background preloader

Skoldebatt

Facebook Twitter

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?” Åsa Fahlén omvald som ordförande för LR På lördagen gav kongressen Åsa Fahlén fortsatt förtroende att leda Lärarnas Riksförbund. – Vi har aldrig varit större och starkare än idag, säger hon.

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Annons. 10 tips till dig som är ny som lärare - Karin Boberg. Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna” Med årets mest lyssnade sommarprat i P1 i ryggen och sin alldeles egna nya tv-serie i SVT är psykiatern Anders Hansen mer aktuell än någonsin hösten 2019.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Den senaste boken ”Skärmhjärnan” handlar om hur krocken mellan vår urgamla hjärna och den moderna teknologin kan leda till stress och psykisk ohälsa om vi inte gör medvetna val. Hypen är närvarande på bokmässan i Göteborg där han deltar i 12 olika seminarier. Ett av dem hålls på Lärarscenen, inför en publikskara så stor att den sväller ut över gångpassagerna och in i intilliggande utställares bås. – Digitaliseringen innebär enorma fördelar, men det är uppenbart att det finns problem.

En ny variant av ”Det är lärarnas fel”? - Per Kornhall. Ett av de mest intressanta och för lärare relevanta forskningsresultaten på senare är de som Maria Jarl och hennes kollegor skriver om i boken ”Att organisera för skolframgång” (Natur & Kultur).

En ny variant av ”Det är lärarnas fel”? - Per Kornhall

Det är en studie som på ett ovanligt och tydligt sätt pekar på vad som skiljer väl fungerande från mindre väl fungerande skolor åt. Det intressanta är också hur väl deras resultat stämmer överens med internationell forskning inom en hel mängd områden. Inte minst visar deras resultat på betydelsen av att lärare och ledning samarbetar. Petra Krantz Lindgren: Beter sig barn dåligt i skolan för att det inte är roligt? ”Du skriver om elever som kastar stolar och smäller i dörrar för att de tappar kontrollen och inte kan uppföra sig.

Petra Krantz Lindgren: Beter sig barn dåligt i skolan för att det inte är roligt?

Men jag tänker på de där eleverna, som inte tappar kontrollen, men som ändå inte gör det som är rätt, eftersom skolarbetet är tråkigt". Ungefär så lät en kommentar jag fick på bloggen när jag skrev om stöket i skolan, och hävdade att barn som ”inte uppför sig” i skolan, gör det för att omgivningens krav överstiger deras förmågor. Jag har hittills inte hört talas om en enda elev som väljer att bete sig så här, bara för att skolarbetet är tråkigt eller lite motigt. ESO-rapport: Avskaffa fria skolvalet och återförstatliga skolan. Privatisering Privatiseringen inom skolan har lett till betygsinflation, elevsegregation och sämre lärartäthet, skriver Per Molander i en ny ESO-rapport.

ESO-rapport: Avskaffa fria skolvalet och återförstatliga skolan

Privatiseringen inom offentlig sektor har inte gett önskade effekter såsom ökad effektivitet, bättre kvalitet eller lägre kostnader. Det menar Per Molander, bland annat tidigare generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och expert på förvaltningsfrågor, som skrivit en rapport för den statliga kommittén ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. I skolan kan man exempelvis se försämrade resultat, en kraftig betygsinflation, en sjunkande lärartäthet och en ökande skolsegregation till följd av privatiseringen och kommunaliseringen. Per Molander anser därför att skolan bör förstatligas och att de privata skolorna och skolvalet avskaffas. Och allra viktigast är det förstnämnda. – Det viktigaste kravet är att staten tar sitt fulla ansvar. Fem högpresterande skolsystem från insidan. Frustrationen över att verka i ett system som underlättar för skolinspektionen men inte för eleverna ledde Londonläraren Lucy Crehan till en master i Cambridge med inriktning på policy och jämförande av utbildningssystem.

Fem högpresterande skolsystem från insidan

Hon ville hitta ett bättre sätt, men de teoretiska studierna räckte inte för att tillfredsställa hennes nyfikenhet. – Efter att ha läst om hur det fungerar i olika länder började jag fundera på hur det ser ut i praktiken. Hur ser vardagen ut för en lärare i Finland till exempel? Sagt och gjort. Hon började ta kontakt med lärare runt om i världen, och frågade om hon fick komma och sova på deras soffa ett par veckor, och dessutom följa med till jobbet. ­– Jag erbjöd mig helt enkelt att arbeta i deras skolor gratis. Första stoppet på hennes världsturné: Finland. En sak som hon slogs av när hon jämförde Finland och England är hur olika man jobbar med de yngre barnen. Forskaren vill att barn ska få leka mer riskfyllt. Förskolans och skolans framtid – effektivisera! – Tankesmedjan Balans.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger två gånger om året ut en rapport om kommunernas och regionernas ekonomiska läge.

Förskolans och skolans framtid – effektivisera! – Tankesmedjan Balans

I onsdags presenterades den senaste rapporten och det var en rätt igenom dyster föreställning. I det här inlägget ska vi fokusera på vilka tankar SKL har för förskolans och skolans effektiviseringspotential. Förtroende? Tillit? Arbetstid! När jag ska arbeta med saker som kräver mer fokuserad koncentration såsom ekonomi, schema, tjänstefördelning, planering eller kvalitetsarbete brukar jag ibland stanna hemma för att ostört kunna koncentrera mig på det.

Förtroende? Tillit? Arbetstid!

Det bli så mycket mer effektivt att göra sådana arbetsuppgifter utan att ha en strid ström av knackande elever och medarbetare som undrar om jag ”har en minut”. Sitter jag hemma och jobbar en hel arbetsdag kan det motsvara två arbetsdagar på jobbet. Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo. Hjärnsläpp i skolan – Modern Psykologi. Skolan har allt att vinna på att välkomna psykologi- och hjärnforskarna.

Hjärnsläpp i skolan – Modern Psykologi

Men frågan är om pedagogerna lyssnar. Den så kallade testningseffekten innebär att våra minnen av fakta förstärks varje gång vi tvingas plocka fram dem i ett kunskapstest. Om vi i stället repeterar samma sak i en bok så blir effekten på långtidsminnet inte alls lika stor. Hur jag hittar balansen i en rolig men ibland stressig lärarvardag - Pedagog Örebro.

Ta dig tid att koppla av i vardagen Kost, sömn och rörelse kanske känns som så självklara saker men som man inte prioriterar alla gånger.

Hur jag hittar balansen i en rolig men ibland stressig lärarvardag - Pedagog Örebro

Det är också bra att tänka efter hur man kopplar av och ta dig tid att faktiskt göra det i vardagen. Prestationsbaserad självkänsla kan vara jobbigt eftersom att man ofta pressar sig att göra mer och mer och vad händer då vid sjukdom eller exempelvis lång ledighet? Vad ger dig en bra självkänsla. Du värderar dig säkert efter fler saker? Försök att inte stressa de gånger som du faktiskt kan undvika det. Inget mindre än en skandal - Per Kornhall. Jan Björklund och "inkluderingen" - Claes Nilholms blogg. Läraravtalet: ”Därför kommer inte arbetsmiljön förbättras” Under våren har lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting (SKL) suttit vid förhandlingsbordet för att komma överens om nytt avtal. Under måndagen stod det klart att parterna inte kommer längre i förhandlingarna på egen hand, utan tar nu hjälp av medlare. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet vill ha ett avtal som framförallt fokuserar på att ge lärarna en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Lärare: Modern pedagogik strider mot barns hjärnor. Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande - Sveriges Domstolar. Skolinspektionen begärde att Lidköpings kommun skulle betala skadestånd till en elev sedan en lärare tagit ett grepp om elevens nacke och arm för att lyfta honom ur en soffa. Högsta domstolen har kommit fram till att det inte var en kränkning i skollagens mening och att kommunen inte är skadeståndsskyldig. Skollagen ger en lärare rätt att vidta åtgärder för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärderna måste stå i rimlig proportion till syftet och övriga omständigheter. Lärarförbundet: Arbets­belastningen är orimlig – Arbetet. Städning, IT-support och massor av administration. En lärares arbetsdag kan handla om mycket som inte har direkt med eleverna att göra. Det vänder sig nu Lärarförbundet mot i ett nytt upprop som de kallar ”renodla läraruppdraget nu”. – Vi vet att en helt orimlig och hög arbetsbelastning är en stor anledning bakom lärares höga sjukskrivningstal och att yrket inte lockar tillräckligt många till att vilja bli och fortsätta vara lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Malin satt fast i en ond cirkel av stress och sömnbrist Arbetsmiljö 30 jun 2017 Arbetet har tidigare berättat om lärares pressade arbetsmiljö. Myter om inlärningsstil och hur hjärnan fungerar. Många av dagens föräldrar är som förvuxna tonåringar. Professor vill slå hål på myt: Barn föds inte med eller utan mattehjärna. Psykologiforskaren: Elever måste lära sig fakta utantill. Skolor måste satsa på ordinarie undervisning. Tänk dig att du jobbar som tjänsteman på Skatteverket. Du har nyligen fattat ett beslut om att ta bort en falsk inkomstuppgift från en känd kriminell, vilket berövar denne all kreditvärdighet. När du lämnar kontoret på kvällen upptäcker du att personen i fråga står och väntar utanför. Du går med raska steg hemåt, men mannen följer efter. Väl hemma ringer det. "Mamma, det är till dig", säger barnet och räcker över telefonluren.

Detta händelseförlopp är inga fria fantasier, utan återspeglar verkliga påverkansförsök mot tjänstemän som jobbar mot den organiserade brottsligheten. Succéläraren som upptäckte att han hade gjort det mesta fel. Så ser jag på punkterna om skolan i överenskommelsen - Per Kornhall. Den överenskommelse, som när det här skrivs kan ligga till grund för att en S/Mp-regering kan tillträda, är spännande sedd ur skolans synpunkt. Utan handlingsutrymme vissnar motivationen. De senaste 30 åren har präglats av intensiv reformering av skolan. Varför kräver inte föräldrar att deras barn beter sig väl? Varning för egengjorda läromedel - Mikael Bruér.

Rätten till bra läromedel borde vara en demokratisk rättighet. Svårare än så borde det faktiskt inte vara. ”Kommunerna kan inte stoppa segregationen” Här i Uppsala går rätt många barn med utländska föräldrar på Engelska skolan. Men de är påfallande ofta professorsbarn, säger skolexperten och debattören Per Kornhall och låter hatten skydda mot solen. I rapporten ”Ett söndrat land” jämför han och German Bender elevsammansättningen i årskurs nio i 30 mellanstora kommuner. ”Kraven på mätbarhet sänker skolan”