background preloader

Idrottslektioner

Facebook Twitter

Xnote - Virtual Geocaching. Hide virtual messages outdoors! Allakandeltaiidrotten. Gympa me Micke – Roligt för stunden och lärorikt för livet! LärarPeter. Styrkeprogrammet - över 700 övningar för styrketräning. Logga in på NE. Läromedel - NE. Great Activities. FUNtasiFabriken. Lekarkivet – Lekar och aktiviteter för alla åldrar och tillfällen. Armageddon. Undervisning - Idrott och hälsa. De Spelles! Geeft je gymles met leuke spellen een nieuwe impuls! Rättvänd streckkod bättre för kassörer - Nyheter (Ekot) – Ligger de inte rättvänt, så måste vi vända på varorna, och det ger en påfrestning i musklerna, säger Dennis Svensson Dufva, som jobbar i kassan i en matbutik i Malmö.

Rättvänd streckkod bättre för kassörer - Nyheter (Ekot)

Det var på initiativ av fackförbundet Handels, som Arbets- och miljömedicin i Lund i våras gjorde en undersökning av hur skillnaden i arbetsbelastning för kassörerna verkligen blev beroende på streckkodens placering. . - Vi kunde faktiskt se att det var betydligt bättre belastning om kunden lade varorna med streckkoderna vända på rätt håll, säger Inger Arvidsson, belastningsergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Blev ni förvånade att det var så tydlig skillnad?

– Ja, faktiskt lite. Undersökningen gjordes genom att fästa elektroder och sensorer på en erfaren kassör vid kassabandet. Enligt kassören Dennis Svensson Dufva bryr sig de flesta kunderna inte om att vända streckkoden rätt. Petra Hauptpetra.haupt@sverigesradio.se. HLR i skolan - HLR-rådet. Läroplanens riktlinjer i att hantera nödsituationer Läroplanen Lgr11 anger i ämnet Idrott och hälsa att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer”.

HLR i skolan - HLR-rådet

HLR och första hjälpen är en del i att kunna hantera nödsituationer. I kommentarmaterialet till kursplanen anges att ”på så vis får eleverna förutsättningar att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt livräddande insatser som hjärt-lungräddning, HLR”. Läroplanen anger dessutom att HLR och första hjälpen är ett centralt innehåll i årskurserna 7-9. GenomförandeÄmnet bör introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Dags att avdramatisera stretching. Stretcha eller inte stretcha?

Dags att avdramatisera stretching

Idrottsforskaren och sjukgymnasten Carl Askling ger ett generellt råd: Känns det bra? Stretcha på! Att stretcha före eller efter träningen gör sällan någon skada. Däremot kan det ge en hel del nytta. Allt beror på vem du är, vilka behov du har och hur mycket tid och engagemang du är beredd att lägga ner. – Det är dags att avdramatisera stretching. Vad är maxpuls, vilopuls och pulsträning? Din puls kan säga mycket om hur du mår, om du är påväg att bli sjuk eller hur bra din kondition och hälsa är.

Vad är maxpuls, vilopuls och pulsträning?

Alla har vi väl testat pulsen någon gång, men vad betyder pulsen egentligen? Vad betyder det där värdet som din pulsmätare visar? Är det bra eller dåligt? I den här artikeln ska jag gå igenom det mesta du behöver veta om vilopuls, maxpuls och pulsträning. Idrott och hälsa - LGR 11 i praktiken. EasyPDFCombine. Första hjälpen utbildningsfilmer - HLR-Rådet. Utbildningsfilmer - HLR-Rådet. Koordination. Koordination innebär kontroll av rörelser.

Koordination

Koordination är samspelet mellan nerv- och muskelsystem. God koordination är en förutsättning för en god fysisk funktionsförmåga. Goda motoriska färdigheter, dvs fysisk funktion, kräver även att du har en tillräckligt bra fysik i form av styrka och rörlighet. Killer Core Workout. While we love a good ab workout, a killer core isn’t just about a flat stomach.

