background preloader

Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk

Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk
Hjärnans system för inlärning är beroende av rörelse på flera olika sätt. Utbildning för pedagoger i förskola och skola. Kan läggas upp som halv- eller heldag. Under en rolig och inspirerande dag får du lära dig övningar att använda i klassen eller barngruppen. Du får också kunskaper om varför det fungerar. Huvudpunkter: Beröring berör. Rytmiska rörelser förstärker inlärning. Korsrörelser utvecklar samverkan mellan höger och vänster hjärnhalva. Rörelser samordnar olika sinnen. Från reflexer till automatiserade rörelser. Allmän aktivering av hjärnan. När man sitter stilla går hjärnan snabbt ner i energi.

http://www.ladberg.se/rorelser-for-inlarning/

Related:  matildanMer energi i Hummelsta (MEIH)Hjärnanhjärnan

Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid När vi lär oss läsa förändras vår hjärna i grunden. Det blir inte bara lättare att förstå abstrakta bilder, vi får också bättre korttidsminne för olika ljud. Det sker genom att hjärnan återanvänder gamla nätverk av hjärnceller. När du läser den här texten registrerar sinnescellerna i ögat de olika tecknen. Nytt KD-förslag: Idrott varje dag VISBY. De sjunkande skol­resultaten ska bekämpas – med mer idrott. Den nya reformen p­resenterar KD-ledaren G­öran Hägglund i Almedalen i dag, kan Aftonbladet berätta.

Så lär sig din hjärna medan du sover Det kräver övning för att få fingrarna att dansa fram på ett piano eller ett tangentbord. Men det är inte bara tragglande i vaket tillstånd som avgör hur snabbt du lär dig. Sömnen spelar en viktig roll för att förbättra både inlärning och minne. Hjärnan – ett pedagogiskt slagfält inte skolan om att många repetitioner som sker under lång tid förbättrar inlärningen? Vet man ens om det? — Det finns väldigt mycket basal kunskap om hjärnan och inlärningen som har direkta konsekvenser för hur man bör bedriva undervisning, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Den lärande hjärnan När hjärnforskningen förs in i skolan utmanas invanda sätt att ta sig an problem. – Vi vill använda metoder från neurovetenskapen för att mäta hur en elevs utveckling fortskrider eller för att upptäcka inlärningssvårigheter och kunna sätta in insatser i tid, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap. Han är föreståndare för Amble, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt vid Göteborgs universitet som initi-erats för att forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap ska få ut sina rön i skolundervisningen. Syftet är att förbättra yngre elevers kunskaper inom matematik och läsning, men projektet är ännu i sin linda. Vanligtvis görs inte hjärnforskning på unga, friska barn och utmaningarna är många. Kan till exempel magnetkameraundersökningar användas?

Nervkittlande inlärning: Vad spelar hjärnan för roll för inlärningen? Genom rätt inlärningsmetoder kan man lära sig "omöjliga" färdigheter - det är Nico ett exempel på. När han var tre år opererades halva hans hjärna bort och alla var överens om att Nico efter operationen inte skulle ha några visuella färdigheter alls - men i dag försörjer han sig som konstnär. Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur hjärnforskningen ger ny kunskap om inlärning. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng Testa mer för bättre inlärning Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet inledde med att betona att goda förutsättningar för lärande bygger på att man som lärare har ett språk för att tala om sin egen undervisning, så väl med eleverna som med kollegor, föräldrar och politiker och lärare behöver kunna argumentera för sin undervisning. – Dagens marknadsekonomiska situation gör att man försöker hitta enkla lösningar, men undervisning är komplex. En aspekt handlar om hur man bygger upp innehållet. Vi vet från studier av framgångsrika miljöer att man behöver bygga innehåll inte bara på ett skolämnes innehåll utan man behöver ta in elevernas egna erfarenheter och bygga broar till andra ämnen inom skolan.

Kartor och kartkunskap Jordens kordinatsystem - breddgrader och längdgrader För att lokalisera en viss geografisk plats på en karta används ett gradnät som kan beskrivas som ett slags nät som jorden är insvept i. De linjer som är parallella med ekvatorn kallas latituder eller breddgrader. Ekvatorn som går igenom 13 länder har latitud 0° och delar i jorden i två delar, det norra och det södra jordklotet, där det högsta gradtalet är 90°N vid Nordpolen och 90°S vid Sydpolen. Mer Energi i Hummelsta Inför nästa läsår startar skolan som jag arbetar i, Hummelstaskolan i Enköping, ett 5-årigt projekt som vi kallar MEIH (Mer energi i Hummelsta). Drivande i projektansökan har varit vår idrottslärare Mattias Hertz, som också är projektledare. Sociala investeringsfonden Skolan har genom Mattias sökt pengar ur den sociala investeringsfonden där kommunens nämnder är behöriga att ansöka om medel. Fonden har prioriterat satsningar som är förebyggande, som ska utveckla ordinarie verksamhet och som sker i samverkan mellan interna och externa aktörer.

Den översvämmade hjärnan Informationsteknologins framsteg har gjort vardagen till ett myller av intryck och valmöjligheter. Den moderna västerländska människan ser till exempel lika många ansikten under en dag som cromagnonmänniskan gjorde under ett helt år. Hur har vi kunnat anpassa oss till denna enormt snabba förändring? Varför klarar vissa av det ökade informationstrycket bättre än andra?

Related: