin läsutveckling var något som jag skrev om i förra inlägget. Vi har dels arbetat med svårare faktatext i Svenska 2, dels läst antingen Candide av Voltaire eller Dvärgen av Pär Lagerkvist. Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala.

De flesta svensklärare är nog medvetna om de problem som är förknippade med så kallad tyst läsning, eller enskild läsning: Det är svårt att skapa gemensamma diskussioner kring innehållet i det lästa, det är svårt att få eleverna att gå på djupet i sina reflektioner kring det lästa, det är inte alltid lätt att veta om eleverna över huvud taget läst eller om de bara bläddrat och tänkt på annat, och det är nästan omöjligt att göra bra, systematiska bedömningar eller följa elevernas läsutveckling på det här sättet.

Att göra den enskilda läsningen gemensam - Förstelärare i Svedala

Bedömningsbiten kan vi lägga åt sidan ett tag, men övriga svårigheter har jag åtminstone delvis kommit runt tack vare en modell som jag provat mig fram till. Då och då hör och läser jag om lärare och debattörer som gillar att ställa högläsning och tyst läsning mot varandra. Som om det ena skulle utesluta det andra. Självfallet behövs båda. Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag.

Lässtrategier - exempel från klassrummet!

Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför. Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier.