background preloader

Läs- och skrivanpassningar

Facebook Twitter

Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa. Det finns en gratis inbyggd ocr-funktion i Google Docs som du kan använda på inskannade textfiler eller foton på text som du tagit med din mobil.

Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa

Denna text kan du sedan markera och få uppläst med en talsyntes, t.ex. Oribi Speak. Gör så här 1. Spara din bild i din Google Drive. Alla med ett Googlekonto har gratis tillgång till Google Drive och Google Docs. Den inringade bilden nedan visar en bildfil som är överförd till Google Docs. Recension av DayCape - Schemaapp med bildstöd. Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat. Den vanligaste frågan jag får är; vilken extra anpassning är den bästa?

Bästa och sämsta extra anpassningen? Skolinspektionen har granskat.

Likeadyslexic. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Dyslexia Friendly Classroom. Arbeta med språkstörning i förskola och skola - SPSM Webbshop. DysTEFL Booklet Trainee. Dexylisa. A frnied who has dysxiela dscbeired to me how she expenierces reading.

Dexylisa

She can raed, but it tkeas a lot of coertnicatnon, and the lttrees semes to “jump aurnod”. I rereebemmd reandig aoubt typogiycemla. Woduln’t it be polssbie to do it interactively on a wtbseie wtih Jvsaacrpit? Miniräknare för dyskalkyliker. Studiepaket - NPF. Förståelse, kunskap och pedagogiska konsekvenser Introduktion.

Studiepaket - NPF

Extra anpassningar - Danderyd kommuns webbplats. Information om språkstörning – Logopedforum. I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning.

Information om språkstörning – Logopedforum

Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Kommentera gärna och fyll på med era bästa tips.! Information om språkutveckling och språkstörning Specialpedagogiska skolmyndigheten. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Inbyggd OCR-funktion i Google Docs - få inskannade bildfiler upplästa.

ClaroCloud – Talsyntes som fungerar oavsett vilken apparat du använder! Åsså har jag dyslexi: Tro inte att du är dum! Extra anpassningar… Något nytt? Det här med extra anpassningar… Är det egentligen något nytt?

Extra anpassningar… Något nytt?

Är det något vi på Klågerupskolan 6-9 inte gjort tidigare? Gör inte lärare extra anpassningar hela tiden? Christina Franzon Wallin, specialpedagog i Sigtuna kommun svarar på dessa aktuella och intressanta frågor i Lärarförbundets tidning Specialpedagogik. Hon menar att det nya är att vi numera synliggör allt det som vi gör för eleven.

Hon menar vidare att de extra anpassningarna egentligen är som nivå två i ett slags stödpyramid. Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand. Användningsområden SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper.

Recension av SnapType- för oss som inte gillar att skriva för hand

Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. 7 Google Chrome Extensions that Help Students with Dyslexia. In this day and age, high-quality assistive technology (AT) can be found on almost every computing platform.

7 Google Chrome Extensions that Help Students with Dyslexia

This widespread availability is making curriculum access easier for students with dyslexia. Dags för betyg – glöm inte pysparagrafen! Det är dags för betyg och för många elever kan det bli omöjligt att nå upp till målen på grund av funktionsnedsättning, ofta osynlig sådan.

Dags för betyg – glöm inte pysparagrafen!

Av denna anledning finns undantagsbestämmelsen som till vardags ofta kallas pysparagrafen. En anledning till att det kallas pysparagrafen är att meningen är just att vi ska ”pysa” de delar av kunskapskraven som inte kan nås på grund av funktionsnedsättningen, där det finns ett rimligt tvivel huruvida eleven inte skulle klara dessa kriterier om det inte var för funktionsnedsättningen. Detta ska självklart inte vara någon kompensation för anpassningar och åtgärder i undervisningen. Varje elev har alltid rätt att få de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att nå upp till målen och undantagsbestämmelsen får alltså aldrig användas i stället för nödvändiga åtgärder. Bo Hejlskov Elvéns blogg. I skollagen finns en paragraf, kallat undantagsparagrafen.

Bo Hejlskov Elvéns blogg

Den finns på lite olika ställen i lagen beroende på vilken skolform det gäller: 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 kap. 22 § (utbildning i svenska för invandrare). Undantagsparagrafen för grundskolan låter såhär: Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9. Grundskoleguiden. 13316 anpassningar for oss med dyslexi. Medioteket131002c. Betyg, pysparagrafen, sammanvägningen av prestationer.

Dags att sätta betyg och tänka igenom betygen för varje elev så att det blir rätt. Förhoppningsvis vet alla elever redan hur de ligger till och hur de bedöms så att betyget inte kommer som en överraskning. Här är min checklista för betygsättning så att jag vet att jag inte glömmer något: 1. Har alla elever fått möjlighet att visa kunskaper på olika sätt eller har jag missat någon? Anpassa för elever med funktionsnedsättning. Ja, i vissa ämnen. Matematik Läraren kan hjälpa eleverna att läsa delar i alla prov i matematik. Proven i matematik för årskurs 9 och gymnasiet finns inlästa på cd-skiva. Man kan också använda kopior med större stil. Men nationella prov som är tryckta på papper får inte överföras till datafiler, eftersom det kan riskera att proven sprids. Pysparagrafen. För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning.

Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ofta pysparagrafen. Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Eva förklarar om dyslexi. Stadsbiblioteket Göteborg. Appar - med möjligheter. Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. AppWriter 65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter. ModMath. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! - Dyslexiförbundet FMLS. En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever! Jan Björklunds förslag om att förbjuda mobiltelefoner i skolan är oövertänkt. Naturligtvis ska eleverna ägna sig åt skolarbetet och inte ägna sig åt fritidsaktiviteter på studietid. På raster är det dock naturligt att kunna ta kontakt med familj, kamrater eller kolla sina sociala konton.

Föreläsningar i Stockholm med åhörarkopior. TorTalk - Smart Talsyntes även för teknikovana. Logopeden i skolan: iPad-appar. Ipad/Iphone & kamera. För de som använder surfplatta av annat märke än Apple rekommenderar jag starkt ett besök på Tortalk hemsida de har lyckats med att använda talsyntesen på ett riktigt bra sätt jag är mycket imponerad Ipad och iphone har numera både talsyntes och diktafon inbyggt. Du kan alltså nu mera läsa med öronen och skriva med munnen. Du markerar bara texten och trycker på läs upp så läser din ipad/iphone upp texten för dig. Du trycker på mickrofonen bredvid mellanslag och pratar så skriver ipad/iphone åt dig. Värdens modernaste bok Innehåller en Ipad ipad är enligt mig det bästa som hänt oss dyslektiker.

Om jag hade jag fått en sådan här Ipad när jag gick i grund skolan så tror jag inte att min dyslexi blivit något stort problem för mig.Med ipad så går allt så mycket fortare man kan till exempel snabbt och enkelt förstora upp texten i en pdf fil eller ett mail till en lättläst storlek. För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker som går att ladda ned till Ipad. klicka på länken nedan. Tips! Hur använda appar i skolan och hemma. Mobiltelefonen kan hjälpa till att organisera och underlätta vardagen: Tidigt upptäckt av Dyslexi - Optolexia. Material i StoCKKs bildshop. Free OpenSource Dyslexia Font - OpenDyslexic. 13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi_1.pdf. Bildstöd med Emojis. Urn:nbn:se:umu:diva-96279 : Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3.

: en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 32014 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic) Abstract [sv] I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. Det finns ett behov av mer kunskap om vilka elever som riskerar att inte nå målen för att underlätta tidig identifiering. Läsförmåga och språkförståelse är några av de faktorer som i tidigare studier visat sig påverka utfallet i skolresultat. Abstract [en] Every year about 20% of the students in primary and secondary school do not reach the goals of the Swedish National Curriculum. Place, publisher, year, pages Umeå: Umeå universitet, 2014. 188 p. Series Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 24 Keyword [en] reading difficulties, oral language comprehension, reading comprehension, educational outcome, Swedish national tests, learning.

Tips till skolbibliotek om talböcker. Här är några länkar och praktiska tips till skolbibliotekarier som arbetar eller tänkt börja arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier. Kom igång med talböcker och lättläst. Läxor i örat när du vill. Extra anpassningar årskurs 6-9. Nu är jag på väg att förverkliga min stora dröm, tack vare min dyslexi. Jag är idag 25 år och jobbar som concepttecknare för internationell film och tv-reklam. Skulle någon komma fram till mig idag och erbjuda en “bot” mot min dyslexi skulle jag le och tacka nej. "Tala markering" - markera din text och få den uppläst direkt. Alternativa verktyg. Apparna ger dyslektikern kontroll över skoldagen. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Ett typsnitt som sätter läsbarhet före estetik var målet när Christian Boer formgav Dyslexie. Understanding the Causes of Dyslexia for Effective Intervention. Dyslexia in the General Education Classroom.

Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. En dyslektisk hjärna - Avsnitt 1. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik. Lix räknare.