background preloader

Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk

Gunilla Ladberg - Pedagogik och språk

Nervkittlande inlärning: Vad spelar hjärnan för roll för inlärningen? Genom rätt inlärningsmetoder kan man lära sig "omöjliga" färdigheter - det är Nico ett exempel på. När han var tre år opererades halva hans hjärna bort och alla var överens om att Nico efter operationen inte skulle ha några visuella färdigheter alls - men i dag försörjer han sig som konstnär. Professor Kurt Fischer och forskaren Christina Hinton, båda från Harvard Graduate School of Education, berättar hur hjärnforskningen ger ny kunskap om inlärning. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Den lärande hjärnan När hjärnforskningen förs in i skolan utmanas invanda sätt att ta sig an problem. – Vi vill använda metoder från neurovetenskapen för att mäta hur en elevs utveckling fortskrider eller för att upptäcka inlärningssvårigheter och kunna sätta in insatser i tid, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap. Han är föreståndare för Amble, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt vid Göteborgs universitet som initi-erats för att forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap ska få ut sina rön i skolundervisningen. Syftet är att förbättra yngre elevers kunskaper inom matematik och läsning, men projektet är ännu i sin linda. En delstudie kommer att handla om hur fysisk träning påverkar inlärningen. – Har ett barn svårigheter i matte är det vanligaste att sätta in extra resurser i just det ämnet. Hur mycket vet man i dag om de bästa sätten att lära ut matematik, utifrån hur ett barns hjärna fungerar? – Det är inte så mycket som är känt om det, menar jag. Så kan inlärningen främjas

Så lär sig din hjärna medan du sover Det kräver övning för att få fingrarna att dansa fram på ett piano eller ett tangentbord. Men det är inte bara tragglande i vaket tillstånd som avgör hur snabbt du lär dig. Sömnen spelar en viktig roll för att förbättra både inlärning och minne. Nu har forskare i USA och Taiwan identifierat den sovande hjärnans inlärningscentrum. – Vi har försökt ta reda på vilken del av hjärnan som gör vad under sömnen, oavsett vad som händer i vaket tillstånd. Påminner om pianospel Upplevelsen att bli bättre på något enbart genom att sova kan vara nästan magisk. En grupp försökspersoner fick i uppgift att lära sig att siffersekvenser på ett tangentbord. Sömn gav resultat Det visade sig att de personer som fick sova ett par timmar efter ett träningspass blev både snabbare och bättre än de som var vakna. – Sömn är verkligen inte bara förspilld tid, säger forskaren Yuka Sasaki. Studien publiceras i veckans nummer av tidskriften Journal of Neuroscience.

Related: