background preloader

Tidig läs- och skrivinlärning

Facebook Twitter

These 18 practices are proven effective for teaching reading. These 18 practices are proven effective for teaching reading What works when you teach reading?

These 18 practices are proven effective for teaching reading

These 18 teaching practices have been shown effective by reading researchers. Some are for beginning readers, some for older readers, and some for readers of all ages. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk

Skriv. Recension av ASL - Att skriva sig till läsning. Läs och lär med Minja och Mino. Nationell satsning för små barns språkutveckling. – Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen, säger Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande vid Kulturrådet. Därför drar Kulturrådet nu igång Bokstart med början i tre pilotstäder. Därefter är avsikten att Bokstart ska finnas över hela landet. Många familjer har inte svenska som modersmål och informationsmaterialet för Bokstart finns därför på 14 språk inklusive svenska.

Bokstart bygger på kunskaper, erfarenheter och utvärderingar från tidigare genomförda satsningar i Sverige, men även på forskningsinsatser i England, Danmark, Nederländerna och andra länder. ABC. Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver! Nedanstående kritik mot vad som står i en delrapport om ”läs och skriv” från Vetenskapsrådet aktualiserar en gammal stridsfråga i svensk skola.

Caroline Liberg m.fl: Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!

Åtminstone mellan raderna. Att skriva sig till läsning - Handbok för åk 1-3. Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen.

Att skriva sig till läsning - Handbok för åk 1-3

Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2.

Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår. Lärarens modellering skedde under högläsningsstunderna. Fem myror är fler än fyra elefanter - julkalendern - Avsnitt 1 av 28: Bokstaven H.

Get Ready to Read! Literacy Checklists. Reach Out and Read. Filmer om Nya Språket lyfter. De 8 viktigaste faktorerna för barns tidiga läsning. ”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017” Nytt lågstadielöfte.

”Läsa-skriva-räkna-garanti för lågstadiet införs 2017”

Rekordmånga lämnade förra året högstadiet utan ­gymnasiebehörighet. Läs och lär med Minja och Mino. Fem myror är fler än fyra elefanter. Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn? Mina senaste inlägg har kretsat kring lässtrategier och läsfärdighet ur olika aspekter.

Vad påverkar läsförståelsen hos yngre barn?

Vi vet sedan tidigare att förskolebarns förståelse av berättelser har ett starkt samband med deras: OrdförrådFörmåga att göra inferenserArbetsminne I en artikel i Reading Research Quarterly (Vol. 49, nr 2, april/maj/juni 2014) presenteras en studie med rubriken ”The Role of Comprehension Monitoring, Theory of Mind, and Vocabulary Depth in Predicting Story Comprehension and Recall of Kindergarten Children” av Strasser och del Rio.

Det visade sig dels att effekterna av ordförrådets bredd påverkas av dess djup, dels att arbetsminnet delvis förmedlas av förmågan till självövervakning (selfmonitoring) och att göra inferenser. Tidiga läsare blir smarta tonåringar. Den som lär sig att läsa tidigt har längre fram i livet både bättre ordförråd och vassare logiskt tänkande.

Tidiga läsare blir smarta tonåringar

Den som däremot har det tufft med läsningen vid sju års ålder gör senare sämre ifrån sig på olika intelligenstester. Det skriver brittiska forskare i en studie publicerad i tidskriften Child Development. Forskarna har testat 1 890 brittiska enäggstvillingar vid sju, nio, tio, tolv och sexton års ålder. Redan vid sju års ålder utgjorde barnens förmåga en säker indikator på hur de skulle klara olika kunskaps- och intelligenstester längre fram i livet.

10 Things to do with a Big Book. En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning. Språkutvecklande appar i förskolan. På Skolverkets webbsida kan man läsa att barnens dagliga språkanvändning tillsammans med förskolans personal är grundläggande för deras språkutveckling.

Språkutvecklande appar i förskolan

Personalens egna attityder till läsning och skrivning samt sättet att prata påverkar också. Råden nedan från Skolverkets webbsida är säkert inga nyheter för dig men ibland kan det vara bra att bli påmind och få stöd och råd i planeringen av förskolans verksamhet. Det finns en uppsjö av språkutvecklande appar för förskolan i AppStore. Jag har här samlat några gamla favoriter och några nya. Några av apparna kostar pengar andra är gratis. Sök med Lola OrdförståelseHitta barnen ABC-boken där varje bokstav representeras av en bild och ett rim.

Har du fler tips på språkutvecklande appar för förskolan eller erfarenheter eller tips du vill dela med dig av kommentera gärna inlägget:) Sharing is Caring. Activity Cards - Individual Child. This information is also available in: Spanish The 36 Get Ready to Read!

Activity Cards - Individual Child

Skill-building activity cards are fun, engaging, child-friendly early literacy activities to try with 3- to 5-year-old children. They’ll give you new ideas for bringing literacy activities into your classroom, home, and daily routine. The cards were created with both parents and educators in mind, and they’re free and easy to print. Use a child’s score on the Get Ready to Read! These 36 skill-building activity cards are designed for use with an individual child. Hur lär man barn att läsa? Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar.

Hur lär man barn att läsa?

Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn. Samtidigt finns det en hel del forskning som visar på viss konsensus. Det gäller till exempel vilka kompetenser barn behöver utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. Hit hör fonemisk medvetenhet (att förstår hur språkljud och bokstäver hänger ihop; främst i muntliga sammanhang), bokstavskännedom och syntaktisk förmåga (förmåga att sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang). Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning. – Barnen lär sig läsa snabbare, det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket.

Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk, säger Åke Grönlund. Metoden har utvecklats och testats i skolor i Sollentuna och den bygger på att barn redan i tidig läs- och skrivutveckling kan börja med själva förståelsen. Det är inte nödvändigt att vänta tills barnen kan skriva snygga bokstäver tillräckligt snabbt för att kunna uttrycka allt de vill säga. Kombination av metoder bäst för läsutvecklingen. Elever som får träna läsning med en kombination av olika metoder under en intensiv period gör större framsteg än elever som endast tränar med en metod, visar Linda Fälths forskning. – Lärare ska inte vara rädda för att kombinera olika metoder för elever som kämpar med sin läsning, säger hon.

Varför blev du intresserad av ämnet? Lär sig läsa med datorn. På Brickebackens skola i Örebro har de jobbat aktivt med datorer för att lära eleverna läsa. - I princip så har alla knäckt läskoden till jul i ettan. Det har jag aldrig varit med om tidigare, säger läraren i klass 2 A, Kersti Thelin Ringqvist. Förenklat kan man säga att pedagogiken går ut på att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Lek med ABC-raketen. Med en lekfull och experimentell spelmiljö kan ABC-raketen bidra till att stärka barns självbild som läsare. Barnen får öva bokstavsljud, lära sig att känna igen hur bokstäverna ser ut och träna på bokstävernas namn.

I spelet ABC-raketen har en grupp robotar på upptäcktsresa genom galaxen stannat till utanför jorden. Deras uppgift är att lära sig mer om jorden, ta kontakt med dem som bor där och rapportera hem. Målgrupp. Recension av Sagopärlor - Inspirerar läs- och skrivlusten. Lässugen. Välkommen hem till sexåriga Amanda! Hon klarar det mesta själv. Hon bakar, målar, bygger och leker. Men en sak klarar hon inte – att läsa högt för sig själv. Det är då Amanda tar till sin egenuppfunna lässug.