Killer Core Workout

Whittling your middle also means paying attention to your sides, or, more specifically, your obliques. Strong obliques will make your waist appear slimmer, improve your posture, support your lower back, and make your clothes fit even better. And crunches won’t do you any favors here! So we tapped trainers with sick abs from across the country to share their secret moves for toning up the oblique muscles. Plus, cut-outs and crop tops are still holding strong in the fashion world—and they’re perfect for showing off chiseled obliques. How it works: Perform these moves once through for a killer oblique workout, or pick your favorite and work them into your regular routine. 8 Moves for Flat Abs That Aren’t Crunches! Annaidrott. Trivseldanserna. Vi har varit tvungna att ta bort musiken till några av Trivseldanserna pga av upphovsrättigheter.

Trivseldanserna

Kostnaderna för att få lov att använda videorna med upphovsrättsskyddad musik är så stora att vi inte har råd med det. Därför måste ni tyvärr köpa musiken via länkarna under respektive dans och spela den samtidigt som instruktionsvideon går. Vi beklagar det merjobb som detta innebär för er. Idrott och hälsa 7-9 Grundläromedel Idrott och hälsa Grundskola år 6-9 Grundskola Liber. Konstruktioner kort. Övningsbanken Gympa. Lektionstips och övningar för löpning - Skolidrottsförbundet. Cirkelträning ca 20-25 stationer styrka - Idrott och Hälsa         Sätunaskolan. IKT - Dagen för idrottslärare 2017 - Sport Education. Åk 7-9: Upplev och lär i naturen.

Var säker vid kallt vatten (1-9) Ämne: IDH Nyckelord: Friluftsliv, vattensäkerhet, badvett, nödsituationer.

Var säker vid kallt vatten (1-9)

Syfte och bakgrund Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska förbättra sina färdigheter när det gäller säkerhet vid vatten vintertid. Det gäller färdighetsträning som är svårt att genomföra i en simhall. Flera delar i aktiviteten kan också anpassas till öppet kallt vatten under vår och senhöst. Material. Glöm inte fötterna på träningen! Med starka och tränade fötter förebygger du instabilitet, fotledsvrickningar, nedsjunkna fotvalv och andra problem.

Glöm inte fötterna på träningen!

Du får starkare och tåligare muskler. Hållfastheten i skelett, ligament, senor och ledkapslar förbättras och ledbrosk blir tjockare. Dessutom ökar din prestationsförmåga. Idrott och hälsa » Hälsa och livsstil. CopperKnob - Linedance Stepsheets. Kartutskrift - Lantmäteriet. Kartan är anpassad för utskrift i A4-format och innehåller därför minst 12 sidor för att täcka det valda området.

Kartutskrift - Lantmäteriet

Utvecklingsarbetet pågår och följande förbättringar kommer att tillföras. Ett försättsblad med översikt av valt område.Teckenförklaring. Vi önskar din hjälp att testa tjänsten och tar tacksamt emot dina synpunkter. Gör så här: Klicka på Starta Kartutskrift i det blå självservicefältet.Välj önskat område genom att zooma och panorera i kartan. Användningsområde När du snabbt vill ha en utskriven karta över eget valt område och i känd skala, 1:50 000, är tjänsten Kartutskrift ett enkelt sätt. Villkor för användning Kartan är fri att använda och sprida vidare genom att den ingår i Lantmäteriets öppna data. Ange Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data vidare: CC BY Lantmäteriet.

Här får du veta mer vad villkor med Creative Commons CC BY innebär. David Kimmerle Official. Idh – Instruktionsfilmer. Heja Höjden Steningehöjdens blogg om ämnena: Idrott & hälsa och Hem- & konsumentkunskap Hoppa till innehåll Idh – Instruktionsfilmer Livräddning vid vatten Allemansrätten. FUNtasiFabriken. FUNtasiFabriken StreetFUN. Interactive body map: physical inactivity and the risks to your health. Ät rätt före, under och efter träning! Före träning Vad som är bra att tänka på i samband med träning är att inte äta en stor mängd mat som innehåller livsmedel och näringsämnen som tar lång tid att bryta ner, för nära inpå ett styrkepass. Då sjunker blodsockret på grund av att mycket energi går åt till att bryta ner maten och då blir man väldigt trött och orkar helt enkelt inte träna på en nivå med hög belastning och högt tempo.

En annan nackdel med att äta för nära inpå ett pass är att en stor del av kroppens blod är samlat kring buken, vilket gör det svårt att få blod ut till musklerna. Utan blod i musklerna arbetar musklerna sämre. Större måltid (lunch, middag) bör ätas senast tre-fyra timmar innan träning. Kostintaget före träning kan delas in i två mål: Science for Sport. Summary: Idrott och hälsa. Idrott och hälsa. Pedagog Huddinge.

Östra Hälsopodd. Bli en smartare elev med pulsträning by Martin Lossmann gymnasiet. Påverkar frukosten barns tankeförmåga? Grymt fett, Astra - Recherche Google. Viksängsskolan Idrott Hinderbana "Ninja Warrior" Download Free Middle School Physical Education (PE) Lesson Plans. SPARK Middle School Physical Education (PE) Project M-SPAN (Middle School Physical Activity and Nutrition) was supported by the Heart, Lung and Blood Institute from 1996-2000 and was the first scientific effort to study and evaluate this target population in physical education, physical activity, and nutrition. Lessons learned from this M-SPAN helped create the exemplary Middle School program SPARK disseminates today.

For more information on SPARK Middle School Physical Education, Click Here. Download Free Middle School Physical Education (PE) Lesson Plans. Olle Lundqvist. Grounded Academy - VESTIBULUM. Idrottshjälpen - Cha Cha Slide. After School Physical Activity Coordinator Lesson Plans. Locatify offers a platform to publish location aware content. Xnote - Virtuell geocaching. Göm virtuella meddelanden utomhus! Nordskol09lekhafte. FUNtasiFabriken. Övningsbanken - XPS Volleyboll - Svenska Volleybollförbundet. Lar dig orientera. Om hjärnskakningar. Hjärnskakning är en av de vanligaste idrottsrelaterade skadorna. Tränare (och alla andra!) Bör känna till vilka symptom som kräver akut läkarvård. Det är också bra att känna till den så kallade hjärntrappan som beskriver hur återgång till träning sker på ett säkert sätt.

Till vår hjälp har vi Eva Andersson, docent på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Eva är läkare, idrottslärare och en av författarna till materialet Skador och sjukdomar – akut omhändertagande inom idrotten. Hjärnskakning uppstår via direkt eller indirekt våld mot huvudet och medför en plötslig neurologisk funktionsnedsättning som i regel går tillbaka helt efter en kort tid. När behövs akut hjälp? Åk akut till sjukhus eller ring ambulans om medvetslöshet inträffat ellerminnesbortfall har förekommit strax före eller efter skadetillståndet (personen kan inte minnas vad som hänt). Hjärntrappan Hjärntrappan är ett säkert sätt att återgå till fysisk aktivitet efter en hjärnskakning. Hjärntrappans steg. Friluftsliv och utevistelse. How To Do The Breaststroke. LEARN to swim CONFIDENT, FLOAT & BE WATER SAFE in 3 Steps - Tutorial for BEGINNERS (Breathe relax)

LEARN to swim FREESTYLE / Front Crawl in 3 Steps *Tutorial for BEGINNERS Kids or Adults. LEARN to swim BREASTSTROKE in 3 steps - Tutorial Lesson for BEGINNERS kids or Adults. Breaststroke Kick Drills. Lar dig orientera.

Lekar

STAD. Bedömning. Barnens Livräddningsskola.